Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(5/2020) Mouthmam – Leszek Jańczuk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie nadużycia uprawnień administratora i bezpodstawnej blokady nałożonej przez Leszka Jańczuka[edytuj | edytuj kod]

Informacje wstępne[edytuj | edytuj kod]

Nałożenie bezpodstawnej blokady przez Leszka Jańczuka po zastosowaniu się do prośby o zaprzestanie edycji.

Stan faktyczny i dowody[edytuj | edytuj kod]

18 maja wieczorem @Nadzik poprosił na stronie mojej dyskusji o wstrzymanie się z kontrowersyjnymi edycjami (odmianami nazw własnych zgodnych z literaturą i Wielkim słownikiem ortograficznym PWN) - tym razem chodziło o odmianę imienia Inge (Ingego, Ingem) zgodną z zasadami SJP i literaturą naukową. Zastosowałem się do prośby i od tego czasu nie wprowadziłem nie tylko tzw. "kontrowersyjnych" edycji - nie wprowadziłem żadnych edycji. Mimo to nazajutrz w południe ku aprobacie Paeliusa (który napisał "Patrząc na chwilę rozpoczęcia edycji dzisiaj w przestrzeni dyskusja, to jest to bardzo dobry timing, jeśli chodzi o działania wyprzedzające") nałożono na mnie 12-godzinną blokadę. Nie wprowadziłem żadnych wandalizmów (wszystkie edycje zgodne ze SJP) i zastosowałem się do prośby (brak dalszych edycji od momentu prośby) - nie ma więc podstaw do blokady (a blokada nie może być prewencyjna).

Wnoszę o anulowanie blokady lub - jeśli decyzja o zniesieniu blokady miałaby zapaść po upływie blokady - o usunięcie jej z rejestru blokad i niebranie jej pod uwagę przy automatycznym przyznawaniu uprawnień redaktora.

Podjęte środki przedarbitrażowe[edytuj | edytuj kod]

Dialog nie przyniósł skutków, mimo że blokada była słusznie oceniona jako "mało celna" przez Nadzika Nedopsa--Pit rock (dyskusja) 15:01, 19 maj 2020 (CEST).

Potwierdzenie[edytuj | edytuj kod]

Potwierdzam, że o wniosku poinformowałem strony w tym samym wątku w Wikipedia:Prośby do administratorów. Mouthmam (dyskusja) 14:40, 19 maj 2020 (CEST)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego[edytuj | edytuj kod]

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek. Spór dotyczący użycia uprawnień administratorskich mieści się w zakresie działań KA. Arbitrzy wzięli też pod uwagę zgłaszane wątpliwości co do celowości zastosowanej blokady. Równocześnie członkowie Komitetu odnotowali, iż od założenia wątku w PdA do złożenia wniosku do Komitetu minął bardzo krótki czas, w związku z czym trudno mówić o „wyczerpaniu innych form rozwiązania sporu” (zob.: Polityka Arbitrażu), a wnioskodawca nie dopełnił obowiązku bezpośredniego poinformowania strony przeciwnej o złożonym wniosku. W związku z tym, w celu rozwiązania sporu, arbitrzy skorzystali z zapisu PA: „Przyjęcie wniosku o arbitraż nie wyklucza skierowania sprawy na tym etapie do mediacji, prowadzonej przez arbitra bądź osobę spoza Komitetu, co wymaga jednak zgody obu stron sporu” i przedłożyli stronom propozycję rozpoczęcia mediacji. Obie strony wyraziły akceptację. Wynik mediacji będzie stanowił dla Komitetu podstawę do wydania werdyktu w sprawie.

