Odsetki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Odsetki – koszt pozyskania kapitałów klientów dla banku (np. depozytów) lub przychód wynikający z udostępnienia przez bank kapitałów (np. kredytów). Różnica pomiędzy odsetkami płaconymi a pobieranymi przez bank to dochód odsetkowy netto, zwany również marżą odsetkową.

Wysokość odsetek zależy od stopy procentowej (p), wielkości kapitału (k) i czasu (t), na jaki został on udostępniony. Istotny jest również zastosowany kalendarz naliczania odsetek, który określa liczbę dni w roku (d) użytą do obliczeń. W zależności od przyjętego rozwiązania może być to 360 lub 365 dni. Polskie prawo bankowe nie narzuca żadnego z ww. sposobów, naliczanie odsetek reguluje umowa zawarta między bankiem i klientem.

odsetki={\frac{ktp}{100d}}

W prawie podatkowym odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych są naliczane według wzoru zaproponowanego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.

Information icon.svg Osobny artykuł: Odsetki budżetowe.

Wyróżnia się:

  • odsetki proste – obliczane od kapitału po okresie oprocentowania, pobierane po ich naliczeniu (od dołu),
  • odsetki składane – po umownym okresie naliczone odsetki dolicza się do kapitału, po kolejnym okresie odsetki obliczane są od ich łącznej kwoty,
  • odsetki naliczane w sposób ciągły, mające zastosowanie np. przy wycenie instrumentów pochodnych (opcji, kontraktów futures itp.)
  • dyskonto – odsetki obliczane są i pobierane z góry.

Oprocentowanie stałe i zmienne[edytuj | edytuj kod]

Kredyty komercyjne korzystają głównie z oprocentowania prostego, ale może się również zdarzyć, że stopa oprocentowania ulega zmianie w czasie trwania kredytu. Kredyty, w których stopa procentowa nie zmienia się, nazywane są kredytami z oprocentowaniem stałym. Istnieją również pożyczki, których oprocentowanie może ulegać zmianie w zależności od LIBOR i EURIBOR, zazwyczaj w obrębie ustalonego marginesu. Są to pożyczki z oprocentowaniem zmiennym.

Często stosuje się połączenie zmiennego i stałego oprocentowania kredytów. Stopa oprocentowania może ulegać zmianie w trakcie trwania kredytu, jeśli zostaną wzięte pod uwagę kryteria inne niż te związane ze stałą stopą procentową. Dobrym przykładem byłaby pożyczka z oprocentowaniem przypisanym do konkretnych okresów jej trwania (5% w pierwszym roku, 6% w drugim i 7% w trzecim).