Wysoczyzna Wałdowska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wysoczyzna Wałdowska
Ilustracja
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie
Makroregion Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie
Mezoregion Pojezierze Chełmińskie
Mikroregion(y) Wysoczyzna Wałdowska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. kujawsko-pomorskie
Rezerwat przyrody i obszar Natura 2000 Linje

Wysoczyzna Wałdowskamikroregion fizycznogeograficzny (315.111) w północnej Polsce, w gminie Dąbrowa Chełmińska, stanowiący część mezoregionu Pojezierza Chełmińskiego[1].

Położenie[edytuj | edytuj kod]

Mikroregion zajmuje wysoczyznę morenową położoną na wschód od Bydgoszczy i rzeki Wisły. Sąsiaduje od wschodu i północy z mikroregionem Zbocze Mariańskie, a od południa m.in. z mikroregionem Wydmy Ostromeckie[1].

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Wysoczyzna Wałdowska jest wysoczyzną morenową o dużym zróżnicowaniu krajobrazu. W podłożu znajdują się dwie warstwy glin zwałowych ukształtowane podczas faz: poznańskiej i leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego. Utwory te są rozdzielone warstwą piasków glacjofluwialnych. Głębiej (40-50 m) w podłożu występują iły trzeciorzędowe. Lokalnie na powierzchni występują warstwy piasków (1-3 m).

Rzeźba terenu z reguły nie jest płaska. Przeważają faliste pagórki do 10 m wysokości względnej. Na dość żyznych glebach brunatnych właściwych, a lokalnie czarnych ziemiach występują uprawy rolne. Na glebach bielicowych i żyźniejszych brunatnych występują duże kompleksy leśne na siedliskach grądu oraz boru mieszanego (Lasy Rafskie w okolicy Gzina i Rafy). W okolicach Czemlewa, Wałdowa oraz rezerwatu Linje występują żyzne grądy.

Ochrona przyrody[edytuj | edytuj kod]

Znaczna część jednostki znajduje się w granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Znajduje się tu również obszar Natura 2000 pod nazwą Torfowisko Linie. W mikroregionie występują dwa rezerwaty przyrody: Linje (torfowiskowy) i rentowo (ornitologiczny)[2].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo Tannan. Bydgoszcz 1996
  2. Marcysiak Katarzyna: Ochrona przyrody - Bydgoszcz i okolice. [w.] Banaszak Józef red.: Przyroda Bydgoszczy. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004. ​ISBN 83-7096-531-8

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Banaszak Józef red.: Środowisko przyrodnicze Bydgoszczy. Wydawnictwo TANNAN, Bydgoszcz 1996
  • Marcysiak Katarzyna: Ochrona przyrody - Bydgoszcz i okolice. [w.] Banaszak Józef red.: Przyroda Bydgoszczy. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004. ​ISBN 83-7096-531-8