Dane osobowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dane osobowetermin prawny, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych[1]. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Rozwój technologii i upowszechnienie internetu sprawiły, że przetwarzanie danych osobowych stało się obecnie stosunkowo łatwe i szybkie. W efekcie dla wielu przedsiębiorstw wykorzystanie danych osobowych stało się podstawą ich modeli biznesowych[2].

Szczególną kategorią danych osobowych są dane wrażliwe, których przetwarzanie jest poddane szczególnemu trybowi. Istnieje generalny zakaz przetwarzania danych wrażliwych z wyjątkiem sytuacji, gdy zezwalają na to przepisy prawa.

Nad kontrolą i ochroną prawną czuwa Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych[3].

W maju 2018 r. wejdzie w życie unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które zastąpi polską ustawę o ochronie danych osobowych[4].

Przypisy

  1. Dz.U. z 2016 r. poz. 922.
  2. Jędrzej Niklas. Prywatność w internecie. „Infos”. nr 13 (173), s. 1, 10 lipca 2014. Biuro Analiz Sejmowych. ISSN 1896-6659. 
  3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
  4. EUR-Lex - 32016R0679 - EN - EUR-Lex, eur-lex.europa.eu [dostęp 2017-01-09].