Urbanista

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
urbanista

Urbanista (planista przestrzenny)[1]:

  1. specjalista zajmujący się projektowaniem rozmieszczenia poszczególnych funkcji (mieszkaniowej, produkcyjnej, wypoczynkowej, komunikacyjnej) w zurbanizowanej (miejskiej) przestrzeni geograficznej, pod kątem skutecznego zaspokajania wszystkich potrzeb osób ją zamieszkujących i użytkujących, zgodnie z wymogami ładu przestrzennego i społecznego, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych, ochrony środowiska przyrodniczego, racjonalności (ekonomicznej) struktur osadniczych i sieci infrastruktury;
  2. naukowiec zajmujący się teorią budowy miast, prowadzący badania i studia w zakresie osadnictwa miejskiego;
  3. osoba opracowująca programy i projekty planów budowy, rozbudowy oraz modernizacji miast lub części jego terenów, wykonująca jednocześnie nadzór nad płynną i skuteczną ich realizacją (urbanistyka operacyjna);
  4. kreator ładu przestrzennego w strukturze zurbanizowanej;
  5. twórca mający prawo do samodzielnego wykonywania prac (utworów urbanistycznych) w skali regionalnej i lokalnej, do których zaliczamy: krajowy, wojewódzkie i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, fizjografie urbanistyczne (ekofizjografie) oraz inne opracowania określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zawód ten należy do tak zwanej grupy zawodów regulowanych[2].

Zawód urbanisty w latach 2000–2014 posiadał status zawodu zaufania publicznego oraz swoje prawnie określone jednostki organizacyjne w postaci krajowej i okręgowych izb urbanistów[3][4].

Urbanista zawodowo zajmuje się tematyką (problematyką) planowania miast i ulepszania przestrzeni miejskich, a co za tym idzie także podnoszenia jakości życia w przestrzeniach zurbanizowanych. Specyfika tego zawodu wymaga szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych (mediator, propagator, edukator).

W Polsce istnieje Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. na podstawie: Saternus A. (2013), Leksykon urbanistyki i planowania przestrzennego, Warszawa BEL Studio
  2. II transza deregulacji zawodów uderzy w urbanistów, architektów i inżynierów budowlanych - www.pulshr.pl (6 czerwca 2014)
  3. TK: otwarcie zawodu urbanisty zgodne z konstytucją [online], Onet.pl, 24 marca 2015 [zarchiwizowane z adresu 2015-08-07].
  4. Otwarcie zawodu urbanisty; zniesienie samorządu zawodowego urbanistów [online], Trybunał Konstytucyjny [zarchiwizowane z adresu 2015-03-17].