Kodeks wyborczy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
Nazwa potoczna Kodeks wyborczy
Skrót nazwy k. w.
Data wydania 5 stycznia 2011
Miejsce publikacji  Polska, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112
Data wejścia w życie 1 sierpnia 2011
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji prawo wyborcze
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, Dz. U. z 2015 r. poz. 2281
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 stycznia 2016
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy[1] – ustawa regulująca prawo wyborcze w Polsce. Zawiera przepisy dotyczące przeprowadzania wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego, przepisy o warunkach ich ważności i przepisy karne za wykroczenia i niektóre przestępstwa popełnione przeciwko wyborom. Ustawa weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2011 roku. Wcześniejsze ustawy dotyczące wyborów zostały uchylone zgodnie z art. 10 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy[2].

Historia[edytuj]

Z inicjatywą połączenia aktów prawnych dotyczących wyborów, tj. ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP, ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP, ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, w jeden akt o nazwie Kodeks wyborczy wystąpił Instytut Spraw Publicznych. Fundacja ta postulowała wprowadzenie zmian do prawa wyborczego takich jak:

 • głosowanie korespondencyjne Polaków przebywających za granicą,
 • wprowadzenie dwudniowego głosowania,
 • ujednolicenie godzin otwarcia lokali wyborczych,
 • głosowanie przez pełnomocnika wyborców niepełnosprawnych i powyżej 75. roku życia,
 • umieszczanie obwieszczeń wyborczych w internecie,
 • wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu RP,
 • wprowadzenie przejrzystych procedur finansowania kampanii wyborczych[3].

Ustawa weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2011 roku. Wcześniejsze ustawy dotyczące wyborów zostały uchylone zgodnie z art. 10 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy[4].

Nowelizacje i wyroki Trybunału Konstytucyjnego[edytuj]

 • Ustawę nowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2016 roku[5].
 • Nowelizację z 25 czerwca 2015 r. uchwalono w następstwie nieprawidłowości podczas wyborów samorządowych w 2014 roku.
 • Nowelizacja tej ustawy z 3 lutego 2011 roku, dotycząca zakazu emisji płatnych audycji wyborczych w publicznej telewizji i radiu[6], została uchylona jako niezgodna z Konstytucją[7].
 • W wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2011 część uregulowań z procedury wyborczej uznana została za niezgodne z Konstytucją, m.in dwudniowy czas przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu.
 • Do końca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał jeszcze dwa wyroki odnoszące się do Kodeksu wyborczego.

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. Uzasadnienie: http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1568.htm
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113)
 3. Instytut Spraw Publicznych
 4. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113)
 5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) i ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281)
 6. Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134)
 7. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. sygn. akt K 9/11 (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 889)

Linki zewnętrzne[edytuj]

Scale of justice gold.png Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 12 sierpnia 2015. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.