Za przyjęciem wniosku głosowało 5 arbitrów, za odrzuceniem 3 arbitrów, 1 arbiter wyłączył się z orzekania w sprawie. W imieniu Komitetu, Jacek555 20:23, 27 maj 2020 (CEST)

  • W związku z tym, że ze względu na nieaktywność mediatorów nie udało się doprowadzić do mediacji między stronami, Komitet postanowił zakończyć próbę tej formy rozwiązania konfliktu i rozpoczyna pracę grupy roboczej dla wypracowania werdyktu. Jacek555 10:49, 18 cze 2020 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego[edytuj | edytuj kod]

Słowo wstępne[edytuj | edytuj kod]

Komitet Arbitrażowy przyjął wniosek do rozpatrzenia na podstawie Polityki arbitrażu, jako „spór powstały w związku z użyciem uprawnień administratorskich”. Celem było zbadanie okoliczności sprawy i dokonanie oceny zgodności nałożonej blokady z zasadami. Bezpośrednią podstawą przyjęcia sprawy było zgłoszenie użytkownika Mouthmama, w którego przekonaniu nałożenie na jego konto blokady przez administratora Leszka Jańczuka było niezasadne, gdyż Mouthmam wcześniej zaprzestał dokonywania kwestionowanych edycji.

Składający skargę wnioskował „o anulowanie blokady lub – jeśli decyzja o zniesieniu blokady miałaby zapaść po upływie blokady – o usunięcie jej z rejestru blokad i niebranie jej pod uwagę przy automatycznym przyznawaniu uprawnień redaktora”.

Materiał dowodowy[edytuj | edytuj kod]

Działania wnioskodawcy poprzedzające blokadę[edytuj | edytuj kod]

Konto Wikipedysta:Mouthmam zostało na polskojęzycznej Wikipedii założone 28 kwietnia 2020. Jego użytkownik od samego początku wykazywał się dużą aktywnością i wyraźną znajomością technicznej warstwy projektu. Zajmował się drobnymi poprawkami językowymi i naprawą linkowania. Około 12 maja rozpoczął korygowanie odmian nazw geograficznych (przeniósł stronę Fitzroy (rzeka w Queensland) do Fitzroy (rzeka w Queenslandzie); Dawson (rzeka w Queensland) do Dawson (rzeka w Queenslandzie), etc). Edycje uzasadniał formami występującymi w słownikach PWN.

16 maja 2020 o 13:41 Mouthmam dokonał w artykule John Shirley-Quirk zmiany formy z „w Sussex” na „w Susseksie” [1] z opisem „jęz., poprawa linków”. O 15:05 edytor Etup45 anulował tę edycję z opisem „w Sussex, w Cambridge......” [2]. O 15:15 Mouthmam ponowił zmianę z opisem „Prawidłowa odmiana za SJP PWN” [3].

Należy odnotować, iż sugestia Mouthmama, że słownik PWN (w rzeczywistości „Wielki słownik ortograficzny” PWN) podaje jako jedynie poprawną wersję spolszczoną (Suseks, w Suseksie, etc) jest nieprawdziwa. Słownik wskazuje na równoległe występowanie obu form: «Sus•sex (hrabstwo w Anglii) -eksu [albo] -exu, -eksie [albo] -exie» [4]. Kilka minut później Etup45 ponownie anulował edycję [5] z opisem „poprawa wikizacji, bez nawiasu”. Ostatecznie wersję „w Suseksie” przywrócił edytor Bukaj [6], powołując się w opisie edycji na Wikisłownik („prawidłowa odmiana (https://pl.wiktionary.org/wiki/Sussex)”).

Równocześnie z wojną edycyjną trwała wymiana wpisów na stronach dyskusji. O 16:17 Mouthmam na stronie Etupa45 podtrzymywał twierdzenie, że: „Zgodnie z Wielkim Słownikiem Ortograficznym PWN (jak i zresztą Wikisłownikiem) miejscownik od nazwy »Sussex« to »Susseksie«. Proszę przestań cofać moje edycje, skoro są zgodne z zasadami gramatyki” [7], a o 16:26 dodał: „zgodnie z WSO PWN miejscownik Susseksu to Susseksie, a nie Sussex, więc nie jest prawidłowo - przywracasz błędnie odmienione (a właściwie nieodmienione) nazwy” [8].

