Przejdź do zawartości

Większość bezwzględna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Większość bezwzględna (większość absolutna) – większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się[1] (aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów). Większość bezwzględna jest wymagana np. w Sejmie do odrzucenia poprawki Senatu, uchwalenia wotum zaufania[2], ogłoszenia referendum ogólnokrajowego czy uchwalenia tajności obrad.

Większość absolutna stosowana jest przeważnie w wyborach jednoosobowych organów władzy publicznej (np. prezydenta państwa, wójta, burmistrza) i referendach[3]. Jeżeli nie zostanie osiągnięta, kontynuuje się procedurę wyborczą. Przykładowo, jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie zdobędzie w pierwszej turze ponad połowy głosów, zarządza się powtórne głosowanie. Biorą w nim udział dwaj kandydaci, którzy osiągnęli najwyższy wynik[4].

Większość bezwzględna jest najczęściej stosowanym kryterium podejmowania decyzji także w innych ciałach zbiorowych (spółkach, spółdzielniach, zgromadzeniach, komisjach, stowarzyszeniach, radach itp.), w których funkcjonuje zasada zbiorowego podejmowania decyzji, np. w systemach demokratycznych[potrzebny przypis].

Przedstawiana niekiedy definicja większości bezwzględnej jako „co najmniej 50% plus jeden głos” jest błędna w przypadku nieparzystej liczby głosujących (większość bezwzględna wynosi wtedy bowiem 50% plus ułamek jednego głosu), np. większość bezwzględna z 11 głosujących wynosi 6 osób (bo połowa liczby 11 to 5,5).

Obliczanie[edytuj | edytuj kod]

gdzie:

– liczba głosów za,
– liczba głosów przeciw,
– liczba głosów wstrzymujących się.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 1995 r. nr 114, poz. 556 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 września 1995 r. dotycząca ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni przepisów art. 28 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.
  2. Wotum zaufania dla rządu: co to jest? Kto i jak go udziela? [online], rozrywka.radiozet.pl, 4 czerwca 2020 [dostęp 2024-02-20] (pol.).
  3. Wyjątkiem jest np. wybór papieża przez kardynałów, który następuje większością kwalifikowaną 2/3 głosów.
  4. Art. 127 ust. 4 i 5 Konstytucji RP.