Wiesław Babik (biolog)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wiesław Babik
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

1976

Profesor doktor habilitowany nauk biologicznych
Specjalność: ekologia molekularna, genetyka ewolucyjna
Alma Mater

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

22 czerwca 2004 – biologia
UJ

Habilitacja

08 czerwca 2010 – biologia
UJ

Profesura

30 grudnia 2015

Polska Akademia Nauk
Status

członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej

Nauczyciel akademicki
uczelnia

Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biologii; Instytut Nauk o Środowisku

Wiesław Babik (ur. 1976) – polski profesor nauk biologicznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Wiesław Babik pochodzi z Andrychowa, gdzie ukończył liceum ogólnokształcące[1]. W okresie szkolnym był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci[2]. W 2000 ukończył biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2004 uzyskał na UJ doktorat z nauk biologicznych na podstawie napisanej pod kierunkiem Jacka Szymury pracy Naturalna hybrydyzacja między traszką zwyczajna (Triturus vulgaris L.) a traszką karpacką (T. montandoni Blgr). W 2010 habilitował się tamże, przedstawiając dzieło Znaczenie doboru naturalnego i dryfu genetycznego w kształtowaniu zmienności genów zgodności tkankowej klasy II (MHC II). W 2015 uzyskał tytuł naukowy profesora[3].

Babik zajmuje się biologią ewolucyjną, a w jej obrębie wpływem hybrydyzacji międzygatunkowej na proces powstawania gatunków, procesami ewolucyjnymi zachodzącymi w populacjach wykazujących strukturę geograficzną oraz genetyczne podstawy adaptacji. Analizuje różnice genetyczne między osobnikami i populacjami w czasie i przestrzeni. Opracowuje metody określania różnic genetycznych między osobnikami, szczególnie w genach głównego kompleksu zgodności tkankowej[4].

Po obronie doktoratu pracował w Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) w Halle i Imperial College London[5]. Zawodowo związany z Instytutem Nauk o Środowisku Wydziału Biologii UJ, gdzie kieruje Zespołem Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej[6]. Pracował także w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk[3].

Wyróżniony Nagrodą Narodowego Centrum Nauki 2015 w dziedzinie Nauk o życiu o wartości 50 tys. zł[7] za badania nad ewolucją adaptatywną zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zmienności genów MHC[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Nominacja profesorska dla Wiesława Babika [online], Radio Andrychów, 28 kwietnia 2016 [dostęp 2020-12-22].
  2. Wiesław Babik, Płazy okolic Andrychowa, „Biuletyn Prac Stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci”, 8, Warszawa: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, 1996, s. 5–38, ISBN 83-901470-1-7.
  3. a b Prof. dr hab. Wiesław Babik, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2020-12-20].
  4. a b Nagrody - Uniwersytet Jagielloński [online], www.uj.edu.pl, 2015 [dostęp 2020-12-22].
  5. Wiesław Babik (Jagiellonian University, Krakow, Poland) | Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed [online], biotech.ug.edu.pl, 2013 [dostęp 2020-12-22] (ang.).
  6. Skład zespołu - Instytut Nauk o Środowisku - Wydział Biologii [online], www.eko.uj.edu.pl [dostęp 2020-12-22] [zarchiwizowane z adresu 2019-01-13].
  7. Nagroda Narodowego Centrum Nauki 2015 wręczona [online], www.ncn.gov.pl, 7 października 2015 [dostęp 2020-12-22].