Przejdź do zawartości

Fraszki (Kochanowski)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Fraszki
Ilustracja
Strona tytułowa wydania z 1590
Autor

Jan Kochanowski

Typ utworu

zbiór fraszek

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Kraków

Język

polski

Data wydania

1584

Wydawca

Drukarnia Łazarzowa

Fraszki – zbiór fraszek Jana Kochanowskiego, wydany po raz pierwszy w 1584 w Drukarni Łazarzowej w Krakowie.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze wydanie Fraszek ukazało się w 1584. Przygotowane zostało przez samego Kochanowskiego i było zgodne z jego wolą. Około 1598 Jan Januszowski opublikował wydanie, w którym wprowadził zmiany. Usunął dziewięć frywolnych fraszek – jednej z nich (O księdzu) nie opublikował wcale, zaś pozostałe osiem umieścił w dodatku zatytułowanym Dobrym towarzyszom g'woli. Januszowski podał na tym wydaniu datę publikacji taką samą, jak pierwszego wydania – 1584. Do kolejnego wydania dodatek Dobrym towarzyszom nie wszedł.

Fraszki podzielone są na trzy księgi. Kochanowski tworzył fraszki na przestrzeni około dwudziestu lat. Większość z nich powstała w czasie przebywania Kochanowskiego na dworach (1559-1574), pozostałe po przeniesieniu się poety do Czarnolasu. Fraszki w zbiorze nie są ułożone chronologicznie, aczkolwiek w pierwszej i drugiej księdze przeważają fraszki z okresu dworskiego, zaś w trzeciej – czarnoleskiego. Fraszki nie są datowane, jednak zawierają anegdoty, nazwiska bohaterów, adresatów, dzięki czemu można odtworzyć czas powstania niektórych z nich.

Kochanowski był autorem określenia fraszka (wł. frasca – gałązka, drobiazg, bagatela, błahostka) i wprowadził ten typ utworu, pokrewny epigramatowi, do literatury polskiej. Charakter fraszek jest zróżnicowany – obok utworów żartobliwych i frywolnych znajdują się teksty refleksyjne. Fraszki oparte są zarówno na osobistych przeżyciach i autentycznych zdarzeniach, jak i motywach zaczerpniętych z dzieł literackich, zwłaszcza starożytnych. Około 50 fraszek wywodzi się z Antologii greckiej – zbioru epigramatów różnych autorów greckich, przygotowanego w I w. p.n.e.

Większość fraszek pisanych jest do kogoś lub czegoś (Do doktora, Do Jana, Do fraszek), na coś lub na kogoś (Na Barbarę, Na fraszki, Na dom w Czarnolesie), komuś przeznaczonych (Epitafium dziecięciu), o kimś lub o czymś (O gąsce, O miłości). W tytułach określane są też zapożyczenia (Z Anakreonta, Z greckiego).

Metryka fraszek jest zróżnicowana. Spotykany jest pięciozgłoskowiec, siedmiozgłoskowiec, ośmiozgłoskowiec, dwa rodzaje dziesięciozgłoskowca (7+6, 8+5) oraz czternastozgłoskowiec. Używane są wiersze stychiczne, izosylabiczne strofy czterowersowe i trzy sonety o różnej budowie.

Spis fraszek[edytuj | edytuj kod]

