101 Batalion Schutzmannschaft

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

101 Batalion Schutzmannschaftkolaboracyjny batalion policyjny Schutzmannschaft złożony z Ukraińców, Białorusinów i Rosjan podczas II wojny światowej

Został sformowany w lutym 1942 r. w Starokonstantynowie. W jego skład weszli Ukraińcy ze zlikwidowanego Kurenia Bukowińskiego. Następnie został uzupełniony Rosjanami i Białorusinami. Na czele batalionu stanął b. major Armii Czerwonej Więcesław[1] A. Murawiow. Oddział ochraniał linie komunikacyjne w rejonie Starokonstantynowa. W lipcu 1943 r. przeniesiono go na okupowaną Białoruś, gdzie zwalczał partyzantkę. W marcu 1944 r. wyszedł ze struktur policyjnych. Był wówczas nazywany nieformalnie Fremdvolkische Bataillon "Murawjew" lub Freiwillige-Einsatz-Bataillon "Murawjew". W lipcu tego roku został przekształcony w 23 Rosyjsko-Ukraiński Batalion SD.

Przypisy[edit | edit source]

Bibliografia[edit | edit source]

Siergiej I. Drobiazko, Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил. 1941—1945, Moskwa 2005

Linki zewnętrzne[edit | edit source]