Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest dziesiątym Wydziałem UMCS. Utworzony został 23 kwietnia 1997 roku, w sprawie przekształcenia Instytutu Wychowania Artystycznego.

Dorobek naukowy[edytuj | edytuj kod]

Wydział zatrudnia 138 nauczycieli akademickich: 12 profesorów tytularnych, 22 adiunktów II stopnia (przew. kwalif. II) i doktorów habilitowanych, w tym 12 na stanowiskach profesora nadzwyczajnego UMCS, 47 adiunktów I stopnia (przew. kwalif. I) i doktorów oraz 57 magistrów.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwszym dziekanem Wydziału był prof. art. graf. Maksymilian Snoch. Początki przed laty były skromne. Zaczęło się od powołania w roku 1972 w ramach Wyższego Studium Nauczycielskiego UMCS, kierunku wychowanie plastyczne. Najpierw były to studia zaoczne, później kontynuowano je jako studia trzy letnie stacjonarne, zawodowe.

Już jednak jesienią w 1973 r., w ramach nowo utworzonego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, uruchomiono pięcioletnie studia artystyczne o profilu nauczycielskim: wychowania plastycznego i wychowania muzycznego. W 1974 roku powstał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Zakład Wychowania Plastycznego. Pierwszym jego kierownikiem był mgr Jerzy Wroński. W tym czasie kierunki artystyczne otrzymały pierwszą własną siedzibę, w nieistniejącym już pawilonie przy ul. Zana 11a.

W roku 1976, w ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii, został utworzony Instytut Wychowania Artystycznego. Pierwszym dyrektorem Instytutu został doc. Kazimierz Dobrzyński(muzykolog z Warszawy). Od 1989 roku Instytut Wychowania Artystycznego zaczął funkcjonować na prawach wydziału. W 1991 roku Instytut otrzymał trzy budynki położone przy al. Kraśnickiej 2 o łącznej powierzchni 4000 m², które aktualnie stanowią siedzibę Wydziału.

Od 2003 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki. W ciągu trzech lat przeprowadzono na Wydziale pięć przewodów kwalifikacyjnych I stopnia w dyscyplinie artystycznej grafika, w ramach których trzem osobom nadano stopień doktora sztuki.

1 października 2001 r. wprowadzono na Wydziale nowe nazwy kierunków studiów. Kierunek wychowanie plastyczne zmienił nazwę na edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, natomiast kierunek wychowanie muzyczne zmienił nazwę na edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Od roku akademickiego 2001/2002 absolwenci 5-letnich studiów magisterskich otrzymują tytuł magistra sztuki.

Program studiów[edytuj | edytuj kod]

Na Wydziale Artystycznym UMCS prowadzone są studia na kierunkach:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - 5-letnie magisterskie studia stacjonarne i zaoczne, 3-letnie studia I st. stacjonarne i zaoczne
 • grafika - 5-letnie magisterskie studia stacjonarne, 3-letnie studia I st. stacjonarne, 2-letnie studia II st. magisterskie uzupełniające, specjalności: grafika warsztatowa, grafika projektowa
 • malarstwo - 5-letnie magisterskie studia stacjonarne, 3-letnie studia I st. stacjonarne
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - 5-letnie magisterskie studia stacjonarne, specjalność: prowadzenie zespołów; 3-letnie studia I st. stacjonarne
 • jazz i muzyka estradowa - 3-letnie studia I st. niestacjonarne (wieczorowe), specjalizacje: wykonawstwo wokalne, wykonawstwo instrumentalne.

Ponadto Wydział Artystyczny prowadzi studia podyplomowe oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne:

 • Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie Wiedzy o kulturze
 • Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie Arteterapii – techniki plastyczne w niepełnosprawności
 • Studia podyplomowe w zakresie Arteterapii
 • Studia podyplomowe w zakresie Grafiki komputerowej
 • Studia podyplomowe w zakresie Malarstwa
 • Studia podyplomowe kwalifikacyjne Emisji głosu dla nauczycieli akademickich i nauczycieli kolegiów nauczycielskich
 • Studia podyplomowe EFS dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz muzyki
 • Studia podyplomowe EFS dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz plastyki

Władze, kadencja: 2008/2011[edytuj | edytuj kod]

Wydziałem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dziekan we współpracy z Prodziekanami. Na wydziale analogiczną do Senatu funkcję pełni Rada Wydziału obejmująca wszystkich pracowników nauki i reprezentację pozostałych grup pracowniczych i studentów.

Struktura wydziału[edytuj | edytuj kod]

Instytut Muzyki[edytuj | edytuj kod]

 • Zakład Chóralistyki
 • Zakład Dydaktyki Muzycznej
 • Zakład Dyrygentury
 • Zakład Kształcenia Wokalnego
 • Zakład Pedagogiki Instrumentalnej
 • Zakład Muzyki Organowej, Sakralnej i Improwizacji
 • Zakład Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej
 • Zakład Teorii Muzyki
 • Zakład Muzyki Rozrywkowej

Instytut Sztuk Pięknych[edytuj | edytuj kod]

 • Zakład malarstwa I
 • Zakład malarstwa II
 • Zakład malarstwa i rysunku I
 • Zakład malarstwa i rysunku II
 • Zakład grafiki warsztatowej I
 • Zakład grafiki warsztatowej II
 • Zakład grafiki projektowej i litografii
 • Zakład sztuki mediów cyfrowych
 • Zakład grafiki projektowej i serigrafii
 • Zakład rzeźby
 • Zakład rzeźby monumentalnej
 • Zakład wiedzy wizualnej
 • Zakład historii sztuki
 • Pracownia edukacji plastycznej

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]