16 maja o 15:00, w wyniku wątpliwości zgłoszonych przez Adamta w sprawie zmian wprowadzanych przez Mouthmama, w Kawiarence rozpoczęła się dyskusja Wikipedia:Kawiarenka/Nazewnictwo#University of Sussex a Uniwersytetu w Susseksie [9]. 17 maja przed północą, mimo trwania dyskusji w Kawiarence, Mouthmam nadal przenosił różne hasła pod preferowaną przez siebie formę zapisu (Esseks w miejsce Essex) [10][11][12][13][14][15].

Regulacje Projektu kładą nacisk na współpracę, okazywanie zrozumienia dla poglądów na rozwiązania edycyjne innych edytorów, zakładanie dobrej woli, nieforsowanie własnych poglądów, opieranie się na wypracowanych wspólnie ustaleniach. Edycje użytkownika Mouthmama pokazywały, że edytor ma trudności w wypracowywaniu konsensusu (Wikipedia:Konsensus), który jest rudymentarnym sposobem uzgadniania poszczególnych kwestii w obrębie Projektu: „Podstawową metodą podejmowania decyzji przez wikipedystów jest osiąganie konsensusu w drodze dyskusji prowadzonej zgodnie z zasadami Wikipedii i na postawie weryfikowalnych źródeł wiedzy. Konsensus wymaga od uczestników dyskusji działania w dobrej wierze dla dokładnego określenia różnic w spojrzeniu na zagadnienie”.

Analizując zgodność metody przyjętej przez edytora Mouthmama z regulacjami wypływającymi z podstawowych reguł projektu Wikipedia:Pięć filarów: „Pozytywnie jest oceniana dobra wola i zakładanie jej u innych oraz twórcze współdziałanie w rozwijaniu artykułów, a nie udowadnianie swoich racji” (zob. filar 4: „Wikipedia to przestrzeganie netykiety”), należy stwierdzić, że w podejściu Mouthmama widoczny jest brak wymaganego współdziałania.

Także wieczorem 18 maja Mouthmam masowo wprowadzał w artykułach zmiany deklinacji imion/nazwisk obcojęzycznych – np. w ciągu 16 minut (od 19:19 do 19:35) dokonał zmiany deklinacji imienia Inge I Starszy (głównie na: Ingego I Starszego) w 25 artykułach [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]. Najwyraźniej edytorowi towarzyszyło przekonanie o swojej nieomylności i nie widział powodu, by to konsultować, a w ostateczności wycofywać swoje edycje. O braku umiejętności wypracowywania konsensusu świadczą także wskazywane wcześniej wojny edycyjne [35][36][37][38].

Brak znajomości i stosowania konsensusu owocował także forsowaniem własnych poglądów w innych dyskusjach, m.in. w dyskusji o zmianie oficjalnych nazwisk w Wikipedii [39], która była analizowana w sprawie 6/2020.

Nie prowadząc uzgodnień w sprawie planowanych systemowych zmian językowych, użytkownik wchodził więc w kolizję z zasadą Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest, (a szczególnie Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest#Wikipedia nie jest polem bitwy), która zastrzega: „Nie twórz także ani nie modyfikuj zawartości Wikipedii tylko po to, żeby udowodnić innym swój punkt widzenia, a nawet jakieś ogólne obiektywne racje”. Zakładając nawet, że Mouthmam miał podstawy do argumentowania swoich poglądów na poprawność form imion i nazwisk w projekcie, to nie respektował zasady Wikipedia:Zdrowy rozsądek: „Każdy z nas ma inny pogląd na świat i to rzutuje na nasze decyzje. To, co według nas jest słuszne, słusznym w odbiorze innych być nie musi”.

