Wikipedia:Wiki Lubi Zabytki/lubelskie/Zamość

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zamość

pokażedytujkategoria na Commons

Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608075
14-3 z 3.07.1936; A/14/47 z 07.10.1966
Stare Miasto w obrębie fortyfikacji (Twierdza Zamość; wraz ze wszystkimi budynkami murowanymi i drewnianymi, ruinami, drzewostanem oraz ulicami i placami publicznymi) Zamość Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Stare Miasto w obrębie fortyfikacji (Twierdza Zamość; wraz ze wszystkimi budynkami murowanymi i drewnianymi, ruinami, drzewostanem oraz ulicami i placami publicznymi)
608076
A/84/305 z 31.03.1967
Zespół kościoła katedralnego (dawniej kolegiackiego) pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap. (1587 r., XIX w.) Zamość, ul. Kolegiacka 1-3 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół kościoła katedralnego (dawniej kolegiackiego) pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap. (1587 r., XIX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608077
kl.V-Oa/35/56 z 12.06.1956; A/84/305 z 31.03.1967
katedra (dawniej kolegiata) pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap. (1587 r., 1600 r., XVIII w., 1824-26 r.) Zamość, ul. Kolegiacka 1a Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
katedra (dawniej kolegiata) pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap. (1587 r., 1600 r., XVIII w., 1824-26 r.)
608078
A/84/305 z 31.03.1967
Dzwonnica (1761 r., XIX w., XX w.) Zamość, ul. Kolegiacka 1a Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Dzwonnica (1761 r., XIX w., XX w.)
608079
kl.V-Oa/28/57 z 20.02.1957; A/84/305 z 31.03.1967
Dom dziekanów „Infułatka” (kon. XVI w., XIX/XX w.) Zamość, ul. Kolegiacka 1 Geographylogo.svg
Dom dziekanów „Infułatka” (kon. XVI w., XIX/XX w.)
608080
kl.V-Oa/29/57 z 20.02.1957; A/84/305 z 31.03.1967
Dom wikariuszy „Wikarówka” (1 poł. XVII w., XVIII w.) Zamość, ul. Kolegiacka 3 Geographylogo.svg
Dom wikariuszy „Wikarówka” (1 poł. XVII w., XVIII w.)
608081
kl.V-Oa/30/57 z 20.02.1957; A/230 z 13.10.1982
Kościół franciszkanów pw. Zwiastowania NMP (1637 r., 1809 r., XIX/XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kościół franciszkanów pw. Zwiastowania NMP (1637 r., 1809 r., XIX/XX w.)
608082
kl.V-Oa/18/57 z 20.02.1957; A/248 z 20.02.1983
Zespół kościoła pw. św. Katarzyny (2 poł. XVII w., XIX-XX w.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 22 (pl. J. Jaroszewicza) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół kościoła pw. św. Katarzyny (2 poł. XVII w., XIX-XX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608083
kl.V-Oa/18/57 z 20.02.1957; A/248 z 20.02.1983
Kościół reformatów pw. św. Katarzyny (filialny parafii katedralnej) (2 poł. XVII w., XIX-XX w.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 22 (pl. J. Jaroszewicza) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kościół reformatów pw. św. Katarzyny (filialny parafii katedralnej) (2 poł. XVII w., XIX-XX w.)
608084
kl.V-Oa/18/57 z 20.02.1957; A/248 z 20.02.1983
cmentarz (2 poł. XVII w., XIX w., XX w.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 22 (pl. J. Jaroszewicza) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
cmentarz (2 poł. XVII w., XIX w., XX w.)
608085
kl.V-Oa/27/57 z 20.02.1957; A/82/302 z 31.03.1967
Zespół kościoła pw. św. Mikołaja (d. cerkiew greckokatolicka bazylianów) (1618-31 r., 1690-98 r.) Zamość, ul. T. Kościuszki 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół kościoła pw. św. Mikołaja (d. cerkiew greckokatolicka bazylianów) (1618-31 r., 1690-98 r.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608086
kl.V-Oa/27/57 z 20.02.1957; A/82/302 z 31.03.1967
Kościół pw. św. Mikołaja (d. cerkiew greckokatolicka bazylianów) (1618-31 r., 1690-98 r.) Zamość, ul. T. Kościuszki 1/ul. Bazyliańska 21 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kościół pw. św. Mikołaja (d. cerkiew greckokatolicka bazylianów) (1618-31 r., 1690-98 r.)
608087
kl.V-Oa/27/57 z 20.02.1957; A/82/302 z 31.03.1967
cmentarz Zamość, ul. T. Kościuszki 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
cmentarz
608088
kl.V-Oa/38/56 z 26.05.1956; A/85/306 z 31.03.1967
Zespół synagogi (1610-20 r., XVIII w., XX w.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 11 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół synagogi (1610-20 r., XVIII w., XX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608089
kl.V-Oa/38/56 z 26.05.1956; A/85/306 z 31.03.1967
Dawna synagoga, obecnie Centrum „Synagoga” (1610-20 r., XVIII w., XX w.) Zamość, ul. I. Pereca 14/ul. Bazyliańska 4/ul. L. Zamenhofa 11 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Dawna synagoga, obecnie Centrum „Synagoga” (1610-20 r., XVIII w., XX w.)
608090
kl.V-Oa/38/56 z 26.05.1956; A/85/306 z 31.03.1967
Dawny dom kahalny przy synagodze (XVII w., XVIII w., XX w.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 11 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Dawny dom kahalny przy synagodze (XVII w., XVIII w., XX w.)
