Wzory znaków i sygnałów drogowych w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Znaki i sygnały drogowe w Polsce – zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym znaki drogowe dzielą się na pionowe i poziome. Pionowe znaki to te, które umieszczane są w postaci pionowej tarczy (trójkątnej, okrągłej lub prostokątnej) przy drodze albo nad drogą (niekiedy namalowane są na przydrożnych ścianach). Znaki poziome to takie, które namalowane są bezpośrednio na jezdni, zazwyczaj białą (czasem – żółtą) farbą odporną na ścieranie przez koła pojazdów. Polskie znaki drogowe na ogół są niemal identyczne ze znakami spotykanymi w innych krajach Europy; odróżniać je mogą od siebie szczegółowe rozwiązania dotyczące rozmiarów znaków, odcieni używanych kolorów albo kształtu symboli.

Sygnały drogowe to sygnały obowiązujące w ruchu drogowym. Znaczenie i zakres ich obowiązywania określony jest w odpowiednim rozporządzeniu[1]. Sygnały drogowe sytuowane są po stronie prawej, lewej, nad bądź na jezdni. Dzielą się na:

 • sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory,
 • sygnały nadawane przez osoby do tego uprawnione,
 • sygnały dźwiękowe lub wibracyjne.

Podział znaków drogowych[edytuj]

Znaki drogowe pionowe dzielą się na:

 • znaki ostrzegawcze (typ A) - trójkątne w czerwonym obramowaniu[a], czarny (w niektórych znakach - kolorowy) symbol na żółtym tle
 • znaki zakazu (typ B) - okrągłe w czerwonym obramowaniu, czarny (w niektórych znakach - kolorowy) symbol na białym tle[b][c][d]
 • znaki nakazu (typ C) - okrągłe, niebieskie, z białym symbolem na niebieskim tle[e]
 • znaki informacyjne (typ D) - prostokątne, niebieskie (ew. z białym polem na tle niebieskim), z białym, czarnym lub kolorowym symbolem na niebieskim lub białym tle[f]
 • znaki kierunku i miejscowości (typ E) - zwane popularnie drogowskazami o różnym kształcie i kolorze zależnym od sytuacji
 • znaki uzupełniające (typ F) - duże prostokąty lub kwadraty kolorów: niebieski i żółty; są to najczęściej znaki informujące o organizacji ruchu lub uprzedzające o zakazach i niebezpieczeństwach
 • tabliczki do znaków drogowych (typ T) - małe prostokątne, białe lub żółte tabliczki z czarnym napisem lub symbolem, umieszczone pod znakiem.

W Polsce wielkość znaków drogowych, szczegółowe warunki ich ustawiania, w tym także m.in. wzory tablic znaków pionowych opisuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 "w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach"[2].

Znaki drogowe pionowe[edytuj]

Najczęściej spotykany w Polsce rozmiar znaków drogowych pionowych zdefiniowany w Rozporządzeniu jako "średni" to przypadku tablic okrągłych (zakazy i nakazy) tablica o średnicy 80 cm; w przypadku trójkątnych (ostrzegawczych) - bok trójkąta długości 90 cm, kwadratowych lub prostokątnych (informacyjnych) - bok kwadratu lub krótszy bok prostokąta długości 60 cm.

Znaki ostrzegawcze[edytuj]

 Osobny artykuł: znaki ostrzegawcze.

Zestawienie znaków:[3]

