Znaki kierunku i miejscowości

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Znaki kierunku i miejscowościznaki drogowe wyrażające ustalenia organizacji ruchu w postaci drogowskazów wskazujących kierunek gdzie jest dana miejscowość, dzielnica, miejsca publiczne, atrakcje turystyczne i inne miejsca do których można się zorientować, ale głównie prowadzą do innych miast.

W Polsce znaki kierunku i miejscowości są określone przez Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 454), a zakres ich stosowania – załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181). Mają kształt prostokąta z zielonym i niebieskim tłem (te które dotyczą autostrad) z białymi napisami lub przedstawiają znaki drogowe w danym kierunku. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 42).

Opisy znaków[edytuj | edytuj kod]

Tarcza znaku Nazwa Szczegóły
Znak E-1.svg
E-1: tablica przeddrogowskazowa Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
Znak E-1a.svg
E-1a: tablica przeddrogowskazowa na autostradzie Uprzedza o wyjeździe z autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
Znak E-1b.svg
E-1b: tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku.
Znak E-2a.svg
E-2a: drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E-2b.svg
E-2b: drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E-2c.svg
E-2c: (nieaktualny)drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E-2d.svg
E-2d: (nieaktualny)drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E-2e.svg
E-2e: drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E-2f.svg
E-2f: (nieaktualny)drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E-3.svg
E-3: drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.

Odmiany E-3:

znak informacja
Znak E-3a.svg
E-3a: drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi – wersja z dwiema miejscowościami kierunkowymi
Znak E-4.svg
E-4: drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Znak E-5.svg
E-5: drogowskaz do dzielnicy miasta Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do dzielnic miast. Drogowskaz E-5 z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum miasta.

Odmiany E-5:

znak informacja
Znak E-5a.svg
E-5a: drogowskaz do centrum miasta
Znak E-6.svg
E-6: drogowskaz do lotniska Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.
Znak E-6a.svg
E-6a: drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.
Znak E-6b.svg
E-6b: drogowskaz do dworca autobusowego Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku.
Znak E-6c.svg
E-6c: drogowskaz do przystani promowej Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku, może ponadto oznaczać dworzec morski.
Znak E-7.svg
E-7: drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-8.svg
E-8: drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-9.svg
E-9: drogowskaz do muzeum Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-10.svg
E-10: drogowskaz do zabytku jako dobra kultury Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-11.svg
E-11: drogowskaz do zabytku przyrody Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-12.svg
E-12: drogowskaz do punktu widokowego Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-12a.svg
E-12a: drogowskaz do szlaku rowerowego Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.
Znak E-13.svg
E-13: tablica kierunkowa Wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.
Znak E-14.svg
E-14: tablica szlaku drogowego Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Znak E-14a.svg
E-14a: tablica szlaku drogowego na autostradzie Jest taki sam jak E-14, ale E-14a jest tablicą na autostradzie która pokazuje odległość od głównych miejscowości.
Znak E-15a.svg
E-15a: numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15b.svg
E-15b: numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15c.svg
E-15c: numer autostrady Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. Drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 11,5 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej.
Znak E-15d.svg
E-15d: numer drogi ekspresowej Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. Drogą mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 11,5 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej.
Znak E-15e.svg
E-15e: numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15f.svg
E-15f: numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 10 t Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15g.svg
E-15g: numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 8 t Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-15h.svg
E-15h: numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu do 11,5 t Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-16.svg
E-16: numer szlaku międzynarodowego Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak E-17a.svg
E-17a: miejscowość Oznacza wjazd do miejscowości.
Znak E-18a.svg
E-18a: koniec miejscowości Oznacza wyjazd z miejscowości
Znak E-19a.svg
E-19a: obwodnica Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
Znak E-20.svg
E-20: tablica węzła drogowego na autostradzie Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna – numer wyjazdu, dolna – odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podana nazwa węzła.

Odmiany E-20:

znak informacja
Znak E-20a.svg
E-20a: tablica węzła drogowego na autostradzie z nazwą i oznaczeniem węzła
Znak E-20a zielony.svg
E-20a: tablica węzła drogowego z nazwą i oznaczeniem węzła – wersja stosowana na drogach ekspresowych
Znak E-21.svg
E-21: dzielnica (osiedle) Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.
Znak E-22a.svg
E-22a: samochodowy szlak turystyczny Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej, wytyczającej szlak.
Znak E-22b.svg
E-22b: obiekt na samochodowym szlaku turystycznym Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.
Znak E-22c.svg
E-22c: informacja o obiektach turystycznych Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.