608091
A/125/469 z 24.03.1970
Dawny zespół klasztorny bonifratrów, później zajazd „Podkarpie” (ob. dom mieszkalny) (1657 r., XIX-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Dawny zespół klasztorny bonifratrów, później zajazd „Podkarpie” (ob. dom mieszkalny) (1657 r., XIX-XX w.)
608092
kl.V-Oa/12/57 z 20.02.1957; A/251 z 24.02.1983
Dawny zespół klasztorny klarysek (ob. Państwowa Szkoła Muzyczna) Zamość, ul. T. Kościuszki 5 (Rynek Wodny) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Dawny zespół klasztorny klarysek (ob. Państwowa Szkoła Muzyczna)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608093
kl.V-Oa/12/57 z 20.02.1957; A/251 z 24.02.1983
d. kościół pw. św. Anny, ob. sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej (ok. 1696 r., XIX-XX w.) Zamość, ul. T. Kościuszki 5 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
d. kościół pw. św. Anny, ob. sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej (ok. 1696 r., XIX-XX w.)
608094
kl.V-Oa/12/57 z 20.02.1957; A/251 z 24.02.1983
d. klasztor klarysek, ob. Państwowa Szkoła Muzyczna (1769–74 r., XIX-XX w.) Zamość, ul. T. Kościuszki 5 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
d. klasztor klarysek, ob. Państwowa Szkoła Muzyczna (1769–74 r., XIX-XX w.)
608095
A/312 z 28.12.1984
Zespół cmentarza rzymskokatolickiego Zamość, ul. Peowiaków Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół cmentarza rzymskokatolickiego
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608096
A/312 z 28.12.1984
Cmentarz rzymskokatolicki (ok. 1812 r.) Zamość, ul. Peowiaków Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Cmentarz rzymskokatolicki (ok. 1812 r.)
608097
A/312 z 28.12.1984
Kaplica cmentarna (1917 r.) Zamość, ul. Peowiaków Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kaplica cmentarna (1917 r.)
608098
A/312 z 28.12.1984
Dom grabarza (2 poł. XIX w.) Zamość, ul. Peowiaków Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Dom grabarza (2 poł. XIX w.)
608099
A/228 z 01.10.1982
Park miejski (1922-27 r.) Zamość, ul. Akademicka/ul. J. Piłsudskiego Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Park miejski (1922-27 r.)
608100
A/15/48 z 31.10.1966
Zespół fortyfikacji (XVI-XIX w.) Zamość Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół fortyfikacji (XVI-XIX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
780774
A/48 z 31.10.1966
Obwód fortyfikacji bastionowych: bastiony I-VII (z kazamatami, poternami i słoniczołami) (1585-1619 r., 1821-31 r.) Zamość Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Obwód fortyfikacji bastionowych: bastiony I-VII (z kazamatami, poternami i słoniczołami) (1585-1619 r., 1821-31 r.)
780775
A/48 z 31.10.1966
fosa (wokół całego obwodu obronnego) (1585-1619 r., 1821-31 r.) Zamość Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
fosa (wokół całego obwodu obronnego) (1585-1619 r., 1821-31 r.)
780776
A/48 z 31.10.1966
rawelin kurtyny I-II (1825-31 r.) Zamość, ul. B. Moranda/ul. Męczenników Rotundy Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
rawelin kurtyny I-II (1825-31 r.)
608109
A/133/477 z 17.04.1970
Zespół działobitni Rotunda, ob. Muzeum Martyrologii „Rotunda” (1825-31 r.) Zamość, ul. Męczenników Rotundy 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół działobitni Rotunda, ob. Muzeum Martyrologii „Rotunda” (1825-31 r.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608110
A/133/477 z 17.04.1970
Działobitnia Rotunda, ob. Muzeum Martyrologii „Rotunda” (1825-31 r.) Zamość, ul. Męczenników Rotundy 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Działobitnia Rotunda, ob. Muzeum Martyrologii „Rotunda” (1825-31 r.)
608112
A/133/477 z 17.04.1970
grobla z drogą dojazdową (przejście obronne do działobitni) Zamość, ul. Męczenników Rotundy 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
grobla z drogą dojazdową (przejście obronne do działobitni)
608111
A/133/477 z 17.04.1970
cmentarz wojenny (1939-44 r.) Zamość, ul. Męczenników Rotundy 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
cmentarz wojenny (1939-44 r.)
608106
kl.V-Oa/20/57 z 20.02.1957; A/15/48 z 31.10.1966
Brama Szczebrzeska (1603-05 r., 1770-71 r., 1821-31 r., 2 poł. XIX w., 1960 r., 2007-09 r.) Zamość, ul. Szczebrzeska 3 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Brama Szczebrzeska (1603-05 r., 1770-71 r., 1821-31 r., 2 poł. XIX w., 1960 r., 2007-09 r.)
780779
A/48 z 31.10.1966
rawelin kurtyny II-III (z obronną wartownią) (1825-31 r., XX w., 2009 r.) Zamość, ul. Szczebrzeska/ul. Męczenników Rotundy Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
rawelin kurtyny II-III (z obronną wartownią) (1825-31 r., XX w., 2009 r.)
608113
kl.V-Oa/21/57 z 20.02.1957; A/282 z 11.11.1983
Arsenał (k. XVI w., XVII-XIX w.) Zamość, ul. Zamkowa 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Arsenał (k. XVI w., XVII-XIX w.)
780780
A/48 z 31.10.1966
śródszaniec bastionu III (prochownia) (1 poł. XIX w., XX w.) Zamość, ul. Zamkowa 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
śródszaniec bastionu III (prochownia) (1 poł. XIX w., XX w.)
