Przejdź do zawartości

Wzniesienia Południowomazowieckie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wzniesienia Południowomazowieckie
Mapa regionu
Megaregion

Pozaalpejska Europa Środkowa

Prowincja

Nizina Środkowoeuropejska

Podprowincja

Niziny Środkowopolskie

Makroregion

Wzniesienia Południowomazowieckie

Zajmowane
jednostki
administracyjne


Polska:
woj. łódzkie
woj. mazowieckie
woj. lubelskie (skrawek)
woj. świętokrzyskie (skrawek)

Wzniesienia Południowomazowieckie (318.8) – makroregion fizycznogeograficzny w środkowej Polsce, część Nizin Środkowopolskich.

Wzniesienia Południowomazowieckie pod względem hipsometrycznym stanowią region przejściowy od Nizin Środkowopolskich do Wyżyny Małopolskiej.

W okolicach Piotrkowa, Łodzi i Rawy Mazowieckiej wysokości n.p.m. przekraczają 200 m, a nawet 250 m.

Zbudowane są z gliny zwałowej lub piasków lodowcowo-rzecznych.

Wzniesienia znajdują się częściowo w brzeżnej strefie zlodowacenia warciańskiego.

Dzieli się na 6 mezoregionów:

318.81 Wysoczyzna Bełchatowska
318.82 Wzniesienia Łódzkie
318.83 Wysoczyzna Rawska
318.84 Równina Piotrkowska
318.85 Dolina Białobrzeska
318.86 Równina Radomska