WIG20

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

WIG20indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bazową datą dla indeksu jest 16 kwietnia 1991, zaś wartością bazową 1000 punktów[1]. Jest to indeks typu cenowego (przy jego obliczaniu bierze się jedynie ceny zawartych w nim transakcji). W ramach WIG20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora; nie są w nim notowane fundusze inwestycyjne[2]. 23 września 2013 do indeksu dołączyło 10 nowych spółek tworząc WIG30, jednocześnie WIG20 nadal będzie publikowany do 31 grudnia 2015 r.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Najniższa wartość WIG20 odnotowana na zamknięciu to 577,90 pkt. (28 marca 1995) a najwyższa – 3917,87 pkt. (29 października 2007)[2].

Skład indeksu[edytuj | edytuj kod]

O wyborze spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 decyduje bezpośrednio ich kapitalizacja rynkowa i wartość obrotu ich akcjami.

Warunkiem sine qua non wejścia do indeksu jest:

 • liczba akcji w wolnym obrocie jest większa niż 10%,
 • wartość akcji w wolnym obrocie ponad 1 mln euro,
 • spółka nie może być oznaczona,
 • spółka nie może należeć do pewnych, określonych segmentów rynku.

Ranking indeksu[edytuj | edytuj kod]

Ranking spółek tworzony jest w oparciu o punkty przyznawane wg wzoru:

R(i)=0,6*{St(i)}+0,4*{Sc(i)}

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • R(i) – pozycja w rankingu spółki (i),
 • St(i) – udział spółki (i) w łącznych obrotach akcjami spółek uczestniczących w rankingu w ostatnim roku,
 • Sc(i) – udział spółki (i) w wartości akcji w wolnym obrocie spółek uczestniczących w rankingu na dzień jego sporządzenia.

Ranking jest wspólny dla indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Zmiany okresowe[edytuj | edytuj kod]

Listę spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 ustala się po ostatniej sesji stycznia – tzw. rewizja roczna – lub kwietnia, lipca i października – korekta kwartalna – na podstawie średniej ważonej 2 kryteriów:

 • wielkości obrotu giełdowego akcji spółki w relacji do łącznych obrotów wszystkich spółek wchodzących w skład indeksu w okresie trzech miesięcy,
 • wartości rynkowej spółki w relacji do kapitalizacji spółek wchodzących w skład indeksu w okresie miesiąca.

Dotychczas nastąpiły następujące rewizje i korekty składu WIG20:

Lista 20 największych spółek na WGPW[edytuj | edytuj kod]

Lista spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 (23.01.2014)[7]
Nazwa Spółki Skrót Branża Udział w indeksie
Asseco Poland (ASSECOPOL) ACP Oprogramowanie 1,877
Bank Handlowy (HANDLOWY) BHW Finanse 2,002
Bank Pekao (PEKAO) PEO Finanse 13,577
Bank Zachodni WBK (BZWBK) BZW Finanse 6,155
Globe Trade Centre (GTC) GTC Finanse 0,935
Grupa LOTOS (LOTOS) LTS Paliwa 1,207
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) JSW Kopalnia 1,460
Kernel Holding (KERNEL) KER Spożywcza 1,134
KGHM Polska Miedź (KGHM) KGH Kopalnia 8,590
Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA (BOGDANKA) LWP Kopalnia 2,386
mBank (MBANK) MBK Finanse 3,626
Orange Polska (ORANGEPL) OPL Telekomunikacja 3,641
PKN Orlen (PKNORLEN) PKN Paliwa 6,916
PKO Bank Polski (PKOBP) PKO Finanse 15,995
Polska Grupa Energetyczna (PGE) PGE Energia 6,719
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNIG) PGN Paliwa 4,606
PZU SA (PZU) PZU Ubezpieczenia 13,455
Synthos (SYNTHOS) SNS Chemia 1,470
Tauron (TAURONPE) TPE Energia 2,480
Eurocash (EUR) EUR FMCG 1,769

Obliczanie indeksu[edytuj | edytuj kod]

Indeks WIG20 obliczany jest według wzoru:

WIG20=\frac{M(t)}{M(0)*K(t)}*1000

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • WIG20 – wartość indeksu WIG20,
 • M(t) – kapitalizacja portfela indeksu na sesji t,
 • M(0) – kapitalizacja portfela indeksu w dniu bazowym
 • K(t) – współczynnik korygujący indeksu na sesji t[1]

Współczynnik korygujący oblicza się według wzoru:

K(t)=K(t-1)*\frac{Mz(t)}{M(t)}

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 • K(t) – współczynnik korygujący na sesji t,
 • Mz(t) – zmodyfikowana wartość kapitalizacji giełdowej dla sesji t (np. dodana wartość akcji nowego uczestnika indeksu).

Uwzględnianie współczynnika korygującego ma na celu neutralizowanie zmian wielkości kapitalizacji giełdy, takich jak zmiany w składzie portfela indeksu, wypłaty dywidendy.

Indeksy pochodne[edytuj | edytuj kod]

WIG20short[edytuj | edytuj kod]

Obliczany od 4 maja 2009 pochodny do WIG20 indeks odzwierciedlający zmiany cen spółek odwrotnie proporcjonalnie do samego WIG20[8]. Wartość bazowa WIG20short na dzień 31 grudnia 2005 wyniosła 2654,95 pkt.

WIG20lev[edytuj | edytuj kod]

Obliczany od 4 maja 2009 rok pochodny od WIG20 indeks odzwierciedlający zmiany cen spółek dwukrotnie silniej niż sam WIG20.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]