780781
A/48 z 31.10.1966
most na drodze szczebrzeskiej Zamość, ul. Szczebrzeska Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
most na drodze szczebrzeskiej
608104
kl.V-Oa/20/57 z 20.02.1957; A/15/48 z 31.10.1966
Brama Lubelska Stara (1582-85 r., 1588 r., 1790 r., 1821 r., 1977-80 r., 2007-09 r.) Zamość, ul. Królowej Jadwigi 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Brama Lubelska Stara (1582-85 r., 1588 r., 1790 r., 1821 r., 1977-80 r., 2007-09 r.)
608101
A/15/48 z 31.10.1966
Kojec (w parku) (1837 r., XX w., 2009 r.) Zamość, ul. Akademicka Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kojec (w parku) (1837 r., XX w., 2009 r.)
780785
A/48 z 31.10.1966
rawelin kurtyny IV-V (1809-13 r., 1825-31 r.) Zamość, ul. J. Piłsudskiego Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
rawelin kurtyny IV-V (1809-13 r., 1825-31 r.)
608105
kl.V-Oa/20/57 z 20.02.1957; A/15/48 z 31.10.1966
Brama Lubelska Nowa (1822-24 r., 2 poł. XIX w., XX w., 2009 r.) Zamość, ul. W. Łukasińskiego 12 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Brama Lubelska Nowa (1822-24 r., 2 poł. XIX w., XX w., 2009 r.)
786618
A/48 z 31.10.1966
rawelin kurtyny V-VI (1809-13 r., 1825-31 r.) Zamość, ul. W. Łukasińskiego Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
rawelin kurtyny V-VI (1809-13 r., 1825-31 r.)
608108
kl.V-Oa/24/57 z 20.02.1957; A/15/48 z 31.10.1966
Nadszaniec przy dawnym bastionie VI (1827-35 r.) Zamość, ul. W. Łukasińskiego 8 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Nadszaniec przy dawnym bastionie VI (1827-35 r.)
780790
A/48 z 31.10.1966
luneta kurtyny VI-VII (1809-13 r., 1825-31 r.) Zamość, ul. W. Łukasińskiego 2e Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
luneta kurtyny VI-VII (1809-13 r., 1825-31 r.)
608107
kl.V-Oa/23/57 z 20.02.1957; A/15/48 z 31.10.1966
Nadszaniec przy bastionie VII (1825-30 r., 2009 r.) Zamość, ul. W. Łukasińskiego 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Nadszaniec przy bastionie VII (1825-30 r., 2009 r.)
608102
A/15/48 z 31.10.1966
Brama Lwowska Stara (1597-99 r., ok. 1820, 1938-39 r., 1980 r.) Zamość, ul. Partyzantów 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Brama Lwowska Stara (1597-99 r., ok. 1820, 1938-39 r., 1980 r.)
608103
A/15/48 z 31.10.1966
Brama Lwowska Nowa (1820 r., 1929-30 r., l. 60. XX w., po 1988 r.) Zamość, ul. Partyzantów 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Brama Lwowska Nowa (1820 r., 1929-30 r., l. 60. XX w., po 1988 r.)
608114
A/75/294 z 31.03.1967
Ratusz z oficynami (k. XVI w., XVII-XIX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 13 (ratusz), ul. I. Pereca 35/Rynek Solny (oficyny) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Ratusz z oficynami (k. XVI w., XVII-XIX w.)
608115
kl.V-Oa/10/57 z 15.02.1957; A/323 z 07.06.1985
Zespół pałacowy Zamoyskich (1579-86 r., XVII-XIX w.) Zamość, ul. Akademicka 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół pałacowy Zamoyskich (1579-86 r., XVII-XIX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608116
kl.V-Oa/10/57 z 15.02.1957; A/323 z 07.06.1985
dawny pałac Zamoyskich (1579-86 r., XVII-XIX w.) Zamość, ul. Akademicka 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dawny pałac Zamoyskich (1579-86 r., XVII-XIX w.)
608117
kl.V-Oa/10/57 z 15.02.1957; A/323 z 07.06.1985
budynek tylny Zamość, ul. Akademicka 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
budynek tylny
608118
kl.V-Oa/10/57 z 15.02.1957; A/323 z 07.06.1985
pawilon północny Zamość, ul. Akademicka 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
pawilon północny
608119
kl.V-Oa/10/57 z 15.02.1957; A/323 z 07.06.1985
pawilon południowy Zamość, ul. Akademicka 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
pawilon południowy
608120
kl.V-Oa/10/57 z 15.02.1957; A/323 z 07.06.1985
oficyna północna Zamość, ul. Akademicka 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
oficyna północna
608121
kl.V-Oa/10/57 z 15.02.1957; A/323 z 07.06.1985
oficyna południowa Zamość, ul. Akademicka 1 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
oficyna południowa
608122
kl.V-Oa/26/57 z 01.1957; A/249 z 20.02.1983
Dawne seminarium duchowne (ob. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji) (1648 r., 1816 r.) Zamość, ul. Akademicka 4 Geographylogo.svg
Dawne seminarium duchowne (ob. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji) (1648 r., 1816 r.)
608123
kl.V-Oa/19/57 z 20.02.1957; A/301 z 24.10.1984
Akademia Zamojska (1639-48 r., XVIII w., 1825 r.) Zamość, ul. Akademicka 8 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Akademia Zamojska (1639-48 r., XVIII w., 1825 r.)
608124
A/377 z 16.12.1986
Kamienica (1868 r.) Zamość, ul. Bazyliańska 5 Geographylogo.svg
Kamienica (1868 r.)
608125
A/347 z 30.12.1985
Kamienica (XVII w., XVIII w., 1828 r.) Zamość, ul. Grodzka 2 Geographylogo.svg
Kamienica (XVII w., XVIII w., 1828 r.)
