Zdolność kredytowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zdolność kredytowa – zdolność kredytobiorcy, czyli podmiotu ubiegającego się o kredyt, do spłaty kwoty kredytu (rozumianego jako kapitał wraz z odsetkami) w umownych terminach płatności.

Definicja i ocena stanu zdolności kredytowej[edytuj | edytuj kod]

Według polskiego prawa bankowego posiadanie przez podmiot tak rozumianej zdolności kredytowej jest warunkiem niezbędnym do uzyskania kredytu. W wyjątkowych sytuacjach banki mogą udzielić kredytu jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobie prawnej lub fizycznej nieposiadającej zdolności kredytowej, o ile przedłoży ona realny program uzdrowienia swojej sytuacji finansowej lub zgodzi się na ustanowienie szczególnego rodzaju zabezpieczenia. Oceny zdolności kredytowej banki dokonują samodzielnie i posiadają z reguły własne, stworzone w tym celu dedykowane metodyki oddzielne dla osób fizycznych, oddzielne dla przedsiębiorstw[1].

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe definiuje zdolność kredytową następująco: „Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”[2].

Czynniki wpływające na zdolność kredytową[edytuj | edytuj kod]

Instytucje kredytowe do wyliczania zdolności kredytowej konsumentów zajmują się dwoma obszarami: analizą ilościową wysokości i stabilności dochodów oraz analizą jakościową cech klienta. Do najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową[3] zalicza się m.in.:

 • wysokość dochodów do dyspozycji osoby ubiegającej się o kredyt,
 • źródła oraz systematyczność uzyskiwania dochodów,
 • stan cywilny,
 • profil klienta (dotychczasowa historia transakcji w danym banku czy instytucji),
 • aktualne obciążenia i zobowiązania kredytowe,
 • rodzaj oraz wysokość kredytu,
 • okres kredytowania,
 • rodzaj rat (równe lub malejące),
 • dotychczasowa historia kredytowa,
 • wiek kredytobiorcy,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • wysokość wkładu własnego,
 • dodatkowe zabezpieczenia (np. inna należąca do kredytobiorcy nieruchomość).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Zob. np. dla kredytów hipotecznych: Michał Kisiel: Najwyższa zdolność kredytowa w Pekao i Aliorze. Bankier.pl, 2013-12-31. [dostęp 2014-04-24].
 2. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 – art. 70 ust. 1.
 3. Oblicz swoją zdolność kredytową (Dostęp: wrzesień 2013).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Praca zbiorowa: Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, Gdańsk – Katowice – Warszawa: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości 2010, ISBN 978-83-922099-9-7.