Kredyt inwestycyjny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Kredyt inwestycyjnykredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje:

  • materialne:
samochody,
maszyny,
urządzenia,
  • niematerialne:
np. zakup papierów wartościowych,
  • finansowe:
np. zakup akcji lub udziałów.

Warunkiem uzyskania tego rodzaju kredytu jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, przewidywanych zysków, amortyzacji gwarancji bankowych oraz dobrze przygotowanych kosztorysów, planów i innych kalkulacji.

Spośród kredytów inwestycyjnych oferowanych przez banki wyróżniamy trzy jego rodzaje:

  1. kredyty na wyposażenie – przeznaczane na zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie lub budowę majątku trwałego (w przeważającej części są to kredyty krótko- i średnioterminowe;
  2. kredyty na restrukturyzację – przeznaczone na pokrycie kosztów przebudowy struktury gospodarczej przedsiębiorstwa w celu przywrócenia równowagi;
  3. kredyty na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych i rolnych.

Kredyt inwestycyjny może być udzielany na finansowanie jednej określonej transakcji bądź w formie linii kredytowej, bez sprecyzowanych w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania transz.

Udzielany jest na ogół na dłuższe okresy, a spłacić go można na dwa sposoby:

  • raty spłat przez okres wykorzystania (raty annuitetowe)
  • wysokość raty spłaty jest stała, ale zmniejsza się wysokość odsetek.