Znak A-1.svg Znak A-2.svg Znak A-3.svg Znak A-4.svg Znak A-5.svg
A-1: niebezpieczny zakręt w prawo A-2: niebezpieczny zakręt w lewo A-3: dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo A-4: dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo A-5: skrzyżowanie dróg równorzędnych
Znak A-6a.svg Znak A-6b.svg Znak A-6c.svg Znak A-6d.svg Znak A-6e.svg
A-6a: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach A-6b: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony A-6c: skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony A-6d: wlot jednokierunkowej drogi podporządkowanej z prawej strony A-6e: wlot jednokierunkowej drogi podporządkowanej z lewej strony
Znak A-7.svg Znak A-8.svg Znak A-9.svg Znak A-10.svg Znak A-11.svg
A-7: ustąp pierwszeństwa przejazdu A-8: skrzyżowanie o ruchu okrężnym A-9: przejazd kolejowy z zaporami A-10: przejazd kolejowy bez zapór A-11: nierówna droga
Znak A-11a.svg Znak A-12a.svg Znak A-12b.svg Znak A-12c.svg Znak A-13.svg
A-11a: próg zwalniający A-12a: zwężenie jezdni dwustronne A-12b: zwężenie jezdni prawostronne A-12c: zwężenie jezdni lewostronne A-13: ruchomy most
Znak A-14.svg Znak A-15.svg Znak A-16.svg Znak A-17.svg Znak A-18a.svg
A-14: roboty na drodze A-15: śliska jezdnia A-16: przejście dla pieszych A-17: dzieci A-18a: zwierzęta gospodarskie
Znak A-18b.svg Znak A-19.svg Znak A-20.svg Znak A-21.svg Znak A-22.svg
A-18b: zwierzęta dzikie A-19: boczny wiatr A-20: odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym A-21: tramwaj A-22: niebezpieczny zjazd
Znak A-23.svg Znak A-24.svg Znak A-25.svg Znak A-26.svg Znak A-27.svg
A-23: stromy podjazd A-24: rowerzyści A-25: spadające odłamki skalne A-26: lotnisko A-27: nabrzeże lub brzeg rzeki
Znak A-28.svg Znak A-29.svg Znak A-30.svg Znak A-31.svg Znak A-31 lewa.svg
A-28: sypka nawierzchnia A-29: sygnały świetlne A-30: inne niebezpieczeństwo A-31: niebezpieczne pobocze A-31 wariant: niebezpieczne pobocze po lewej stronie
Znak A-32.svg Znak A-33.svg Znak A-34.svg
A-32: oszronienie jezdni A-33: zator drogowy A-34: wypadek drogowy

Znaki zakazu[edytuj]

 Osobny artykuł: znaki zakazu.

Zestawienie znaków:[4]

Znak B-1.svg Znak B-2.svg Znak B-3.svg Znak B-3a.svg Znak B-4.svg
B-1: zakaz ruchu w obu kierunkach B-2: zakaz wjazdu wszelkich pojazdów B-3: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych B-3a: zakaz wjazdu autobusów B-4: zakaz wjazdu motocykli
Znak B-5.svg Znak B-5 6ton.svg Znak B-6.svg Znak B-7.svg Znak B-8.svg
B-5: zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych, pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej większej, niż  3,5 t oraz ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych, a także ciągników samochodowych B-5 (wariant): zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych, pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie większej, niż określono na znaku (tu: 6 t) i ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych, a także ciągników samochodowych B-6: zakaz wjazdu ciągników rolniczych oraz pojazdów wolnobieżnych B-7: zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą B-8: zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Znak B-9.svg Znak B-10.svg Znak B-11.svg Znak B-12.svg Znak B-13.svg
B-9: zakaz wjazdu rowerów B-10: zakaz wjazdu motorowerów B-11: zakaz wjazdu wózków rowerowych B-12: zakaz wjazdu z wózkami ręcznymi B-13: zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Znak B-13a.svg Znak B-14.svg Znak B-15.svg Znak B-16.svg Znak B-17.svg
B-13a: zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi B-14: zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę B-15: zakaz wjazdu pojazdów szerszych, niż określono na znaku (tu: 2 m) B-16: zakaz wjazdu pojazdów wyższych, niż określono na znaku (tu: 3,5 m) B-17: zakaz wjazdu pojazdów dłuższych, niż określono na znaku (tu: 6 m)
Znak B-18.svg Znak B-19.svg Poland road sign B-20.svg Znak B-21.svg Znak B-22.svg
B-18: zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej większej niż określono na znaku B-19: zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż określono na znaku B-20: bezwzględny nakaz zatrzymania się B-21: zakaz skrętu w lewo B-22: zakaz skrętu w prawo
Znak B-23.svg Znak B-24.svg Znak B-25.svg Znak B-26.svg Znak B-27.svg
B-23: zakaz zawracania B-24: koniec zakazu zawracania B-25: zakaz wyprzedzania B-26: zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe B-27: koniec zakazu wyprzedzania
Znak B-28.svg Znak B-29.svg Znak B-30.svg Znak B-31.svg Znak B-32.svg
B-28: koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe B-29: zakaz używania sygnałów dźwiękowych B-30: koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych B-31: pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka B-32: stój - kontrola celna
Znak B-33.svg Znak B-34.svg Znak B-35.svg Znak B-36.svg Znak B-37.svg
B-33: ograniczenie prędkości (tu: 50 km/h) B-34: koniec ograniczenia prędkości (tu: 50 km/h) B-35: zakaz postoju B-36: zakaz zatrzymywania się B-37: zakaz postoju w dni nieparzyste
Znak B-38.svg Znak B-39.svg Znak B-40.svg Znak B-41.svg Znak B-42.svg
B-38: zakaz postoju w dni parzyste B-39: strefa ograniczonego postoju B-40: koniec strefy ograniczonego postoju B-41: zakaz ruchu pieszych B-42: koniec zakazów
Znak B-43.svg Znak B-44.svg
B-43: strefa ograniczonej prędkości (tu: 30 km/h) B-44: koniec strefy ograniczonej prędkości (tu: 30 km/h)