18 maja o 19:41 Nadzik poprosił Mouthmama o zaprzestanie kontrowersyjnych edycji i zapowiedział, że jeśli ten prośbę zignoruje, to następnym krokiem będzie zwrócenie się do administratorów z prośbą o blokadę w przypadku niedostosowania się dię do prośby [40], a później uzupełniał wyjaśnienie [41][42][43]. Od tej pory, do momentu włączenia blokady przez Leszka Jańczuka użytkownik Mouthmam nie dokonywał edycji w przestrzeni głównej.

Tło sporu będącego przedmiotem wniosku[edytuj | edytuj kod]

Mouthmam kontynuował natomiast rozmowę dotyczącą samego ostrzeżenia oraz odmiany imienia Inge (na swojej stronie dyskusji) oraz w dyskusji w Kawiarence (Nazewnictwo).

Bezpośrednia reakcja użytkownika na wpis Nadzika świadczy o tym, iż Mouthmam nadal był całkowicie przekonany o słuszności swoich edycji i nie miał zamiaru wysłuchać argumentów wikipedystów, którzy je kwestionowali. Trudno inaczej interpretować wpis z pytaniem, „o które edycje chodzi” [44], gdy chwilę wcześniej, w swoim ostrzeżeniu, Nadzik dostatecznie jasno wytłumaczył, które edycje budzą kontrowersje wśród edytorów. To samo pytanie Mouthmam zamieścił krótko potem [45] na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów, gdzie 18 maja o 19:42 Paelius zapoczątkował wątek w sekcji „user:Mouthmam”, pisząc: „Wprowadza na masową skalę zmiany, które nie zostały skonsultowane, a dyskusja w kawiarence nad nimi jeszcze się nie zakończyła” [46]. Również w kolejnym wpisie na stronie Próśb do administratorów Mouthmam sprawiał wrażenie, jakoby nie rozumiał, które jego działania nie są akceptowane przez członków społeczności [47].

Gdy w kolejnym wpisie na własnej stronie dyskusji Mouthmam ponownie wyraził przekonanie, że Słownik Języka Polskiego powinien być jedynym źródłem do ustalania poprawnej pisowni w Wikipedii [48], Nadzik wytłumaczył, na czym polegają kontrowersje związane z działalnością Mouthmama w maksymalnie jasny sposób („To, że imiona z -e odmienia się w konkretny sposób, to nie znaczy, że wolno Ci bez źródła odmieniać imiona dawnych królów. Jeżeli hisotrycy akceptują wersję AAAAAAA, to nam nie wolno napisać AAAAAABCD, tylko dlatego, że słownik tak mówi. Zgadzam się, jest on stworzony do tego, ale tylko do ogółów, do nazw własnych sa osobne źródła”) [49]. W odpowiedzi Mouthmam zasugerował, że poza wzorem odmiany ze słownika ma na poparcie swojej wersji również polski przekład „Gesta Danorum” [50] (wartość tego przekładu została jednak przekonująco podważona przez Hoa binha [51]). Następnie po raz kolejny powtórzył swoje stanowisko, iż słownik powinien na Wikipedii wyznaczać również sposób odmieniania nazw własnych [52]. Mouthmam brał również udział w dyskusji dotyczącej odmiany imienia Inge w Kawiarence. Tam Paelius zwrócił uwagę, że także według SJP imię to może (ale nie musi) być odmienne [53]. Mouthmam argumentował, że jako pierwszy wariant zapisu tego imienia wskazana jest w SJP forma odmienna, równocześnie zaznaczając ponownie, że o poprawności decyduje słownik [54]. We wpisie na ten sam temat na swojej stronie dyskusji kilkanaście godzin później użytkownik zarzucił oponentom, iż odrzucają i słowniki, i materiały źródłowe („W SJP jest podany model odmian imion zakończonych na -e. Odrzucacie źródła, odrzucacie słowniki” [55]) . Wypowiedź ta nosi charakter manipulacji, gdyż Paelius oraz biorący udział w dyskusji w Kawiarence Felis domestica nie „odrzucali źródeł”, a jedynie podważyli wartość konkretnego przekładu „Gesta Danorum”, ani też nie „odrzucali słowników” – trudno w ten sposób określać stwierdzenie Paeliusa, iż SJP pozwala zarówno odmieniać imię Inge, jak i tego nie robić. W dyskusji Paelius stwierdził, iż skandynawiści raczej nie odmieniają imienia Inge [56]. Mouthmam nie odniósł się również do faktu, iż wikipedysta Kriis bis wskazał dwa źródła, w których imię Inge faktycznie nie było odmieniane [57][58].