608126
A/334 z 30.12.1985
Kamienica (1 poł. XIX w.) Zamość, ul. Grodzka 3 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XIX w.)
608127
A/335 z 30.12.1985
Kamienica (XVII w., XIX w., XX w.) Zamość, ul. Grodzka 4 Geographylogo.svg
Kamienica (XVII w., XIX w., XX w.)
608128
A/336 z 30.12.1985
Kamienica (poł. XIX w., XX w.) Zamość, ul. Grodzka 5 Geographylogo.svg
Kamienica (poł. XIX w., XX w.)
608129
A/337 z 30.12.1985
Kamienica (1 poł. XIX w., XX w.) Zamość, ul. Grodzka 6 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XIX w., XX w.)
608130
A/338 z 30.12.1985
Kamienica (XVIII w., XIX w., 1971 r.) Zamość, ul. Grodzka 7 Geographylogo.svg
Kamienica (XVIII w., XIX w., 1971 r.)
608131
A/339 z 30.12.1985
Kamienica (1 poł. XIX w., 1971 r.) Zamość, ul. Grodzka 8 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XIX w., 1971 r.)
608132
A/340 z 30.12.1985
Kamienica (1 poł. XIX w., 1968 r.) Zamość, ul. Grodzka 9 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XIX w., 1968 r.)
608133
A/341 z 30.12.1985
Kamienica (XVII-XX w.) Zamość, ul. Grodzka 10 Geographylogo.svg
Kamienica (XVII-XX w.)
608134
A/342 z 30.12.1985
Kamienica (XVIII-XX w.) Zamość, ul. Grodzka 11 Geographylogo.svg
Kamienica (XVIII-XX w.)
608135
A/343 z 30.12.1985
Kamienica (1 poł. XIX w., 1971 r.) Zamość, ul. Grodzka 12 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XIX w., 1971 r.)
608136
A/346 z 30.12.1985
Kamienica (XVII w., XIX w., 1968 r.) Zamość, ul. Grodzka 13 Geographylogo.svg
Kamienica (XVII w., XIX w., 1968 r.)
608137
A/344 z 30.12.1985
Kamienica (1 poł. XIX w., 1971 r.) Zamość, ul. Grodzka 14 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XIX w., 1971 r.)
608138
A/345 z 30.12.1985
Kamienica (1 poł. XIX w., 1971 r.) Zamość, ul. Grodzka 16 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XIX w., 1971 r.)
608139
A/374 z 30.03.1987
Kamienica (obecnie hotel „Mercure Zamość Stare Miasto”; XVII-XIX w., 1979 r.) Zamość, ul. H. Kołłątaja 2 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg
Kamienica (obecnie hotel „Mercure Zamość Stare Miasto”; XVII-XIX w., 1979 r.)
608140
A/376 z 30.03.1987
Kamienica (obecnie hotel „Mercure Zamość Stare Miasto”; 1832 r., 1979 r.) Zamość, ul. H. Kołłątaja 4 Geographylogo.svg
Kamienica (obecnie hotel „Mercure Zamość Stare Miasto”; 1832 r., 1979 r.)
608141
A/389 z 30.03.1987
Kamienica (obecnie hotel „Mercure Zamość Stare Miasto”; 1827-32 r., 1979 r.) Zamość, ul. H. Kołłątaja 6 Geographylogo.svg
Kamienica (obecnie hotel „Mercure Zamość Stare Miasto”; 1827-32 r., 1979 r.)
608142
A/372 z 30.12.1987
Kamienica „Generałówka” (z oficyną) (1878-82 r.) Zamość, ul. T. Kościuszki 7, 7 a Geographylogo.svg
Kamienica „Generałówka” (z oficyną) (1878-82 r.)
608143
A/373 z 30.03.1987
Kamienica (1907 r.) Zamość, ul. T. Kościuszki 8/ul. B. Moranda 6 Geographylogo.svg
Kamienica (1907 r.)
608144
A/388 z 30.03.1987
Dawny szpital kolegiacki (ob. Urząd Pocztowy) (2. poł. XVIII w., 1816 r., 1920 r.) Zamość, ul. T. Kościuszki 9 Geographylogo.svg
Dawny szpital kolegiacki (ob. Urząd Pocztowy) (2. poł. XVIII w., 1816 r., 1920 r.)
608145
A/424 z 16.12.1987
Koszarka drogowa, tzw. „Belwederek” (1901 r.) Zamość, ul. Peowiaków 5 Geographylogo.svg
Koszarka drogowa, tzw. „Belwederek” (1901 r.)
608146
A/310 z 27.10.1984
Kamienica (XVII-XVIII w., XIX w.) wraz z domem-łącznikiem i domem tylnym (XIX w.) Zamość, ul. Ormiańska 2/ul. Grecka 9/ul. I. Pereca 3 Geographylogo.svg
Kamienica (XVII-XVIII w., XIX w.) wraz z domem-łącznikiem i domem tylnym (XIX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608147
A/310 z 27.10.1984
kamienica (XVII/XVIII w., XIX w.) Zamość, ul. Ormiańska 2 Geographylogo.svg
kamienica (XVII/XVIII w., XIX w.)
608148
A/310 z 27.10.1984
dom (łącznik) (XVII/XVIII w., XIX w.) Zamość, ul. Grecka 9 Geographylogo.svg
dom (łącznik) (XVII/XVIII w., XIX w.)
608149
A/310 z 27.10.1984
dom tylny (1829 r.) Zamość, ul. I. Pereca 3 Geographylogo.svg
dom tylny (1829 r.)
608150
A/126/470 z 24.03.1970; A/358 z 16.12.1986
Kamienica (XIX w.) Zamość, ul. Ormiańska 3 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica (XIX w.)