Znaki nakazu[edytuj]

 Osobny artykuł: znaki nakazu.

Zestawienie znaków:[5]

Znak C-1.svg Znak C-2.svg Znak C-3.svg Znak C-4.svg Znak C-5.svg
C-1: nakaz skrętu w prawo przed znakiem C-2: nakaz skrętu w prawo za znakiem C-3: nakaz skrętu w lewo przed znakiem C-4: nakaz skrętu w lewo za znakiem C-5: nakaz jazdy na wprost
Znak C-6.svg Znak C-7.svg Znak C-8.svg Znak C-9.svg Znak C-10.svg
C-6: nakaz jazdy prosto lub skrętu w prawo C-7: nakaz jazdy prosto lub skrętu w lewo C-8: nakaz skrętu w lewo lub w prawo C-9: nakaz jazdy z prawej strony znaku C-10: nakaz jazdy z lewej strony znaku
Znak C-11.svg Znak C-12.svg Znak C13.svg Znak C13a.svg Znak C-14.svg
C-11: nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku C-12: ruch okrężny C-13: droga dla rowerów C-13a: koniec drogi dla rowerów C-14: nakaz utrzymywania prędkości minimalnej 30 km/h
Znak C-15.svg Znak C-16.svg Znak C-16a.svg Znak C-17.svg Znak C-18.svg
C-15: koniec obowiązywania nakazu utrzymywania prędkości minimalnej C-16: droga dla pieszych C-16a: koniec drogi  dla pieszych C-17: nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi C-18: nakaz stosowania łańcuchów przeciwśniegowych
Znak C-19.svg
C-19: koniec nakazu stosowania łańcuchów przeciwśniegowych

Znaki informacyjne[edytuj]

 Osobny artykuł: znaki informacyjne.

Zestawienie znaków:[6]