Zgodnie z zasadami Wikipedia:Weryfikowalność i Wikipedia:Nie przedstawiamy twórczości własnej spór powinien być rozwiązany w oparciu o możliwie szeroki przegląd źródeł, dzięki czemu możliwe byłoby ustalenie, która z dwóch dopuszczanych przez słownik wersji zapisu imienia przeważa w literaturze naukowej. Komitet Arbitrażowy konstatuje, że żaden z uczestników dyskusji nie wykonał podobnej czynności. Paelius oznajmił jedynie, że wydaje mu się, iż imię Inge nie jest odmieniane przez historyków zajmujących się średniowieczem, niemniej nie wskazał na poparcie swojego przekonania żadnych przykładów. Z kolei Mouthmam ograniczył się do wskazania dwóch źródeł (z których jedno zostało w toku dyskusji wskazane jako nieadekwatne), które potwierdzały wersję według niego właściwą i nadal upierał się, że należy przyjmować model odmiany wskazany w słowniku jako pierwszy. Wypada w tym momencie pochwalić użytkownika Kriis bis, który, poprzez wskazanie źródeł, faktycznie starał się dojść do tego, w jakiej formie imię Inge funkcjonuje w literaturze historycznej.

Jest faktem, że Mouthmam po tym, gdy został poproszony o wstrzymanie się od „kontrowersyjnych edycji”, zaprzestał edytowania przestrzeni głównej. Niemniej Komitet Arbitrażowy stwierdza, że wypowiedzi Mouthmama na jego stronie dyskusyjnej, w Kawiarence oraz na stronie Próśb do administratorów w okresie między wpisem Nadzika a blokadą nałożoną przez Leszka Jańczuka nie dają podstawy, by przyjąć, że użytkownik ten faktycznie chciał zmienić sposób funkcjonowania w Wikipedii, o co był proszony. Mouthmam nadal nie przyjmował do wiadomości, że praktyką projektu jest opieranie się na literaturze przedmiotu i posługiwanie się tymi nazwami i formami, które są w niej najbardziej rozpowszechnione.

Blokada nałożona przez Leszka Jańczuka[edytuj | edytuj kod]

19 maja 2020 o 11:18 Leszek Jańczuk wyłączył użytkownika Mouthmama z edytowania przestrzeni głównej na 12 godzin, w opisie akcji podając: „za dużo kontrowersyjnych edycji” [59]. Niecałą godzinę później Mouthmam poprosił na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów o podanie podstawy dla takiej akcji, podkreślając, że zastosował się do prośby Nadzika o niewprowadzanie kontrowersyjnych zmian w przestrzeni artykułów. Leszek Jańczuk odpowiedział: „Uważam, że w takiej sytuacji i tak postąpiłem bardzo łagodnie, blokada powinna być o wiele dłuższa. Krótkość blokady wynika stąd, że nie dyskutowałem jej z innymi adminami, gdyby była konsultowana byłaby dłuższa. Mouthmana proszę o zapoznanie się z zasadami projektu”. W toku dyskusji pojawiły się zarówno głosy popierające blokadę, jak i podające w wątpliwość jej trafność [60].

