Obszar Chronionego Krajobrazu Koszaliński Pas Nadmorski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Koszaliński Pas Nadmorski)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Widok na Górę Chełmską z przymorskiego jeziora Jamno

Koszaliński Pas Nadmorskiobszar chronionego krajobrazu o powierzchni 36 229 ha nad Morzem Bałtyckim w woj. zachodniopomorskim, obejmując pas wybrzeża od Dźwirzyna po Wicie, w trzech powiatach: kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim oraz obszarze należącym do miasta Koszalina[1]. Na jego terenie znajdują się wydmy nadmorskie, tereny leśne oraz łąki z roślinnością halofilną[2]. Został utworzony w 1975 roku[3][4].

Obszar powołany został w celu ochrony walorów krajobrazowych i bioróżnorodności, utrzymania dotychczasowych wartości krajobrazu naturalnego i kulturowego, ochrony nadmorskich łąk podmokłych oraz ochrony szlaku wędrownego ptaków wróblowatych i drapieżnych[5].

Uwarunkowania zagospodarowania i użytkowania terenów określone są w Rozporządzeniu Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r.[1]

Obszar chronionego krajobrazu charakteryzuje się takimi terenami jak: obszary klifowe, nadmorskie wydmy szare, początkowe stadia nadmorskich wydm białych, lasy mieszane na wydmach nadmorskich, żyzne buczyny, kwaśne buczyny, grąd subatlantycki, kwaśne dąbrowy, lasy łęgowe oraz łąki świeże użytkowane ekstensywnie i podmokłe łąki eutroficzne oraz przymorskie jezioro Jamno z mierzeją oraz przylegające do jeziora kompleksy lasów i bagiennych łąk[2].

W granicach pasa nadmorskiego znajduje się rezerwat przyrody Bielica.

Obszar swoim zasięgiem obejmuje brzeg klifowy, porośnięty lasem sosnowo-brzozowym i brzeg morski; piaszczyste wydmy białe i szare z typową dla nich roślinnością; pofałdowany, pagórkowaty teren wysoczyzn morenowych, z licznymi obniżeniami wytopiskowymi okresowo wypełnionymi wodą, poprzecinany dolinami rzek i drobnych cieków, które kończą bieg w Bałtyku[6].

Teren Pasa Nadmorskiego należy do takich gmin: miasto Kołobrzeg, gmina Ustronie Morskie, gmina Będzino, gmina Mielno, miasto Koszalin, gmina Sianów, gmina Manowo, gmina Dygowo, miasto Darłowo, gmina Darłowo[1].

Nadzór nad obszarem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Szczecinie[7][1].

Zachodnia część terenu została objęta specjalnym obszarem ochrony siedlisk o nazwie Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r. ws. obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 25, poz. 497)
  2. a b Koszaliński Pas Nadmorski. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra". [dostęp 2011-11-20].
  3. Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. ws. stref chronionego krajobrazu (Dz. Urz. WRN Nr 9, poz. 49)
  4. Rozporządzenie Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodę Gorzowskiego, Wojewodę Koszalińskiego, Wojewodę Pilskiego, Wojewodę Słupskiego oraz Wojewodę Szczecińskiego obowiązujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r., Nr 7, poz. 71)
  5. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2007 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 23 marca 2007 r.
  6. 2.13.2 Obszary chronionego krajobrazu. W: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Koszalina. Urząd Miejski w Koszalinie, 2008-04, s. 24. (Załącznik do Uchwały Nr XXI/207/2008 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 marca 2008 r.)
  7. Rozporządzenie Nr 1/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2004 r. zmieniającym akty prawne w sprawie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu położonych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 5, poz. 58, s. 360)