Znak D-1.svg Znak D-2.svg Znak D-3.svg Znak D-4a.svg Znak D-4b.svg
D-1: droga z pierwszeństwem D-2: koniec drogi z pierwszeństwem D-3: droga jednokierunkowa D-4a: droga bez przejazdu D-4b: wjazd na drogę bez przejazdu
Znak D-5.svg Znak D-6.svg Znak D-6a.svg Znak D-6b.svg Znak D7.svg
D-5: pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi D-6: przejście dla pieszych D-6a: przejazd dla rowerzystów D-6b: przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów D-7: droga ekspresowa
Znak D-8.svg Znak D9.svg Znak D-10.svg Znak D-11.svg Znak D-12.svg
D-8: koniec drogi ekspresowej D-9: autostrada D-10: koniec autostrady D-11: początek pasa ruchu dla autobusów D-12: pas ruchu dla autobusów
Znak D-13.svg Znak D-14.svg Znak D-15.svg Znak D-16.svg Znak D-17.svg
D-13: początek pasa ruchu powolnego D-14: koniec pasa ruchu powolnego D-15: przystanek autobusowy D-16: przystanek trolejbusowy D-17: przystanek tramwajowy
Znak D-18.svg Znak D-18a.svg Znak D-18b.svg Znak D-19.svg Znak D-20.svg
D-18: parking D-18a: parking - miejsce zastrzeżone D-18b: parking zadaszony D-19: postój taksówek D-20: koniec postoju taksówek
Znak D-21.svg Znak D-21a.svg Znak D-22.svg Znak D-23.svg Znak D-23a.svg
D-21: szpital D-21a: policja D-22: punkt opatrunkowy D-23: stacja paliwowa D-23a: stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
Znak D-24.svg Znak D-25.svg Znak D-26.svg Znak D-26a.svg Znak D-26b.svg
D-24: telefon D-25: poczta D-26: stacja obsługi technicznej D-26a: warsztat wulkanizacyjny D-26b: myjnia
Znak D-26c.svg Znak D-26d.svg Znak D-27.svg Znak D-28.svg Znak D-29.svg
D-26c: toaleta publiczna D-26d: natrysk D-27: bufet lub kawiarnia D-28: restauracja D-29: hotel (motel)
Znak D-30.svg Znak D-31.svg Znak D-32.svg Znak D-33.svg Znak D-34.svg
D-30: obozowisko (kemping) D-31: obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep D-32: pole biwakowe D-33: schronisko młodzieżowe D-34: punkt informacji turystycznej
Znak D-34a.svg Znak D-35.svg Znak D-35a.svg Znak D-36.svg Znak D-36a.svg
D-34a: informacja radiowa o ruchu drogowym D-35: przejście podziemne dla pieszych D-35a: schody ruchome w dół D-36: przejście nadziemne dla pieszych D-36a: schody ruchome w górę
Znak D-37.svg Znak D-38.svg Znak D-39. Ograniczenia prędkości w Polsce od 2011.svg Znak D-39a.svg Znak D-40.svg
D-37: tunel D-38: koniec tunelu D-39: dopuszczalne prędkości[7] D-39a: opłaty drogowe D-40: strefa zamieszkania
Znak D-41.svg Znak d42.svg Znak d43.svg Znak D-44.svg Znak D-45.svg
D-41: koniec strefy zamieszkania D-42: obszar zabudowany D-43: koniec obszaru zabudowanego D-44: strefa płatnego parkowania D-45: koniec strefy płatnego parkowania
Znak D-46.svg Znak D-47.svg Znak D-48.svg Znak D-49.svg Znak D-50.svg
D-46: droga wewnętrzna D-47: koniec drogi wewnętrznej D-48: zmiana pierwszeństwa D-49: pobór opłat D-50: zatoka
Znak D-51.svg Znak D-52.svg Znak D-53.svg
D-51:automatyczna kontrola prędkości D-52:strefa ruchu D-53: koniec strefy ruchu

Znaki kierunku i miejscowości[edytuj]

 Osobny artykuł: znaki kierunku i miejscowości.

Zestawienie znaków:[8]