Fraszki księgi pierwsze Fraszki księgi wtóre Fraszki księgi trzecie
 1. Do gościa
 2. Na swoje księgi
 3. O żywocie ludzkim
 4. Z Anakreonta
 5. O Hannie
 6. Na hardego
 7. Na starą
 8. Z Anakreonta
 9. Do Hanny
 10. Do Pawła
 11. Na utratne
 12. Sen
 13. Do paniej
 14. Raki
 15. O kocie
 16. Na nieodpowiedną
 17. Na pieszczone ziemiany
 18. Na niesłowną
 19. Do paniej
 20. O chmielu
 21. Na nabożną
 22. Na grzebień
 23. Ofiara
 24. O sobie
 25. Na Konrata
 26. Do Mikołaja Firleja
 27. O Łazickim a Barzém
 28. O Jędrzeju
 29. Do Jósta
 30. Do Jakuba
 31. Epitafijum Kosowi
 32. O tymże
 33. O zazdrości
 34. O dobrym panie
 35. O Kachnie
 36. Do gościa
 37. Na Barbarę
 38. Do Walka
 39. Epitafijum Krysztofowi Sienieńskiemu
 40. Z Anakreonta
 41. Na poduszkę
 42. Na frasownego
 43. Na stryja
 44. Na Świętego Ojca
 45. Do Mikołaja Mieleckiego
 46. Na łakome
 47. Na niesłownego
 48. Do Pawełka
 49. Na Matusza
 50. Na posła papieskiego
 51. Na pijanego
 52. Na gospodarza
 53. Na matematyka
 54. O księdzu
 55. O gospodyniej
 56. Na butnego
 57. Za pijanicami
 58. O prałacie
 59. Do Marcina
 60. Na miernika
 61. O chłopcu
 62. O Hannie
 63. Do Stanisława
 64. Epitafijum Wojciechowi Kryskiemu
 65. Drugie temuż
 66. Na pany
 67. Do gospodyniej
 68. O Staszku
 69. Do Kachny
 70. O liście
 71. Epitafijum Jędrzejowi Żelisławskiemu
 72. Do Baltazera
 73. Do Pawła Stępowskiego
 74. O gospodyniej
 75. Na hardego
 76. Z Anakreonta
 77. Na Sokalskie mogiły
 78. Do Jana
 79. O doktorze Hiszpanie
 80. O ślachcicu polskim
 81. Epitafijum dziecięciu
 82. Na młodość
 83. Na starość
 84. Na śmierć
 85. Na frasowne
 86. Na Fortunę
 87. O fraszkach
 88. Do Miłości
 89. O śmierci
 90. Na ucztę
 91. Do Chmury
 92. O tymże
 93. Epitafijum dziecięciu
 94. Do Pawła
 95. Na Ślasę
 96. Epitafijum Wysockiemu
 97. Do paniej
 98. O Miłości
 99. Na kogoś
 100. O fraszkach
 101. O żywocie ludzkim
 1. Ku Muzom
 2. Do Jadwigi
 3. O rozwodzie
 4. Do Pluta
 5. Epitafijum Sobiechowi
 6. Na lipę
 7. Na wieniec
 8. Na różą
 9. Do paniej
 10. Na łakomego
 11. Do Petriła
 12. Z greckiego
 13. Do przyjaciela
 14. Do tegoż
 15. Do Stanisława Meglewskiego
 16. O Koźle
 17. Na Piotra
 18. Do Jana
 19. O kapellanie
 20. O drugim
 21. Ofiara
 22. Do doktora
 23. Do gospodarza
 24. Z greckiego
 25. O kaznodziei
 26. Do Piotra Kłoczowskiego
 27. Epitafijum Andrzejowi Bzickiemu, kastelanowi chełmskiemu
 28. Tegoż małżonce
 29. Do fraszek
 30. Ofiara
 31. Na toż
 32. Z greckiego
 33. Do dziewki
 34. Do Jędrzeja Patrycego
 35. Do doktora
 36. Do Wojtka
 37. Do snu
 38. Z greckiego
 39. Na fraszki
 40. Do Wojtka
 41. O proporcyjej
 42. O starym
 43. O gościu
 44. Do fraszek
 45. Do Bartosza
 46. Do Anakreonta
 47. Na obraz Andrzeja Patrycego
 48. Na zachowanie
 49. Do doktora
 50. Z greckiego
 51. Ofiara
 52. O Łazarzowych księgach
 53. Do Jędrzeja
 54. Z greckiego
 55. Do Jósta
 56. Nagrobek Pawłowi Chmielowskiemu
 57. Do Stanisława Porębskiego
 58. Z greckiego
 59. Do Marcina
 60. Do nieznajomego
 61. Do Jędrzeja
 62. Do Stanisława
 63. O Bekwarku
 64. Do Wędy
 65. O Aleksandrzech
