Wikiprojekt:Cyfrowe dziedzictwo. Pamięć dla przyszłości/hasła

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniższa tabela zawiera propozycje haseł do utworzenia/rozbudowania lub przetłumaczenia na obce języki.

Lista nadal jest uzupełniana i będzie wkrótce uzupełniona o kolejne zagadnienia.

Hasła Wikipedii[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe artykuły do napisania lub rozszerzenia:

Sugerowany tytuł artykułu Stan hasła, informacje Uwagi Chętny/a do pracy Zrobione?
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu Przypisy, podział na sekcje, historia, ilustracje, podział na sekcję o centrum i muzeum. Wersja EN - do utworzenia Do zrobienia: EN - Auschwitz Jewish Centre
Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu brak; jest trochę źródeł EN: The Great Synagogue Memorial Park in Oświęcim
Rejestr ocalonych z Zagłady Maurycego Bodnera brak. Ważny zabytek historii
Skarb oświęcimski brak hasła; nazwa robocza do sprawdzenia. Hasło o wykopaliskach i znalezionych zabytkach


Hasła uzupełniające:

Sugerowany tytuł artykułu Stan hasła, informacje Uwagi Chętny/a do pracy Zrobione?
Hasła o obiektach i zabytkach
Bima rozbudować
Cmentarz żydowski w Oświęcimiu rozbudować
Dom rabina Eliasza Bombacha
Jakub Haberfeld Artykuł o fabryce. zilustrować obiektami z kolekcji, podzielić na sekcje
Ner Tamid rozbudować
Plac ks. Skarbka w Oświęcimiu brak
Rynek w Oświęcimiu rozbudować
Synagoga Chasydów z Chrzanowa brak hasła
Tablica Sziwiti / Sziwiti brak hasła
Ulica Berka Joselewicza w Oświęcimiu dawniej ul. Żydowska. Sprawdzić czy są źródła
Wielka Synagoga w Oświęcimiu brak wersji angielskiej
Hasła o społeczności i historii
Biura emigracyjne w Oświęcimiu brak
Chazan rozbudować (hasło zawiera tylko 2 zdania)
Eliasz Bombach biogram (brak)
Jan Skarbek (ksiądz) brak hasła. Bardzo ciekawy biogram
Stowarzyszenie Lomdej Misznajot brak hasła
Szymon Kluger rozbudować - hasło w języku angielskim jest dłuższe, jest sporo źródeł
Żydowskie organizacje skautowe w Oświęcimiu brak; sprawdzić tytuł hasła
Żydowskie Towarzystwo Sportowe Kadima brak hasła
Hasła o badaniach archeologicznych
Stanowisko archeologiczne
Inne
Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego Istnieje artykuł w języku angielskim Wersja EN: Museum of Jewish Heritage

Tematy dodatkowe[edytuj | edytuj kod]

 • Tutaj można wpisywać własne propozycje innych, nieuwzględnionych w powyższej tabeli tematów.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Tutaj można wstawiać informacje o źródłach (książkach i innych publikacjach, artykułach naukowych, artykułów w czasopismach online) przydatnych w projekcie.

Bibliografia do wybranych haseł[edytuj | edytuj kod]

Park Pamięci:

Rejestr ocalonych:

Szymon Kluger:

Wykopaliska:

Bibliografia ogólna[edytuj | edytuj kod]

 • A. Szyndler, Osadnictwo żydowskie w Oświęcimiu w wiekach XVI-XVIII (do roku 1772), „Studia Judaica” 5: 2002 nr 2 (10) - 6: 2003 nr 1(11), s. 41-56.
 • A. Szyndler, Status prawny izraelickiej gminy wyznaniowej w Oświęcimiu w latach 1890-1927, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. III, red. K. Pilarczyk, Kraków 2003, s. 117-130.
 • A. Szyndler, Leon Schönker i jego plan emigracji Żydów z rejencji katowickiej z końca 1939 roku, „Studia Judaica” 12: 2009 nr 1-2(23-24), s. 237-274.
 • A. Szyndler, „Czuje się wolność w sercu, a myśl ulatuje do ojczyzny”. Żydowskie organizacje skautowe w międzywojennym Oświęcimiu, [w:] Ideały wychowawcze i myśl polityczna harcerstwa polskiego. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 100-lecia harcerstwa w Polsce, red. G. Baziur, Oświęcim 2011, s. 139-156.
 • A. Szyndler, “It is high time that the emigration problem will be solved finally”: Leon Schönker and His Plan for Jewish Emigration from the Katowice District, “Yad Vashem Studies” 2011 vol. 39:1, s. 71-115.
 • A. Szyndler, Aneks (także przypisy oraz konsultacja naukowa), [w:] H. Schönker, Dotnięcie anioła, Warszawa 2011, s. 311-318.
 • H. Schönker, Dotnięcie anioła, Warszawa 2011.
 • A. Szyndler, Ostatni rozdział, „Pro Memoria” 2002 nr 16, s. 94-97.
 • A. Szyndler, Plan ocalenia, „Karta. Kwartalnik Historyczny” 2008 nr 56, s. 116-119.
 • Oszpicin. Przewodnik po żydowskiej historii Oświęcimia, Oświęcim 2011.
 • Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia. Katalog wystawy, Oświęcim 2015.
 • A. Szyndler, Jacek Proszyk, W. Gałosz, M. Karetta, Cmentarz żydowski w Oświęcimiu. Historia, symbole, przyroda, Oświęcim 2018.
 • Oszpicin. Oświęcimscy Żydzi na przestrzeni wieków, [w:] Oświęcim. Miasto pogranicza, red. B. Czwojdrak, K. Miroszewski, P. Węcowski, t. 2, Oświęcim 2018, s. 306-339.
 • L. Filip, Żydzi w Oświęcimiu 1918-1941, Oświęcim 2003.
 • M. Świętek, The Great Synagogue in Oświęcim. An Attempt of Architectural Reconstruction – Employment of Source Materials and Methods, „Scripta Judaica Cracoviensia” 2003 vol. 2, s. 97-120.
 • M. Świętek, Wielka Synagoga w Oświęcimiu, „Pro Memoria” 2004 nr 22, s. 146-152.