Numer EC

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Numer EC – numer przypisany każdemu enzymowi według zasad klasyfikacji opracowanej w 1984 roku przez Komitet Nazewnictwa (ang. Nomenclature Committee) Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej (ang. International Union of Biochemistry). Numery EC Enzyme Commission (Komisja Enzymatyczna) lub Enzyme Catalogue dzielą wszystkie enzymy na sześć głównych grup ze względu na typ katalizowanej reakcji. Komisja Enzymatyczna przypisała każdemu enzymowi zarekomendowaną nazwę i czteroczęściowy rozróżnialny numer o strukturze XX.XX.XX.XX

  • Pierwsza liczba (1-6) oznaczają klasę enzymu.
  • Druga liczba reprezentuje podklasę enzymu.
  • Trzecia liczba określa podpodklasę enzymu.
  • Czwarta liczba wskazuje, jakie miejsce zajmuje enzym w swojej podpodklasie.

Przykład: EC 1.1.1.1 oznacza dehydrogenazę alkoholową

Kody EC najwyższego poziomu[1][edytuj | edytuj kod]

Grupa (klasa) Katalizator reakcji Typowa reakcja Przykłady enzymów wraz z pospolitymi nazwami
EC 1
Oksydoreduktazy
przenoszą ładunki (elektrony i jony H3O+ - protony) z cząsteczki substratu na cząsteczkę akceptora AH + B → A + BH (redukcja)
A + O → AO (utlenianie)
Dehydrogenazy, Oksydazy
EC 2
Transferazy
przenoszą daną grupę funkcyjną (tiolową, aminową, itp.) z cząsteczki jednej substancji na cząsteczkę innej substancji AB + C → A + BC Transaminazy, Kinaza
EC 3
Hydrolazy
powodują rozpad substratu pod wpływem wody (hydroliza); do grupy tej należy wiele enzymów trawiennych AB + H2O → AOH + BH Lipaza, Amylaza, Proteazy
EC 4
Liazy
powodują rozpad substratu bez hydrolizy RCOCOOH → RCOH + CO2 Dekarboksylazy, Hydroliazy
EC 5
Izomerazy
zmieniają wzajemne położenie grup chemicznych bez rozkładu szkieletu związku AB → BA Izomerazy, Mutazy
EC 6
Ligazy
powodują syntezę różnych cząsteczek; powstają wiązania chemiczne X + Y+ ATP → XY + ADP + Pi Ligazy

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. G.P. Moss: Recommendations of the Nomenclature Committee. [dostęp 2006-03-14].