Przejdź do zawartości

Kodeks wykroczeń

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń
Nazwa potoczna

kodeks wykroczeń

Skrót nazwy

kw, k.w., KW

Państwo

 Polska

Data wydania

20 maja 1971

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 114

Tekst jednolity

Dz.U. z 2023 r. poz. 2119

Data wejścia w życie

1 stycznia 1972

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo wykroczeń

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2022 r. poz. 2600

Wejście w życie ostatniej zmiany

1 października 2023

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Kodeks wykroczeń (ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń) – polska ustawa, uchwalona przez Sejm PRL, regulująca prawo wykroczeń. Określa ona zasady ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenia. Zawiera katalog wykroczeń i kar przewidzianych za ich popełnienie.

Kodeks zastąpił wcześniejsze regulacje[1], zwłaszcza Prawo o wykroczeniach z 11 lipca 1932[2].

Struktura redakcyjna kodeksu[edytuj | edytuj kod]

Kodeks wykroczeń posiadał pierwotnie 166 artykułów, dzieli się na dwa części i 19 rozdziałów:

 • Część ogólna (art. 1 – 48)
  • Rozdział I Zasady odpowiedzialności (art. 1 – 17)
  • Rozdział II Kary, środki karne i zasady ich wymiaru (art. 18 – 39)
  • Rozdział III Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego (art. 40 – 41)
  • Rozdział IV Warunkowe zawieszenie kary aresztu (art. 42 – 44)
  • Rozdział V Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania (art. 45 – 46)
  • Rozdział VI Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 47)
  • Rozdział VII Stosunek do ustaw szczególnych (art. 48)
 • Część szczególna (art. 49 – art. 166)
  • Rozdział VIII Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49 – 64)
  • Rozdział IX Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (art. 65 – 69)
  • Rozdział X Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70 – 83)
  • Rozdział XI Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 84 – 103)
  • Rozdział XII Wykroczenia przeciwko osobie (art. 104 – 108)
  • Rozdział XIII Wykroczenia przeciwko zdrowiu (art. 109 – 118)
  • Rozdział XIV Wykroczenia przeciwko mieniu (art. 119 – 131)
  • Rozdział XV Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (art. 132 – 139)
  • Rozdział XVI Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (art. 140 – 142)
  • Rozdział XVII Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art. 143 – 145)
  • Rozdział XVIII Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (art. 146 – 147a)
  • Rozdział XIX Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe (art. 148 – 166)

Nowelizacje[edytuj | edytuj kod]

Kodeks wykroczeń znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2023 roku[3].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 115). Równocześnie uchwalono trzy inne ustawy: Ustawę z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 116), Ustawę z dnia 20 maja 1971 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 117) oraz Ustawę z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 118).
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Prawo o wykroczeniach (Dz.U. z 1932 r. nr 60, poz. 572, ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 1 października 2023 r. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.