608151
A/309 z 27.10.1984
Kamienica (1 poł. XVII w., XIX w., XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 4 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XVII w., XIX w., XX w.)
608152
A/378 z 16.12.1986
Kamienica (1 poł. XIX w., XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 5 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XIX w., XX w.)
608153
A/127/471 z 24.03.1970
Kamienica (XVII-XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 6 Geographylogo.svg
Kamienica (XVII-XX w.)
608154
A/379 z 16.12.1986
Kamienica (2 poł. XIX w., XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 7 Geographylogo.svg
Kamienica (2 poł. XIX w., XX w.)
608155
A/308 z 26.10.1984
Kamienica (XVII/XVIII-XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 8 Geographylogo.svg
Kamienica (XVII/XVIII-XX w.)
608156
A/360 z 16.12.1986
Kamienica (1 poł. XIX w., XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 9 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XIX w., XX w.)
608157
kl.V-Oa/45/57 z 20.02.1957; A/307 z 26.10.1984
Kamienica (XVII/XVIII w., XIX-XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 10 Geographylogo.svg
Kamienica (XVII/XVIII w., XIX-XX w.)
608158
A/294 z 18.10.1984
Zespół kamienicy (1 poł. XVII w., XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 14 Geographylogo.svg
Zespół kamienicy (1 poł. XVII w., XX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608159
A/294 z 18.10.1984
kamienica (1 poł. XVII w., XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 14 Geographylogo.svg
kamienica (1 poł. XVII w., XX w.)
608160
A/294 z 18.10.1984
dom tylny (XVIII/XIX w., 2 poł. XIX w.) Zamość, ul. Bazyliańska 10 Geographylogo.svg
dom tylny (XVIII/XIX w., 2 poł. XIX w.)
608161
kl.V-Oa/14/54 z 31.01.1957; A/293 z 18.10.1984
Kamienica (1 poł. XVII w., XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 16 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XVII w., XX w.)
608162
kl.V-Oa/13/57 z 31.01.1957; A/292 z 18.10.1984
Kamienica (poł. XVII w., XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 18 Geographylogo.svg
Kamienica (poł. XVII w., XX w.)
608163
kl.V-Oa/11/57 z 15.02.1957; A/291 z 18.10.1984
Kamienica (poł. XVII w., XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 20 Geographylogo.svg
Kamienica (poł. XVII w., XX w.)
608164
kl.V-Oa/5/57 z 15.02.1957; A/80/300 z 22.03.1967
Kamienica „Pod Madonną” (1 poł. XVII w., XVIII w., XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 22 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Pod Madonną” (1 poł. XVII w., XVIII w., XX w.)
608165
kl.V-Oa/9/57 z 15.02.1957; A/78/298 z 07.04.1967
Kamienica „Pod Małżeństwem” (XVI/XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 24 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg
Kamienica „Pod Małżeństwem” (XVI/XVII w., XVIII-XX w.)
608166
kl.V-Oa/6/57 z 15.02.1957; A/77/297 z 22.03.1967
Kamienica „Pod Aniołem” (1 poł. XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 26 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg
Kamienica „Pod Aniołem” (1 poł. XVII w., XVIII-XX w.)
608167
kl.V-Oa/8/57 z 15.02.1957; A/76/295 z 22.03.1967
Kamienica „Rudomiczowska” (1 poł. XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 28 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg
Kamienica „Rudomiczowska” (1 poł. XVII w., XVIII-XX w.)
608168
kl.V-Oa/7/57 z 15.02.1957; A/79/299 z 07.04.1967
Kamienica „Wilczkowska” (pocz. XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. Ormiańska 30 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg
Kamienica „Wilczkowska” (pocz. XVII w., XVIII-XX w.)
608169
A/442 z 12.04.1988
Dawny bank Polski, ob. Sąd Okręgowy (1925-27 r.) Zamość, ul. Partyzantów 10 Geographylogo.svg
Dawny bank Polski, ob. Sąd Okręgowy (1925-27 r.)
608170
A/256 z 01.04.1983
Zespół dawnej poczty z oficynami (1835 r.) Zamość, ul. Lwowska 19 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół dawnej poczty z oficynami (1835 r.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608171
A/256 z 01.04.1983
dawna poczta (1835 r.) Zamość, ul. Lwowska 19 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dawna poczta (1835 r.)
608172
A/256 z 01.04.1983
dawna wozownia-stelmacharnia (oficyna zachodnia) (1835 r.) Zamość, ul. Lwowska 19 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dawna wozownia-stelmacharnia (oficyna zachodnia) (1835 r.)
608173
A/256 z 01.04.1983
dawna stajnia (oficyna wschodnia) (1835 r.) Zamość, ul. Lwowska 19 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
dawna stajnia (oficyna wschodnia) (1835 r.)
608174
A/380 z 16.12.1986
Kamienica (pocz. XX w.) Zamość, ul. I. Pereca 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica (pocz. XX w.)
608175
A/381 z 16.12.1986
Kamienica (pocz. XX w.) Zamość, ul. I. Pereca 2a Geographylogo.svg
Kamienica (pocz. XX w.)
608176
A/382 z 16.12.1986
Kamienica (1929 r.) Zamość, ul. I. Pereca 4 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica (1929 r.)
608177
A/383 z 16.12.1986
Kamienica (poł. XIX w., XX w.) Zamość, ul. I. Pereca 6 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica (poł. XIX w., XX w.)
608178
A/384 z 16.12.1986
Kamienica (dawna prywatna synagoga; 1 poł. XIX w., XX w.) Zamość, ul. I. Pereca 8 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica (dawna prywatna synagoga; 1 poł. XIX w., XX w.)
