Metoda Monte Carlo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Całkowanie metodą Monte-Carlo działa na zasadzie porównywania losowych próbek z wartością funkcji
Błędy całkowania maleją odwrotnie proporcjonalnie do pierwiastka z liczby próbek czyli 1/\sqrt{N}

Metoda Monte Carlo (MC) jest stosowana do modelowania matematycznego procesów zbyt złożonych (obliczania całek, łańcuchów procesów statystycznych), aby można było przewidzieć ich wyniki za pomocą podejścia analitycznego. Istotną rolę w metodzie MC odgrywa losowanie (wybór przypadkowy) wielkości charakteryzujących proces, przy czym losowanie dokonywane jest zgodnie z rozkładem, który musi być znany.

Typowym przykładem może być modelowanie wyniku zderzenia cząstki o wysokiej energii z jądrem złożonym, gdzie każdy akt zderzenia elementarnego (z pojedynczym nukleonem jądra) modelowany jest oddzielnie poprzez losowanie liczby, rodzaju, kąta emisji, energii itp. cząstek wtórnych emitowanych w wyniku takiego zderzenia. Następnym etapem jest modelowanie losu każdej z cząstek wtórnych (w wyniku kolejnego losowania prawdopodobieństwa oddziaływania lub wyjścia z jądra). Kontynuując taką procedurę można otrzymać pełny opis „sztucznie generowanego” procesu złożonego. Po zebraniu dostatecznie dużej liczby takich informacji można zestawić ich charakterystyki z obserwowanymi wynikami doświadczalnymi, potwierdzając lub negując słuszność poczynionych w całej procedurze założeń.

Metoda została opracowana i pierwszy raz zastosowana przez Stanisława Ulama.

Przykład całkowania metodą Monte Carlo[edytuj]

Metodą Monte Carlo można obliczyć pole figury zdefiniowanej nierównością:

x^2 +y^2 \le R^2,

czyli koła o promieniu R i środku w punkcie (0,0).

 1. Losuje się n punktów z opisanego na tym kole kwadratu – dla koła o R = 1 współrzędne wierzchołków (-1,-1), (-1,1), (1,1), (1,-1).
 2. Po wylosowaniu każdego z tych punktów trzeba sprawdzić czy jego współrzędne spełniają powyższą nierówność (tj. czy punkt należy do koła).

Wynikiem losowania jest informacja, że z n wszystkich prób k było trafionych, zatem pole koła wynosi:

P_k=P\ \frac {k}{n},

gdzie P jest polem kwadratu opisanego na tym kole (dla R = 1 : P = 4).

Dokładność i poprawność metody Monte Carlo[edytuj]

Dokładność wyniku uzyskanego tą metodą jest zależna od liczby sprawdzeń i jakości użytego generatora liczb pseudolosowych. Zwiększanie liczby prób nie zawsze zwiększa dokładność wyniku, ponieważ generator liczb pseudolosowych ma skończenie wiele liczb losowych w cyklu. Przykładowo całkowanie tą metodą jest używane w przypadkach, kiedy szybkość otrzymania wyniku jest ważniejsza od jego dokładności (np. obliczenia inżynierskie).

Poprawność metody Monte Carlo w przypadku obliczania pól lub całek można udowodnić stosując twierdzenie Picka (lub jego wielowymiarowe uogólnienia) do najlepszego wielokąta wpisanego w figurę, której pole chcemy obliczyć w przybliżeniu tzw. kryształu wirtualnego, tzn. regularnej siatki punktów o stałej sieci równej średniej odległości między wylosowanymi punktami. W nieskończonej granicy tych wielokątów i siatek metoda jest dokładna dla dowolnego kształtu.

Przykład obliczania liczby π metodą Monte Carlo w języku C++[edytuj]

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <ctime>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
   srand(time(NULL)); //zainicjalizowanie maszyny generujacej liczby pseudolosowe
   int n;
   int nk = 0;
   double x,y;
   float s;
   
   cout << "Podaj liczbe losowanych pkt:" << endl;
   cin >> n;

   for(int i = 1; i <= n; i++)
   {      
     x = ((double)rand() / (RAND_MAX)) * 2 - 1;
     y = ((double)rand() / (RAND_MAX)) * 2 - 1;
     if(x*x + y*y <= 1)
     {
       nk++;
     }
   }
   
   cout << "Liczba pkt. w kole wynosi: " << nk << endl;
   cout << "Liczba pkt. w kwadracie wynosi: " << n << endl;
   s = 4. * nk / n;
   cout << "Liczba pi wynosi: " << s;
}

Bibliografia[edytuj]