Zablokowanie nie stanowi formy kary, lecz służy ochronie przedsięwzięcia i społeczności przed szkodliwymi działaniami – jest to jedyna zgodna z zasadami motywacja dla tej czynności. Uniemożliwienie wykonywania edycji nie jest jednak wyłączną metodą ochrony przed destrukcyjną działalnością, gdyż podobne, a nawet lepsze rezultaty mogą przynieść dialog, ostrzeżenie lub nałożenie obowiązku konsultowania zmian przed ich wprowadzeniem. Blokada, nawet nałożona tylko na jedną przestrzeń nazw, stanowi ograniczenie możliwości edytowania, czyli istoty współuczestnictwa w Projekcie. Administratorzy, choć obdarzeni pewną swobodą w ocenie całokształtu i doborze środków, powinni ze szczególną uwagą i należytą ostrożnością rozważać słuszność planowanych działań, opierając się na obowiązujących zasadach i regułach postępowania.

Zdaniem Komitetu Arbitrażowego zablokowanie użytkownika Mouthmama było środkiem nieadekwatnym do aktualnej sytuacji, a sama blokada nie ma wystarczającego oparcia w Zasadach blokowania. Chociaż działania Leszka Jańczuka najprawdopodobniej motywowane były chęcią ochrony projektu, na co wskazują zacytowane powyżej wpis na stronie Próśb do administratorów i opis akcji, w momencie wykonania tej czynności administracyjnej nie spełniała już ona swojej zakładanej roli. Historia edycji wnioskodawcy wskazuje, że od momentu otrzymania od Nadzika ostrzeżenia nie wprowadzał on kwestionowanych zmian, ograniczając się jedynie do kontynuowania dyskusji. Już po odebraniu napomnienia Mouthmam na stronie komunikacji z administracją napisał: „Teraz widzę, że @Paelius wycofuje edycje o królu Ingem I Starszym, który z Susseksem nie ma nic wspólnego”, ale mimo to nie wszedł w konflikt edycyjny. Zaniechanie edytowania artykułów mimo udokumentowanej aktywności w innych przestrzeniach podważa słuszność twierdzenia Paeliusa na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów o „bardzo dobrym timingu, jeśli chodzi o działania wyprzedzające”, co odnosiło się do wyłączenia wnioskodawcy z edytowania przestrzeni głównej. Przy takim stanie rzeczy blokada nie była potrzebna, nie chroniła bowiem Projektu przed kontrowersyjnymi edycjami, ponieważ w danym momencie przestały być one wprowadzane. Skutecznym działaniem na rzecz ochrony Wikipedii okazało się samo udzielenie ostrzeżenia.

W wyjaśnieniach przesłanych Komitetowi Leszek Jańczuk stwierdził, że w momencie nakładania blokady prawdopodobnie nie zauważył ostrzegawczego wpisu w dyskusji Mouthmama i bazował na wpisach na stronie Wikipedia:Prośby do administratorów oraz na dyskusji w Kawiarence. Administrator wyjaśnił, że jego uwagę przykuły wniosek o wprowadzaniu zmian na masową skalę oraz komentarze odnoszące się do wprowadzania edycji wzbudzających kontrowersje. Leszek Jańczuk przedstawił arbitrom tok swojego postępowania: „Zajrzałem do Kawiarenki. do wątku »University of Sussex a Uniwersytetu w Susseksie«. Nie czytałem wszystkiego, przejrzałem głównie komentarze z dołu, następnie przejrzałem nieco wkład Mouthmama z poprzedniego dnia, to była długa seria wątpliwych edycji, uznałem więc, że nie ma nad czym się zastanawiać”. Użycie narzędzi administracyjnych powinno być poprzedzone wnikliwą, chłodną analizą ukierunkowaną na rozwiązanie konfliktu. W reakcji blokującego zabrakło precyzyjnego i całościowego prześledzenia wkładu zablokowanego oraz przejrzenia jego strony dyskusji. Defektem było też zaniechanie komunikacji z Mouthmamem.