608179
A/385 z 16.12.1986
Kamienica (1 poł. XIX w., XX w.) Zamość, ul. I. Pereca 10 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica (1 poł. XIX w., XX w.)
608180
A/386 z 16.12.1986
Kamienica (1. poł. XIX w., XX w.) Zamość, ul. I. Pereca 12 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica (1. poł. XIX w., XX w.)
608181
A/375 z 30.03.1987
Dawny hotel „Victoria” (obecnie hotel „Mercure Zamość Stare Miasto”) (1899 r., 1979 r.) Zamość, ul. I. Pereca 41 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Dawny hotel „Victoria” (obecnie hotel „Mercure Zamość Stare Miasto”) (1899 r., 1979 r.)
608182
A/267 z 10.06.1983
Kamienica „Lubelska” (k. XVI w., XVII w., XIX w., XX w.) wraz z kamienicą tylną (XVII w., XVIII-pocz. XX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 1/ul. Kolegiacka 14 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Lubelska” (k. XVI w., XVII w., XIX w., XX w.) wraz z kamienicą tylną (XVII w., XVIII-pocz. XX w.)
608183
A/268 z 10.06.1983
Zespół kamienicy (1 poł. XVII w., XVIII w., XX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 3 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół kamienicy (1 poł. XVII w., XVIII w., XX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608184
A/268 z 10.06.1983
Kamienica „Malarzowa” (XVII w., XIX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 3 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Malarzowa” (XVII w., XIX w.)
608185
A/268 z 10.06.1983
Kamienica tylna (1 poł. XVII w., XVIII w., XX w.) Zamość, ul. Kolegiacka 12 Geographylogo.svg
Kamienica tylna (1 poł. XVII w., XVIII w., XX w.)
608186
kl.V-Oa/15/57 z 31.01.1957; A/167/678 z 16.06.1973
Kamienica „Piechowiczowska” (z oficyną tylną) (1 poł. XVII w., XVIII w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 2 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Piechowiczowska” (z oficyną tylną) (1 poł. XVII w., XVIII w.)
608187
kl.V-Oa/16/57 z 31.01.1957; A/168/679 z 15.06.1973
Kamienica „Abrekowska” (z oficyną) (1 ćw. XVII w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 4 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Abrekowska” (z oficyną) (1 ćw. XVII w.)
608188
kl.V-Oa/4/57 z 15.02.1957; A/83/304 z 31.03.1967
Kamienica „Linkowska” (2 poł. XVII w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 5 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Linkowska” (2 poł. XVII w.)
608189
kl.V-Oa/17/57 z 20.02.1957; A/169/680 z 15.06.1973
Kamienica „Birkowskiego” (z oficyną boczną) (1606-16 r.) Zamość, ul. Rynek Wielki 6 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Birkowskiego” (z oficyną boczną) (1606-16 r.)
608190
kl.V-Oa/39/57 z 20.02.1957; A/166/677 z 06.06.1973
Kamienica „Pod św. Kazimierzem” (XVII w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 8 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Pod św. Kazimierzem” (XVII w.)
608191
kl.V-Oa/38/57 z 20.02.1957; A/281 z 04.11.1983
Kamienica „Morandowska I” (XVI/XVII w., XIX w., XX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 7 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Morandowska I” (XVI/XVII w., XIX w., XX w.)
608192
A/280 z 04.11.1983
Kamienica (1638 r., XIX-XX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 7a Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica (1638 r., XIX-XX w.)
608193
A/279 z 04.11.1983
Kamienica (XVII w., XVIII w., XX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 9 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica (XVII w., XVIII w., XX w.)
608194
kl.V-Oa/25/57 z 20.02.1957; A/264 z 03.06.1983
Zespół kamienicy (XVI/XVII w., XVIII w., XX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 10 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół kamienicy (XVI/XVII w., XVIII w., XX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608195
kl.V-Oa/25/57 z 20.02.1957; A/264 z 03.06.1983
Kamienica „Owanisowiczowska” (XVI/XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 10 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Owanisowiczowska” (XVI/XVII w., XVIII-XX w.)
608196
kl.V-Oa/25/57 z 20.02.1957; A/264 z 03.06.1983
Kamienica tylna (2 poł. XVII w., XVIII-XIX w.) Zamość, ul. Bazyliańska 20/ul. Grodzka 18 Geographylogo.svg
Kamienica tylna (2 poł. XVII w., XVIII-XIX w.)
608197
kl.V-Oa/40/57 z 20.02.1957; A/265 z 03.06.1983
Kamienica „Tobiaszowska” (XVI/XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 12 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Tobiaszowska” (XVI/XVII w., XVIII-XX w.)
608198
kl.V-Oa/41/57 z 20.02.1957; A/266 z 03.05.1983
Zespół kamienicy (1603 r., XVII w., XIX-XX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 14 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół kamienicy (1603 r., XVII w., XIX-XX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608199
kl.V-Oa/41/57 z 20.02.1957; A/266 z 03.05.1983
Kamienica „Autunowiczowska” (1603 r., XVII w., XIX-XX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 14 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Autunowiczowska” (1603 r., XVII w., XIX-XX w.)
608200
kl.V-Oa/41/57 z 20.02.1957; A/266 z 03.05.1983
Kamienica tylna (2 poł. XVII w., XVIII-XIX w.) Zamość, ul. Bazyliańska 16 Geographylogo.svg
Kamienica tylna (2 poł. XVII w., XVIII-XIX w.)
608201
kl.V-Oa/44/57 z 20.02.1957; A/128/472 z 24.03.1970
Kamienica „Tatułowiczowska” (z oficyną) (XVI/XVII w., XIX w.) Zamość, ul. Rynek Wielki 16 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Tatułowiczowska” (z oficyną) (XVI/XVII w., XIX w.)