 66. Do Hanny
 67. Nagrobek Mikołajowi Trzebuchowskiemu
 68. Temuż
 69. Do doktora Montana
 70. Nagrobek opiłej babie
 71. Do Wenery
 72. Do dziewki
 73. O rozkoszy
 74. Na Historyją trojańską
 75. Nagrobek Adryjanowi doktorowi
 76. Do swych rymów
 77. Do Anny
 78. Do przyjaciela
 79. Do Boginiej
 80. Do Andrzeja Trzecieskiego
 81. Na rym nierozmyślny
 82. O Gąsce
 83. Na pszczoły budziwiskie do Jego Miłości Pana Wojewody Wileńskiego
 84. Do gościa
 85. Do pszczół
 86. Odpowiedź
 87. Do doktora
 88. O fraszkach
 89. O nowych fraszkach
 90. Z Anakreonta
 91. Do Anny
 92. O Pelopie
 93. Nagrobek mężowi od żony
 94. O Miłości
 95. O Rzymie
 96. Do doktora
 97. Na Chmurę
 98. Nagrobek Annie
 99. Do Mikołaja Mieleckiego
 100. Do Wojewody
 101. Do Montana
 102. Nagrobek Stanisławowi Zaklice z Czyżowa
 103. Dorocie z Michowa żenie jego
 104. Do drużby
 105. Do Franciszka
 106. Na most warszawski
 107. Na tenże
 108. Na tenże
 1. Do gór i lasów
 2. Do Pana
 3. Do gościa
 4. Z Anakreonta
 5. Z Anakreonta
 6. Na lipę
 7. O Mikoszu
 8. O Miłości
 9. Do Miłości
 10. Do Miłości
 11. Do Miłości
 12. Do dziewki
 13. Do poetów
 14. Do opata
 15. O kołnierzu
 16. O swych rymiech
 17. Do sąsiada
 18. Do Reiny
 19. Do Jana
 20. Do kogoś
 21. Na heretyki
 22. Do Pawła
 23. Do Stanisława Wapowskiego
 24. Z greckiego
 25. O Necie
 26. O Hektorze
 27. Do Magdaleny
 28. Do fraszek
 29. Do Jana
 30. O miłości
 31. O tejże
 32. Do Miłości
 33. O duszy
 34. Do łask
 35. Do doktora
 36. Na dom w Czarnolesie
 37. Do Pana
 38. O fraszkach
 39. Do Kachny
 40. O łaziebnikach
 41. Do Pawła
 42. Do Wojewody
 43. Do Kachny
 44. Do Stanisława
 45. Do Pryszki
 46. Do Zofijej
 47. Epitafijum Erazmowi Kroczewskiemu kuchmistrzowi
 48. Nagrobek Stanisławowi Strusowi
 49. Do gościa
 50. Do Lubimira
 51. Nagrobek kotowi
 52. Epitafium Jóstowi Glacowi
 53. Na zdrowie
 54. Nagrobek Rózynie
 55. O kapłanie
 56. Nagrobek Piotrowi
 57. O błaźnie
 58. O Marku
 59. Do Starosty
 60. Do kaznodzieje
 61. Do gospodarza
 62. Epitafijum Grzegorzowi Podlodowskiemu staroście radomskiemu
 63. Do Wacława Ostroroga
 64. Małemu wielkiej nadzieje Radziwiłłowi
 65. Nagrobek Jej Mości Paniej Wojewodzinej Lubelskiej
 66. Drugi
 67. Na śklenicę
 68. Do Jadama Konarskiego biskupa poznańskiego
 69. O koźle
 70. Nagrobek Hannie Spinkowej od męża
 71. Modlitwa o deszcz
 72. Do Mikołaja Firleja
 73. Do Starosty muszyńskiego
 74. Nagrobek koniowi
 75. Człowiek Boże igrzysko
 76. Do Mikołaja Wolskiego
 77. Gadka
 78. Nagrobek Gąsce
 79. Temuż
 80. O mądrości
 81. Do dziewki
 82. Nagrobek dwiema braciej
 83. Na słup kamienny
 84. Marcinowa powieść
 85. O flisie

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Jerzy Ziomek: Renesans. Wyd. XI – 5 dodruk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 287-294, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 978-83-01-13843-1.
 • Piśmiennictwo staropolskie: hasła osobowe A-M. oprac. zespół pod kierunkiem Romana Pollaka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964, s. 339.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]