Znak E-1.svg Znak E-1a.svg
E-1: tablica przeddrogowskazowa E-1a: tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
Znak E-1b.svg Znak E-2a.svg
E-1b: tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę E-2a: drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni
Znak E-2b.svg
E-2b: drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią
Znak E-2c.svg Znak E-2e.svg
E-2c: drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie E-2e: drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni przed wjazdem na autostradę
Znak E-2d.svg
E-2d: drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
Znak E-2f.svg
E-2f: drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
Znak E-3.svg Znak E-4.svg
E-3: drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi E-4: drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość
Znak E-5.svg Znak E-5a.svg
E-5: drogowskaz do dzielnicy miasta E-5a: drogowskaz do centrum
Znak E-6.svg Znak E-6a.PKP.svg
E-6: drogowskaz do lotniska E-6a: drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
Znak E-6a.svg Znak E-6b.svg
E-6a: drogowskaz stacji kolejowej z symbolem E-6b: drogowskaz do dworca autobusowego
Znak E-6c.svg Znak E-7.svg
E-6c: drogowskaz do przystani promowej E-7: drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
Znak E-8.svg Znak E-9.svg
E-8: drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego E-9: drogowskaz do muzeum
Znak E-10.svg Znak E-11.svg
E-10: drogowskaz do zabytku jako dobra kultury E-11: drogowskaz do zabytku przyrody
Znak E-12.svg Znak E-12a.svg
E-12: drogowskaz do punktu widokowego E-12a: drogowskaz do szlaku rowerowego
Znak E-13.svg Znak E-14.svg
E-13: tablica kierunkowa E-14: tablica szlaku drogowego
Znak E-14a.svg
E-14a: tablica szlaku drogowego na autostradzie znaki od E-15a do E-16 - na końcu zestawienia serii E
Znak E-17a.svg Znak E-18a.svg
E-17a: miejscowość E-18a: koniec miejscowości
Znak E-19a.svg Znak E-20.svg
E-19a: obwodnica E-20: tablica węzła drogowego na autostradzie
Znak E-21.svg Znak E-22a.svg
E-21: dzielnica (osiedle) E-22a: samochodowy szlak turystyczny
Znak E-22b.svg Znak E-22c.svg
E-22b: obiekt na samochodowym szlaku turystycznym E-22c: informacja o obiektach turystycznych
DK49-PL.svg DW721-PL.svg A1-PL.svg S7-PL.svg Znak E-15e.svg Znak E-15f.svg Znak E-15g.svg Znak E-15h.svg E28-PL.svg
E-15a: numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t E-15b: numer drogi wojewódzkiejo dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t E-15c: numer autostrady E-15d: numer drogi ekspresowej E-15e: numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t E-15e: numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t E-15e: numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t E-15e: numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t E-16: numer szlaku międzynarodowego

Znaki uzupełniające[edytuj]

 Osobny artykuł: znaki uzupełniające.

Zestawienie znaków:[9]

Znak F-1.svg Znak F-2.svg Znak F-2a.svg
F-1: przejście graniczne F-2: przekraczanie granicy zabronione F-2a: granica państwa
Znak F-3.svg Znak F-3a.svg Znak F-3b.svg Znak F-3c.svg Znak F-4.svg
F-3: granica obszaru administracyjnego - na granicy województwa F-3a: granica obszaru administracyjnego - na granicy powiatu F-3b: granica obszaru administracyjnego - na granicy gminy F-3c: granica obszaru administracyjnego - miasto na prawach powiatu F-4: nazwa rzeki
Znak F-5.svg Znak F-6.svg Znak F-6a.svg Znak F-7.svg
F-5: uprzedzenie o zakazie F-6: znak uprzedzający umieszczany przed skrzyżowaniem F-6a: wariant znaku uprzedzającego F-7: sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
Znak F-8.svg Znak F-9.svg Znak F-10.svg
F-8: objazd w związku z zamknięciem drogi F-9: znak prowadzący na drodze objazdowej F-10: kierunki na pasach ruchu
Znak F-11.svg Znak F-12.svg Znak F-13.svg Znak F-14a.svg Znak F-14b.svg Znak F-14c.svg
F-11: kierunki na pasie ruchu F-12: znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem F-13: znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany na skrzyżowaniu F-14a: tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania F-14b: tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania F-14c: tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
Znak F-15.svg Znak F-16.svg Znak F-17.svg Znak F-18.svg
F-15: niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu F-16: koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej F-17: koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej F-18: przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
Znak F-19.svg Znak F-20.svg Znak F-21.svg Znak F-22.svg
F-19: pas ruchu dla określonych pojazdów F-20: część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów F-21: ruch skierowany na sąsiednią jezdnię F-22: ograniczenia na pasie ruchu