608202
A/229 z 05.10.1982
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 (dawniej Zespół Szkół Rolniczych) (1923-27 r.): Zamość, ul. Szczebrzeska 102 Geographylogo.svg
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 (dawniej Zespół Szkół Rolniczych) (1923-27 r.):
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608203
A/229 z 05.10.1982
budynek główny (1923-27 r.) Zamość, ul. Szczebrzeska 102 Geographylogo.svg
budynek główny (1923-27 r.)
608204
A/229 z 05.10.1982
budynek gospodarczy z ujeżdżalnią (1923-27 r.) Zamość, ul. Szczebrzeska 102 Geographylogo.svg brak zdjęcia
608205
A/229 z 05.10.1982
dom (1923-27 r.) Zamość, ul. Szczebrzeska 102 brak zdjęcia
608206
A/229 z 05.10.1982
spichrz (1923-27 r.) Zamość, ul. Szczebrzeska 102 brak zdjęcia
608207
A/229 z 05.10.1982
stodoła (1923-27 r.) Zamość, ul. Szczebrzeska 102 Geographylogo.svg brak zdjęcia
608208
A/229 z 05.10.1982
suszarnia (1923-27 r.) Zamość, ul. Szczebrzeska 102 brak zdjęcia
608209
A/371 z 16.12.1986
Kamienica (1 poł. XIX w., XIX-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 5 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XIX w., XIX-XX w.)
608210
A/368 z 16.12.1986
Kamienica (XIX-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 6 Geographylogo.svg
Kamienica (XIX-XX w.)
608211
A/369 z 16.12.1986
Kamienica (XIX w.) Zamość, ul. S. Staszica 8 Geographylogo.svg
Kamienica (XIX w.)
608212
kl.V-Oa/42/57 z 20.02.1957; A/151/607 z 09.06.1972
Kamienica (z oficyną) (k. XVI w., XVII-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 9 Geographylogo.svg
Kamienica (z oficyną) (k. XVI w., XVII-XX w.)
608213
kl.V-Oa/32/57 z 20.02.1957; A/152/608 z 09.06.1972
Kamienica (XVI/XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 11 Geographylogo.svg
Kamienica (XVI/XVII w., XVIII-XX w.)
608214
A/370 z 16.12.1986
Kamienica (XIX w., XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 12 Geographylogo.svg
Kamienica (XIX w., XX w.)
608215
kl.V-Oa/33/57 z 20.02.1957; A/155/616 z 14.06.1972 ;
Zespół kamienicy (XVI/XVII w., XVIII w., XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 13 Geographylogo.svg
Zespół kamienicy (XVI/XVII w., XVIII w., XX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608216
kl.V-Oa/33/57 z 20.02.1957; A/155/616 z 14.06.1972 ;
Kamienica (XVI/XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 13 Geographylogo.svg
Kamienica (XVI/XVII w., XVIII-XX w.)
608217
kl.V-Oa/33/57 z 20.02.1957; A/155/616 z 14.06.1972
oficyna (2 poł. XVIII w., 1833 r., 1 ćw. XIX w.) Zamość, ul. S. Żeromskiego 12 Geographylogo.svg
oficyna (2 poł. XVIII w., 1833 r., 1 ćw. XIX w.)
608218
kl.V-Oa/34/57 z 20.02.1957; A/154/615 z 14.06.1972
Kamienica (1 poł. XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 15 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XVII w., XVIII-XX w.)
608219
kl.V-Oa/35/57 z 20.02.1957; A/153/614 z 14.06.1972
Kamienica (z oficynami) (1 poł. XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 17 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica (z oficynami) (1 poł. XVII w., XVIII-XX w.)
608220
kl.V-Oa/36/57 z 20.02.1957; A/156/626 z 05.08.1972
Kamienica „Kinasta” (XVI/XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 19 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Kinasta” (XVI/XVII w., XVIII-XX w.)
608221
A/217 z 10.05.1982
Zespół kamienicy (k. XVI w., XVII w., XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 21 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg
Zespół kamienicy (k. XVI w., XVII w., XX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608222
A/217 z 10.05.1982
Kamienica „Bernego” (k. XVI w., XVII-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 21 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Bernego” (k. XVI w., XVII-XX w.)
608223
A/217 z 10.05.1982
Kamienica tylna (XVII w., XVIII/XIX w.) Zamość, ul. S. Żeromskiego 20 Geographylogo.svg
Kamienica tylna (XVII w., XVIII/XIX w.)
608224
kl.V-Oa/37/57 z 20.02.1957; A/218 z 11.05.1982
Zespół kamienicy (k. XVI w., XVII w., XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 23 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg
Zespół kamienicy (k. XVI w., XVII w., XX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608225
kl.V-Oa/37/57 z 20.02.1957; A/218 z 11.05.1982
Kamienica „Telanowska” (XVI/XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 23 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Telanowska” (XVI/XVII w., XVIII-XX w.)
608226
kl.V-Oa/37/57 z 20.02.1957; A/218 z 11.05.1982
Kamienica (XVII w., XVIII/XIX w.) Zamość, ul. B. Moranda 1 Geographylogo.svg
Kamienica (XVII w., XVIII/XIX w.)
608227
kl.V-Oa/37/57 z 20.02.1957; A/218 z 11.05.1982
Kamienica (XVII w., XVIII/XIX w.) Zamość, ul. S. Żeromskiego 22 Geographylogo.svg
Kamienica (XVII w., XVIII/XIX w.)
