Jednorodność (fizyka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Jednorodność – wykazywanie jednakowych właściwości (rozszerzalność termiczna, przewodnictwo elektryczne, współczynnik załamania światła, szybkość wzrostu i rozpuszczania) w każdym małym obszarze objętości danej substancji w skali makroskopowej.

Ciała (substancje, przedmioty) jednorodne wykazują jednakowe właściwości bez względu na punkt ciała, w którym dana właściwość jest wyznaczana. Ośrodek charakteryzujący się jednorodnością cech fizycznych nazywa się ośrodkiem jednorodnym. Przykładem ośrodka jednorodnego może być np. powietrze w balonie. Powietrze w skali całej atmosfery nie jest jednorodne, ponieważ wraz z wysokością maleje jego gęstość, ciśnienie i zmienia się jego temperatura oraz skład chemiczny i stopień jonizacji.

O jednorodności można mówić także w odniesieniu do pól fizycznych. W przypadku pola wektorowego (np. pola elektrycznego ) jednorodność oznacza stałość w przestrzeni wartości, kierunku i zwrotu wektora tego pola.