Znaki uzupełniające

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Znaki uzupełniające - znaki drogowe informujące o organizacji ruchu oraz uprzedzające o zakazach i niebezpieczeństwach.

W Polsce znaki uzupełniające określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393), a zakres ich stosowania – załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). Mają kształt prostokąta z granatowym tłem i białymi napisami i obrazami z wyjątkiem znaków F-8, F-9, F-21 i F-22 które mają tylko żółty kolor tła. W całej Europie stosowany jest prawie jednolity system symboli zgdny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42).

Tarcza znaku Nazwa Szczegóły
Znak F-1.svg
F-1: przejście graniczne Informuje o czynnym przejściu granicznym.
Znak F-2.svg
F-2: przekraczanie granicy zabronione Informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
Znak F-2a.svg
F-2a: granica państwa Informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej bez paszportu i dowodu osobistego, gdy już do 21 grudnia 2007 r. przejścia graniczne przestały istnieć ze względu przystąpienia Polski do strefy Schengen.
Znak F-3.svg
F-3: granica obszaru administracyjnego Tablica z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami, informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, albo gminy.

Odmiany F-3:

znak Informacja
Znak F-3.svg
F-3: granica obszaru administracyjnego na granicy województwa
Znak F-3a.svg
F-3a: granica obszaru administracyjnego na granicy powiatu
Znak F-3b.svg
F-3b: granica obszaru administracyjnego na granicy gminy
Znak F-3c.svg
F-3c: granica obszaru administracyjnego miasta na prawach powiatu
Znak F-4.svg
F-4: nazwa rzeki Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Znak F-5.svg
F-5: uprzedzenie o zakazie Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
Znak F-6.svg
F-6: znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.

Odmiany F-6:

znak Informacja
Znak F-6a.svg
F-6a: wariant znaku uprzedzającego
Znak F-7.svg
F-7: sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Znak F-8.svg
F-8: objazd w związku z zamknięciem drogi Wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.
Znak F-9.svg
F-9: znak prowadzący na drodze objazdowej Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Znak F-10.svg
F-10: kierunki na pasach ruchu Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
Znak F-11.svg
F-11: kierunki na pasie ruchu Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
Znak F-12.svg
F-12: znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-13.svg
F-13: przejazd tranzytowy Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Znak F-14a.svg
F-14a: tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-14b.svg
F-14b: tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-14c.svg
F-14c: tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
Znak F-15.svg
F-15: niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
Znak F-16.svg
F-16: koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak F-17.svg
F-17: koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak F-18.svg
F-18: przeciwny kierunek dla określonych pojazdów Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
Znak F-19.svg
F-19: pas ruchu dla określonych pojazdów Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
Znak F-20.svg
F-20: część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach od T-23a do T-23j, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.
Znak F-21.svg
F-21: ruch skierowany na sąsiednią jezdnię Wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
Znak F-22.svg
F-22: ograniczenia na pasie ruchu Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.