608228
kl.V-Oa/43/57 z 20.02.1957; A/89/326 z 14.07.1967
Kamienica „Morandowska II” (k. XVI w., XVII-XVIII w., XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 25 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Morandowska II” (k. XVI w., XVII-XVIII w., XX w.)
608229
kl.V-Oa/1/57 z 15.02.1957; A/219 z 12.05.1982
Zespół kamienicy (pocz. XVII w., XIX w., XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 27 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg
Zespół kamienicy (pocz. XVII w., XIX w., XX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608230
kl.V-Oa/1/57 z 15.02.1957; A/219 z 12.05.1982
Kamienica „Szczebrzeska” (pocz. XVII w., XIX w., XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 27 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Szczebrzeska” (pocz. XVII w., XIX w., XX w.)
608231
kl.V-Oa/1/57 z 15.02.1957; A/219 z 12.05.1982
Kamienica tylna (XIX w.) Zamość, ul. S. Żeromskiego 26 Geographylogo.svg
Kamienica tylna (XIX w.)
608232
kl.V-Oa/2/57 z 15.02.1957; A/88/325 z 14.07.1967
Kamienica „Bystrzyckiego” (k. XVI w., XVII w., XIX-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 29 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Bystrzyckiego” (k. XVI w., XVII w., XIX-XX w.)
608233
kl.V-Oa/3/57 z 15.02.1957; A/81/301 z 31.03.1967
Kamienica „Turobińska” (pocz. XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 31 (Rynek Wielki) Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Turobińska” (pocz. XVII w., XVIII-XX w.)
608234
A/220 z 13.05.1982
Kamienica (pocz. XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 33 Geographylogo.svg
Kamienica (pocz. XVII w., XVIII-XX w.)
608235
A/221 z 14.05.1982
Kamienica (pocz. XVII w., XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 35 Geographylogo.svg
Kamienica (pocz. XVII w., XX w.)
608236
A/222 z 17.05.1982
Zespół kamienicy (XVI/XVII w., XVIII w., XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 37 Geographylogo.svg
Zespół kamienicy (XVI/XVII w., XVIII w., XX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608237
A/222 z 17.05.1982
Kamienica (XVI/XVII w., XVIII w., XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 37 Geographylogo.svg
Kamienica (XVI/XVII w., XVIII w., XX w.)
608238
A/222 z 17.05.1982
Kamienica tylna (XVIII w., XX w.) Zamość, ul. S. Żeromskiego 36 Geographylogo.svg
Kamienica tylna (XVIII w., XX w.)
608239
A/223 z 18.05.1982
Zespół kamienicy (pocz. XVII w., XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 39 Geographylogo.svg
Zespół kamienicy (pocz. XVII w., XX w.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608240
A/223 z 18.05.1982
Kamienica (pocz. XVII w., XX w.) Zamość, ul. S. Staszica 39 Geographylogo.svg
Kamienica (pocz. XVII w., XX w.)
608241
A/223 z 18.05.1982
Kamienica tylna (XIX w., XX w.) Zamość, ul. S. Żeromskiego 38 Geographylogo.svg
Kamienica tylna (XIX w., XX w.)
608242
A/311 z 27.10.1984
Dawna mykwa (obecnie hotel) Zamość, ul. L. Zamenhofa 5 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Dawna mykwa (obecnie hotel)
608243
A/387 z 16.12.1986
Kamienica (poł. XIX w.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 7 Geographylogo.svg
Kamienica (poł. XIX w.)
608244
A/276 z 30.10.1983
Kamienica (1 poł. XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 10 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XVII w., XVIII-XX w.)
608245
A/277 z 30.10.1983
Kamienica (1 poł. XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 12 Geographylogo.svg
Kamienica (1 poł. XVII w., XVIII-XX w.)
608246
A/278 z 04.11.1983
Kamienica „Dom Rabina” (pocz. XVII w., XVIII-XX w.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 14 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica „Dom Rabina” (pocz. XVII w., XVIII-XX w.)
608247
A/289 z 18.10.1984
Kapliczka niszowa przy elewacji kamienicy Zamość, ul. L. Zamenhofa 16 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kapliczka niszowa przy elewacji kamienicy
720759
A/321 z 05.06.1985
Zespół kamienicy (XVII w., 1910 r.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 18 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Zespół kamienicy (XVII w., 1910 r.)
składowe
Numer ID
Numer rejestru
Nazwa lub opis Adres Linki Zdjęcie Prześlij
608248
A/321 z 05.06.1985
Kamienica (XVII w., 1910 r.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 18 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Kamienica (XVII w., 1910 r.)
720760
A/321 z 05.06.1985
oficyna (po 1910 r.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 18/ul. Przyrynek Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
oficyna (po 1910 r.)
608249
A/320 z 04.06.1985
Kamienica (z oficyną) (2 poł. XIX w.) Zamość, ul. L. Zamenhofa 20 Geographylogo.svg
Kamienica (z oficyną) (2 poł. XIX w.)
608250
A-507 z 01.08.1995
Dom Centralny, tzw. „Centralka” (1910-11 r.) Zamość, ul. S. Żeromskiego 3/ul. T. Kościuszki 4/ul. Bazyliańska 19 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Dom Centralny, tzw. „Centralka” (1910-11 r.)
608251
A/109/372 z 05.04.1969
Drewniana wieża ciśnień (1923-24 r.) Zamość, ul. Partyzantów 74 Geographylogo.svg
Drewniana wieża ciśnień (1923-24 r.)

A/1657 z 30.03.2017
Układ urbanistyczny części zespołu dawnych koszar Zamość, ul. J. Piłsudskiego 36 Geographylogo.svg Farm-Fresh pictures.png
Układ urbanistyczny części zespołu dawnych koszar