Master of Arts

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Master of Arts (dosł. magister sztuk w domyśle wyzwolonych; skrót: MA) – jeden z anglosaskich tytułów zawodowych należący do grupy tzw. master's degree. Nadawany w naukach humanistycznych, ekonomicznych i w zakresie teoretycznym nauk ścisłych i przyrodniczych. Jak każdy tytuł, master's przyznawany jest osobom, które ukończyły studia świadczące o biegłości w jakiejś dyscyplinie naukowej na poziomie wyższym niż wymagany od osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały bachelor’s degree. Tytuł co do zasady świadczy o wysokim poziomie wiedzy kierunkowej, w tym o umiejętności dokonywania samodzielnej analizy, krytycznej oceny zjawisk lub ich praktycznego zastosowania, rozwiązywania zaawansowanych problemów analitycznych oraz zdolności prowadzenia samodzielnego, poprawnego wywodu naukowego. Zbliżony do polskiego magistra. Jego odpowiednikiem w naukach ścisłych i przyrodniczych (zakres praktyczny) jest tytuł Master of Science, a w naukach prawniczych – Master of Laws.

Nazwy i skróty[edytuj | edytuj kod]

W zależności od kraju, a nawet uczelni, nazwy używane dla określenia tytułu nadawanego po ukończeniu studiów magisterskich, jak również używane skróty, różnią się ze względów historycznych. Niektóre uniwersytety posługują się angielskim tytułem „Master of Arts”, podczas gdy inne – także w krajach anglosaskich – używają łacińskiej wersji „magister artium” albo „artium magister”. Najczęściej stosowanym skrótem jest „MA” w Wielkiej Brytanii i „M.A.” w Stanach Zjednoczonych[1], chociaż Harvard University, MIT i University of Chicago używają skrótu „A.M.”.

Wymagania i przebieg studiów[edytuj | edytuj kod]

Różne uczelnie mają odmienne ścieżki i wymagania prowadzące do uzyskania stopnia master’s. Często, lecz nie zawsze, wymagane jest napisanie samodzielnej pracy dyplomowej lub przeprowadzenie samodzielnych badań naukowych. Studia na poziomie Master of Arts oferowane są zwykle jako studia II stopnia (postgraduate) i wymogiem ich podjęcia jest wcześniejsze ukończenie studiów I stopnia (undergraduate).

W Europie, po standaryzacji systemu edukacji wyższej w ramach tzw. systemu bolońskiego, uzyskanie stopnia naukowego master’s (w tym Master of Arts) odpowiada rocznym lub dwuletnim studiom (od 60 do 120 punktów kredytowych ETCS) odbytym po ukończeniu co najmniej trzyletnich studiów I stopnia.

Na uczelniach w Anglii, Szkocji i Irlandii studenci mogą ubiegać się o tytuł M.A. zarówno po ukończeniu studiów I stopnia, jak i – podobnie jak to ma miejsce na niektórych kierunkach studiów magisterskich w Polsce – bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej. W tym ostatnim wypadku okres studiów wynosi cztery albo pięć lat w zależności od programu. W Stanach Zjednoczonych i Japonii tytuł Master of Arts jest zasadniczo stopniem podyplomowym, przyznawanym po odbyciu studiów trwających od jednego do sześciu lat.

W tych uniwersytetach, w których studia master’s mają charakter podyplomowy (tzn. muszą być poprzedzone studiami I stopnia) nabór na studia wiąże się prawie zawsze z wymogiem posiadania co najmniej stopnia licencjata (bachelor’s) a ponadto kandydaci muszą zwykle spełnić dodatkowe warunki, uzależnione od charakteru danego programu.

Niekiedy uzyskanie stopnia Master of Arts stanowi wymaganie wobec kandydatów chcących podjąć studia doktoranckie ale nie jest to regułą, zwłaszcza w krajach anglosaskich. W niektórych dziedzinach rozpoczęcie doktoratu jest możliwe bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia. W tym ostatnim przypadku tytuł master’s można uzyskać w trakcie studiów doktoranckich, po uzyskaniu określonej liczby punktów kredytowych i pomyślnym zdaniu wymaganych przez uczelnię egzaminów. Niekiedy przedmiotem studiów I stopnia i studiów na poziomie master’s musi być ta sama dziedzina naukowa. W Stanach Zjednoczonych jest jednak regułą, że kierunek studiów I stopnia nie ma znaczenia dla możliwości podjęcia studiów wymaganych dla uzyskania stopnia Master of Arts (i innych stopni master’s).

Tytuł Master of Arts na Uniwersytetach Oxford, Cambridge i Dublin[edytuj | edytuj kod]

W wypadku University of Oxford, University of Cambridge i University of Dublin, tytuł Master of Arts ma charakter kurtuazyjny i jest nadawany tym ich absolwentom, którzy uprzednio ukończyli studia I stopnia uzyskując tytuł licencjata (bachelor’s degree), złożyli podanie oraz uiścili stosowną opłatę. Zwykle o wystawienie dyplomu Master of Arts można wystąpić dopiero w kilka lat po ukończeniu studiów I stopnia[2][3][4]. W wypadku tych trzech uniwersytetów – inaczej niż we wszystkich innych uczelniach – przyznanie dyplomu Master of Arts nie wiąże się z obowiązkiem odbycia dodatkowych studiów, ani zdania dodatkowych egzaminów. Dlatego w praktyce często tytuł Master of Arts uzyskany na tych uczelniach określa się dla odróżnienia jako Oxbridge MA, Dublin MA lub Trinity MA[5]. Osoba, której wystawiono dyplom Master of Arts nie powinna posługiwać się równocześnie tytułem Bachelor of Arts. Wszystkie trzy uniwersytety nadają inne stopnie na poziomie master’s, będące świadectwem ukończenia studiów II stopnia, takie jak Master of Letters (MLitt), Master of Philosophy (MPhil), Master of Studies (MSt), czy Master of Science (MSc).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Google search for "MS PhD"
  2. Chapter 4: Regulations for the Degree of Master of Arts. W: University of Oxford Examination Decrees and Regulations for the Academic Year 2005-2006. Oxford University Press, 2005, s. 563. (ang.)
  3. Ordinances Chapter V: B.A. Degree and M.A. Degree. W: Statutes and Ordinances of the University of Cambridge and Passages from Acts of Parliament relating to the University. Cambridge University Press, 2005, s. 424. (ang.)
  4. Degrees and Diplomas – II. REGULATIONS GOVERNING THE AWARD OF DEGREES – 4. Masters. W: College Calendar, Trinity College Dublin. Cambridge University Press, 2007, s. E5. (ang.)
  5. Jennifer Currie: Why I...think Oxbridge MA degrees should be scrapped (ang.). timeshighereducation.co.uk, 16 czerwca 2000. [dostęp 23 marca 2010].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]