Zgodnie z Zasadami blokowania o nadużyciu uprawnień można mówić, gdy celem blokady jest forsowanie własnej opinii w dyskusji lub w sporze. Akcja będąca podłożem konfliktu, choć niewłaściwa, takim nadużyciem jednak nie była. W przypadku wątpliwości administratorzy powinni konsultować swoje decyzje z innymi użytkownikami. Należy również zauważyć, że w przypadku blokad należy w zrozumiały sposób podawać ich powód w opisie akcji, a jeżeli wymagane jest szersze uzasadnienie, trzeba je przedstawić w dyskusji blokowanego. Dodatkowo należy uściślić, na czym polegało uporczywe i długotrwałe działanie na szkodę społeczności, jeżeli stanowiło ono przyczynę blokady. W prezentowanej sprawie opis akcji („za dużo kontrowersyjnych edycji”) był nietrafiony i nie wskazywał jednoznacznie na słuszność dokonania takiej czynności administracyjnej. Same bowiem kontrowersyjne edycje, o ile są zgodne z zasadami, nie powinny prowadzić do blokady. Z pewnością też taki opis wymagał dodatkowego uzasadnienia w dyskusji użytkownika. Poprawne dokumentowanie i przedstawianie rzeczowych argumentów mogą być jednymi ze środków chroniących przed rozwojem konfliktu między blokującym a blokowanym, a konstruktywny dialog może być kluczowym krokiem dla rozwiązania sporu.

Postawa wnioskodawcy po blokadzie[edytuj | edytuj kod]

Blokada trwała 12 godzin. Po upłynięciu czasu blokady Mouthmam nie wracał do edytowania artykułów, w których uprzednio kwestionowano wprowadzane przez niego zmiany językowe. Kontynuował natomiast dyskusję nt. imienia Inge i w analogiczny sposób zaczął redagować inne przestrzenie tematyczne, masowo zmieniając ich zapisy, wedle kryteriów uznanych przez siebie i nieprzedyskutowanych oraz przyjętych jako zalecone przez społeczność wikipedystów. Jeśli sens jego edycji był podważany (Paelius ponownie zwrócił uwagę na nieobligatoryjny charakter odmian imion zakończonych na -e [61][62][63]), Mouthmam odpowiadał powoływaniem się na konkretny słownik, odrzucając wszelkie inne argumenty i kontynuując edycje. To skutkowało kolejną blokadą, nałożoną 26 maja o godzinie 15:15 przez Malarza pl. Mimo iż ta blokada nie jest objęta wnioskiem, Komitet ją przywołuje, by wskazać na trwałość działań Mouthmama, który nie zmienił postępowania mimo ostrzeżeń, dyskusji i poprzedniej blokady.

Komitet stwierdza również, że także po tej blokadzie postawa Mouthmama nie uległa zmianie. Świadczą o tym wypowiedzi użytkownika na stronie Wikipedia:Zadania dla botów. Mouthmam w dalszym ciągu obstawał przy wprowadzaniu zmian dotyczących odmiany nazw zagranicznych miejscowości wyłącznie na podstawie Słownika Języka Polskiego, bez uwzględnienia praktyki językowej [64] [65] [66] [67].

Komitet odnotowuje równocześnie, że Mouthmam wykonał po upływie blokady również wiele poprawnych edycji, korygując oczywiste błędy językowe.

Ocena działań i podsumowanie[edytuj | edytuj kod]

Podłoże wielu konfliktów personalnych leży w kwestiach merytoryki lub redakcyjnej poprawności artykułów. Jako że tworzenie encyklopedii jest działaniem społecznym, właściwym i efektywnym środkiem prowadzącym do rozwiązania sporu jest skuteczna komunikacja między poróżnionymi użytkownikami. Warto zwrócić uwagę, że strony zgodziły się na udział w mediacji, jednak o wiele cenniejszym byłoby takie prowadzenie dyskusji, wykonywanie edycji czy akcji, które nie prowadziłyby do nieporozumień.

Komitet stwierdza jednoznacznie, że nałożona przez administratora Leszka Jańczuka blokada była bezzasadna, bowiem w chwili jej nakładania Mouthmam od kilkunastu godzin nie wprowadzał edycji, które byłyby kwestionowane. Można było zakładać, że poskutkował apel Nadzika.

