Kapitanat portu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Budynek Kapitanatu Portu w Gdańsku
Budynek Kapitanatu Portu w Gdyni
Budynek Kapitanatu Portu w Kołobrzegu
Budynek Kapitanatu Portu w Świnoujściu

Kapitanat portu – jednostka organizacyjna urzędu morskiego sprawująca władzę nad ruchem statków w akwatorium portowym, przyległej redzie. W Polsce na czele kapitanatu stoi kapitan portu. W kapitanacie całodobowo pełnią służbę oficerowie dyżurni.

Zadania[edytuj | edytuj kod]

Do zadań tego organu należy:

 • zarządzanie ruchem statków na podległym obszarze,
  • przyjmowania zgłoszeń statków,
  • postępowania przy identyfikacji oraz akwizycji jednostek uczestniczących w ruchu w granicach właściwości terytorialnej kapitanatu,
  • nadzór nad pilotażem, holowaniem i cumowaniem statków w porcie,
  • wydawanie zezwoleń dotyczących zwolnienia z obowiązku korzystania z usług pilota morskiego na w granicach właściwości terytorialnej kapitanatu oraz zwolnień od obowiązku korzystania z usług holowniczych,
  • tworzenie i przestrzeganie oraz aktualizacja procedur i przepisów związanych z funkcjonowaniem systemów zarządzania i kontroli ruchu statków oraz systemów automatycznej identyfikacji statków,
 • dbanie o bezpieczeństwo żeglugi oraz utrzymywanie porządku w awanporcie, torach wodnych, u wejścia do portu oraz basenach portowych,
  • stosowania procedur związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi,
  • przekazywania informacji użytkownikom torów wodnych wiążących się bezpośrednio lub pośrednio z bezpieczeństwem żeglugi
  • kontrola stanu działania znaków nawigacyjnych i urządzeń sygnalizacyjnych w porcie i na torach podejściowych,
  • nadzór nad utrzymaniem bezpiecznych, dopuszczalnych zanurzeń statków na torach wodnych i akwenach portowych oraz przy nabrzeżach, pomostach i przystaniach,
  • zgłaszanie wniosków o wykonanie prac sondażowych, podczyszczających i pogłębiarskich w porcie, na redzie, kotwicowiskach i torach podejściowych na akwenach urzędu,
  • przetwarzanie danych dla map i ich aktualizacja,
  • nadzór nad transportem i przeładunkami materiałów niebezpiecznych,
  • sprawowanie ogólnego nadzoru nad stanem zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz w obiektach zlokalizowanych na terenach morskich portów i przystani oraz koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego z zainteresowanymi organami i służbami ochrony przeciwpożarowej,
  • nadzór nad ratownictwem życia na morzu oraz zabezpieczenie mienia porzuconego, znalezionego na morzu bądź wyrzuconego przez morze,
  • nadzór i koordynacja akcji przeciwsztormowych, przeciwlodowych i przeciwpowodziowych na terenie administrowanego obszaru, w tym prowadzenie dokumentacji akcji,
 • funkcje administracyjne:
  • zarząd terenami i urządzeniami w porcie, nie przekazanymi innym jednostkom,
  • nadzór nad akcją zimową (odśnieżaniem, odladzaniem),
  • przekazywanie armatorom, kapitanom statków lub agentom reprezentującym armatora informacji o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków,
  • uzgadnianie planów realizacyjnych i projektów budowlanych w zakresie swoich kompetencji,
  • współpraca z Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie ochrony środowiska morskiego,
  • sprawy związane z właściwym wykorzystaniem przydzielonego do dyspozycji kapitanatu taboru pływającego,
  • przyjmowanie, kontrola i ewidencja dokumentów statków wchodzących i wychodzących z portu,
  • kontrola dokumentów kwalifikacyjnych załogi,
  • kontrola dokumentów i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej poruszających się po wodach morskich,
  • prowadzenie dochodzeń dla potrzeb Izb Morskich,
  • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymierzanie kary pieniężnej za naruszenie przepisów z zakresu działania kapitanatu,
  • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu "uprawnień pilotowych",
 • nadzór nad działalnością podległych mu bosmanatów.

Kapitanaty portów znajdują się w: Gdańsku, Gdyni, Helu, Władysławowie, Łebie, Ustce, Darłowie, Kołobrzegu, Trzebieży, Świnoujściu, Dziwnowie, Szczecinie, Elblągu.


Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]