Tabliczki do znaków drogowych[edytuj]

 Osobny artykuł: tabliczki do znaków drogowych.
Znak T-1.svg Znak T-1a.svg Znak T-1b.svg Znak T-2.svg Znak T-3.svg Znak T-3a.svg
T-1: odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego T-1a: odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu T-1b: długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu T-2: długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo T-3: koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo T-3a: koniec miejsca przeznaczonego na postój
Znak T-4.svg Znak T-5.svg Znak T-6a.svg Znak T-6b.svg Znak T-6c.svg Znak T-6d.svg
T-4: liczba zakrętów T-5: początek drogi krętej T-6a: rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszcza się na drodze z pierwszeństwem) T-6b: układ dróg podporządkowanych (umieszcza się na drodze z pierwszeństwem) T-6c: rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszcza się na drodze podporządkowanej) T-6d: prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszcza się na drodze podporządkowanej)
Znak T-7.svg Znak T-8.svg Znak T-9.svg Znak T-10 poprawny.svg Znak T-11.svg Znak T-12.svg
T-7: układ torów i drogi na przejeździe T-8: miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe T-9: rzeczywista wielkość spadku lub wzniesienia drogi T-10: bocznica kolejowa lub tor o podobnym charakterze T-11: przeprawa promowa T-12: podłużny uskok nawierzchni
Znak T-13.svg Znak T-14.svg Znak T-15.svg Znak T-16.svg Znak T-17.svg
Znak T-18.svg
T-13: odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein T-14: miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce T-15: miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu T-16: miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce T-17: granica państwa T-18: nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
Znak T-19.svg Znak T-20.svg Znak T-21.svg Znak T-22.svg Znak T-23a.svg Znak T-23b.svg
T-19: malowanie znaków poziomych T-20: długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje T-21: odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje T-22: znak nie dotyczy rowerów jednośladowych T-23a: motocykle T-23b: samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe
Znak T-23c.svg Znak T-23d.svg Znak T-23e.svg Znak T-23f.svg Znak T-23g.svg Znak T-23h.svg
T-23c: ciągniki rolnicze T-23d: pojazdy silnikowe z przyczepą T-23e: pojazdy z przyczepą kempingową T-23f: autobusy T-23g: trolejbusy T-23h: pojazdy z towarami niebezpiecznymi
Znak T-23i.svg Znak T-23j.svg Znak T-24.svg
Znak T-25a.svg
Znak T-25b.svg
Znak T-25c.svg
T-23i: pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi T-23j: pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę T-24: pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela T-25a: początek zakazu postoju lub zatrzymywania T-25b: kontynuacja zakazu postoju lub zatrzymywania T-25c: odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
Znak T-26.svg Znak T-27.svg Znak T-28.svg Znak T-29.svg Znak T-30.svg Znak T-31.svg
T-26: zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu T-27: przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci T-28: za przejazd drogą pobierana jest opłata T-29: informacja o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się T-30: sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni T-31: kategoria tunelu
Znak T-32.svg Znak T-33.svg Znak T-34.svg
T-32: minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu T-33: umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy T-34: pobór opłaty elektronicznej

Znaki dodatkowe[edytuj]

 Osobny artykuł: znaki dodatkowe.
Dodatkowe znaki przed przejazdami kolejowymi[edytuj]

Zestawienie znaków:

Znak G-1d.svg
Znak G-1e.svg
Znak G-1f.svg
Znak G-1c.svg
Znak G-1b.svg
Znak G-1a.svg
G-1d: słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni G-1e: słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni G-1f: słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni G-1c: słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni G-1b: słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni G-1a: słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
Znak G-2.svg
Znak G-3.svg
Znak G-4.svg
G-2: sieć pod napięciem G-3: krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym G-4: krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami[edytuj]

Zestawienie znaków:

Znak AT-1.svg Znak AT-2.svg Znak AT-3.svg Znak AT-4.svg Znak AT-5.svg
AT-1: sygnalizacja świetlna AT-2: sygnalizacja świetlna wzbudzana AT-3: niebezpieczny zjazd AT-4: stromy podjazd AT-5: ruch kolizyjny
Znak BT-1.svg Znak BT-2.svg Znak BT-3.svg Znak BT-4.svg
BT-1: ograniczenie prędkości (tu: 30 km/h) BT-2: koniec ograniczenia prędkości (tu: 30 km/h) BT-3: blokada zwrotnicy BT-4: stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
Znak CT-1.svg Znak CT-2.svg Znak DT-1.svg Znak DT-2.svg
CT-1: izolator sekcyjny CT-2: granica zasilania DT-1: zwrotnica elektryczna lewoskrętna DT-2: zwrotnica elektryczna prawoskrętna
Dodatkowe znaki szlaków rowerowych[edytuj]

Zestawienie znaków:[10]

Znak R-1.svg Znak R-1a.svg Znak R-1b.svg
R-1: szlak rowerowy lokalny R-1a: początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego R-1b: zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego
Znak R-2.svg Znak R-2a.svg Znak R-3.svg
R-2: szlak rowerowy międzynarodowy
Uwaga: znak zostanie wycofany 7 sierpnia 2018 r.[10]
R-2a: zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
Uwaga: znak zostanie wycofany 7 sierpnia 2018 r.[10]
R-3: tablica szlaku rowerowego lokalnego
Znak R-4.svg Znak R-4a.svg Znak R-4b.svg
R-4: informacja o szlaku rowerowym R-4a: informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego R-4b: zmiana kierunku szlaku rowerowego
Znak R-4c.svg Znak R-4d.svg Znak R-4e.svg
R-4c: drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego R-4d: drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość R-4e: tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego
Dodatkowe znaki dla kierujących pojazdami wojskowymi[edytuj]

Zestawienie znaków:

Znak W-1.svg Znak W-2.svg Znak W-3.svg Znak W-4.svg Znak W-5.svg
W-1: klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym W-2: klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym W-3: klasa obciążenia mostu o ruchu jednokierunkowym dla pojazdów kołowych i gąsienicowych W-4: klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów kołowych W-5: klasa obciążenia mostu o ruchu dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych
Znak W-6.svg
Znak W-7.svg
W-6: szerokość mostu lub środka przeprawowego W-7: wysokość skrajni pionowej na moście lub w tunelu

Znaki drogowe poziome[edytuj]

 Osobny artykuł: znaki poziome.
Znak P-1.svg
Znak P-2.svg
Znak P-3.svg
Znak P-4.svg
Znak P-5.svg
P-1 linia pojedyncza przerywana P-2 linia pojedyncza ciągła P-3 linia jednostronnie przekraczalna P-4 linia podwójna ciągła P-5 linia podwójna przerywana
Znak P-6.svg
Znak P-7a.svg
Znak P-7b.svg
Znak P-8a.svg
Znak P-8b.svg
P-6 linia ostrzegawcza P-7a linia krawędziowa przerywana P-7b linia krawędziowa ciągła P-8a strzałka kierunkowa na wprost P-8b strzałka kierunkowa do skręcania
Znak P-8c.svg
Znak P-9.svg
Znak P-10.svg
Znak P-11.svg
Znak P-12.svg
P-8c strzałka kierunkowa do zawracania P-9 strzałka naprowadzająca P-10 przejście dla pieszych P-11 przejazd dla rowerzystów P-12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop
Znak P-13.svg
Znak P-14.svg
Znak P-15.svg
Znak P-16.svg
Znak P-17.svg
P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów P-15 trójkąt podporządkowania P-16 napis stop P-17 linia przystankowa
Znak P-18.svg
Znak P-19.svg
Znak P-20.svg
Znak P-21.svg
Znak P-22.svg
P-18 stanowisko postojowe P-19 linia wyznaczająca pas postojowy P-20 koperta P-21 powierzchnia wyłączona z ruchu P-22 BUS
Znak P-23.svg
Znak P-24.svg
Znak P-25.svg
 
P-23 rower P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej P-25 próg zwalniający

Sygnały świetlne[edytuj]

 Osobny artykuł: Polskie sygnały świetlne.

Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych[edytuj]

Sygnalizator S-1.svg
Sygnalizator S-2.svg
Sygnalizator S-3.svg
S-1: sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem S-2: sygnalizator z sygnałem dopuszczającym warunkowe skręcanie S-3: sygnalizator kierunkowy
Sygnalizator S-4.svg
Sygnalizator S-5.svg
Sygnalizator S-6.svg
Sygnalizator S-7.svg
S-4: sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu S-5: sygnalizator z sygnałami dla pieszych S-6: sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów S-7: sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu.

Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach[edytuj]

Zestawienie Sygnalizatorów:

Sygnalizator SB.svg
Sygnalizator ST.svg
Sygnalizator STK.svg
Sygnalizator STT-1.svg
Sygnalizator STT-2.svg
SB: sygnalizator z sygnałami dla kierujących autobusami (w wariancie bez tabliczki BUS dotyczy także kierujących tramwajami) ST: sygnalizator z sygnałami dla tramwajów STK: sygnalizator kierunkowy dla tramwajów STT-1: sygnał oznaczający zakaz wjazdu tramwaju za sygnalizator STT-2: sygnał oznaczający zezwolenie na jazdę tramwaju we wskazanym kierunku (tu: w lewo)

Zobacz też[edytuj]

Uwagi

 1. trójkąty te skierowane są wierzchołkiem ku górze z wyjątkiem znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu); rozwiązanie to zapewnia jednoznaczne rozumienie tego znaku także przy patrzeniu na niego od tyłu lub gdy znak jest nieczytelny (por. B-20)
 2. wyjątek: B-20 (STOP) ma kształt ośmiokąta; rozwiązanie to zapewnia jednoznaczne rozumienie tego znaku także przy patrzeniu na niego od tyłu lub gdy znak jest nieczytelny (por. A-7)
 3. wyjątki: znaki B-39 (strefa ograniczonego postoju) i B-43 (strefa ograniczonej prędkości) wymalowane są na prostokątnych tablicach podobnie, jak ich odwołania (B-40, B44)
 4. odwołania zakazów mają wygląd podobny do zakazu, ale brak w nich czerwonego obramowania, a symbol jest szary i przekreślony grubą czarną linią
 5. wyjątek: znak C-17 (nakazany kierunek jazdy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi) namalowany jest na prostokątnej tablicy)
 6. wyjątki: znaki D-1 i D-2, które są żółtymi kwadratami w białym obramowaniu; dodatkowo kwadraty te skierowane są jednym z wierzchołków do góry, co daje dodatkową informację o nich także przy patrzeniu na nie od tyłu lub gdy znaki są nieczytelne (por. A-7 i B-20), oraz znaki od D-42 do D-47, które są dużymi białymi prostokątami

Przypisy

 1. Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181
 3. Dz.U.220 poz.2181 zal.1 rozdz.2
 4. Dz.U.220 poz.2181 zal.1 rozdz.3
 5. Dz.U.220 poz.2181 zal.1 rozdz.4
 6. Dz.U.220 poz.2181 zal.1 rozdz.5
 7. W rozporządzeniu występuje inna wersja znaku, na której nie ma ograniczenia 50 km/h na obszarze zabudowanym oraz nie ma dodatkowego przepisu o autobusach. Należy pamiętać, że jest to tylko znak informacyjny umieszczany na drogach wjazdowych do kraju, i nie podaje wszystkich ograniczeń (np. motocykl przewożący dziecko w wieku do 7 lat może jechać maks. 40 km/h).
 8. Dz.U.220 poz.2181 zal.1 rozdz.6
 9. Dz.U.220 poz.2181 zal.1 rozdz.7
 10. a b c Dz.U. z 2013 r. poz. 890

Linki zewnętrzne[edytuj]