Równocześnie arbitrzy wskazują, że udokumentowany, niezgodny z zasadami projektu sposób wprowadzania przez użytkownika Mouthmama masowych zmian bez konsultacji i bez wypracowywania konsensusu, forsowanie własnego punktu widzenia, niezgodnie z prawdą powoływanie się na rzekome zapisy w źródłach, brak zakładania dobrej woli innych edytorów stanowią jaskrawe naruszenie podstawowych filarów i zasad Wikipedii. Komitet zwraca uwagę, że wspomniany użytkownik otrzymał w sprawie 6/2020 formalne ostrzeżenie, co dokumentuje szerszy zakres jego kontrowersyjnych edycji i zachowań. Destruktywność opisywanego sposobu funkcjonowania rodzi wiele negatywnych konsekwencji, które paraliżują podstawowe funkcje Projektu.

Podsumowanie[edytuj | edytuj kod]

Wnioski i zalecenia o charakterze ogólnym[edytuj | edytuj kod]

Odnosząc się do wyrażonej we wniosku prośby Mouthmama „o anulowanie blokady lub – jeśli decyzja o zniesieniu blokady miałaby zapaść po upływie blokady – o usunięcie jej z rejestru blokad” Komitet wyjaśnia, że analiza sprawy jest czasochłonna, więc oczekiwanie anulowania blokady, której czas upłynął po 12 godzinach od nałożenia nie ma szans realizacji. Arbitrzy nie dysponują też techniczną możliwością wymazywania jakichkolwiek wpisów z ogólnodostępnych rejestrów. Wpływ na automatyczne przyznawanie uprawnień redaktora również nie leży w gestii Komitetu. Arbitrzy przypominają także o wymogu wyczerpania „innych sposobów rozwiązania konfliktu” przed składaniem wniosku do Komitetu Arbitrażowego, który z założenia działa jako ostatnia instancja. „Wniesienie wniosku o arbitraż powinno być ostatecznością stosowaną tylko wtedy, gdy zawiodły inne środki załagodzenia sporu”.

Środki[edytuj | edytuj kod]

Po analizie zebranego materiału, Komitet Arbitrażowy zdecydował:

  • wobec administratora Leszka Jańczuka – zobowiązać do przeprowadzania starannej analizy sytuacji przed ewentualnym nakładaniem blokad, wypełniania obowiązku jasnego komunikowania się z blokowanym, konsultowania się z innymi użytkownikami przed wykonaniem działań mogących budzić wątpliwości, dokładnego opisywania i uzasadniania akcji podejmowanych z użyciem uprawnień administratora, a także zwrócić uwagę na sposoby ochrony Wikipedii niewymagające użycia uprawnień administratora,
  • wobec użytkownika Mouthmama – zobowiązać do stosowania konstruktywnych zasad współpracy z innymi edytorami oraz ścisłego stosowania podczas edycji na Wikipedii obowiązujących regulacji, a w szczególności: Wikipedia:Pięć filarów, Wikipedia:Weryfikowalność, Wikipedia:Konsensus, Wikipedia:Czym Wikipedia nie jest, Wikipedia:Zdrowy rozsądek. W przypadku forsowania własnego punktu widzenia, udziału w wojnach edycyjnych lub siłowego wprowadzania zmian w okresie 12 miesięcy od daty ogłoszenia niniejszego werdyktu, Komitet zobowiązuje administratorów do nałożenia blokady na tego użytkownika na okres nie krótszy niż 7 dni.
  • wobec użytkownika Nadzika – udzielić pochwały za podjęcie próby ochrony projektu przy użyciu środków adekwatnych do sytuacji.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 6 arbitrów, żaden z arbitrów nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, trzech arbitrów wyłączyło się z orzekania w tej sprawie. W imieniu Komitetu, Jacek555 16:45, 12 lip 2020 (CEST)