Oławski Węzeł Wodny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Oławski Węzeł Wodny
przekop śluzy II (na wprost) łączy się z głównym korytem Odry (po lewej)
kanał żeglugowy i awanport dolny Śluzy Oława II
Śluza Oława II

Oławski Węzeł Wodnywęzeł wodny położony w Oławie, którego podstawę stanowi rzeka Odra wraz z jej kanałami bocznymi. W obrębie tego węzła wodnego wybudowano między innymi Stopień Wodny Oława, którego podstawowymi budowlami piętrzącymi są: Jaz Oława, Śluza Oława I i Śluza Oława II, oraz Elektrownia Wodna Oława. Do Oławskiego Węzła Wodnego rzeka Odra dopływa pojedynczym korytem, tam rzeka rozdziela się na trzy zasadnicze ramiona[1][2]:

Następnie rzeka ponownie łączy się w jedno koryto rzeczne.

Odcinek rzeki Odry przepływającej przez Oławski Węzeł Wodny położony jest na skanalizowanym odcinku rzeki, tj. takim, dla którego każdy z odcinków (stanowisk) pozostaje w zasięgu oddziaływania określonego stopnia wodnego. Powyżej Stopnia Wodnego Oława[b] rzeka Odra pozostaje w zasięgu tego stopnia, aż do poprzedniego stopnia wodnego, jakim jest Stopień Wodny Lipki, natomiast następnym stopniem wodnym na tej rzece jest Stopień Wodny Ratowice. Jaz Oława położony jest w 213,30 km biegu rzeki Odra[1][2][3]. W Oławie zlokalizowany jest port rzeczny Oława[2] oraz stanica wodna. Dla turystyki wodnej węzeł wodny w Oławie oceniany jest jako bardzo atrakcyjny, szczególnie pod względem powiązań komunikacyjnych (powiązania z transportem drogowym i kolejowym), szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, szlaków kajakowych Odry i Oławy, oraz bazy turystycznej i atrakcji turystycznych, ale nie wykorzystany. Ponadto istniejąca infrastruktura wodna, a szczególnie część budowli hydrotechnicznych, oceniane są jako elementy predysponowane do uwzględnienia w planowanym Muzeum Odry. Istnieją także plany utworzenia w tym rejonie Nadodrzańskiego Oławsko-Wrocławskiego Parku Krajobrazowego[3].

Rzeka Odra na tym odcinku stanowi Odrzańską Drogę Wodną, będącą częścią europejskiej drogi wodnej E-30 i stanowi zgodnie z polskimi przepisami śródlądową drogę wodną[2][4][5][6]. Przez Oławski Węzeł Wodny przebiegają dwa szlaki żeglugowe[6]:

 • główny, poprowadzony przez przekop skracający, w tym przez Śluzę Oława II
 • boczny, poprowadzony głównym korytem Odry, w tym przez Śluzę Oława I.

Przekop, na którym zlokalizowana jest Śluza Oława II, wybudowany został w latach 1777-1789, a pierwsza śluza powstała już w latach 1782-1783[7].

Przez Oławę, oprócz rzeki Odra, przepływaną także inne rzeki i mniejsze cieki. Są to między innymi rzeka Oława[3], oraz inne, mniejsze cieki mające w mieście Oława swoje ujście do Odry lub Oławy.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. następna na szlaku Śluza Ratowice położona jest w odległości 12,2 km, a poprzednia Śluza Lipki w odległości 7,3 km
 2. spad przy normalnym poziomie piętrzenia na stopniu wodnym wynosi 4,37 m

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Zespół autorski: dr inż. kpt. ż.ś. Jacek Trojanowski – kierownik pracy, dr kpt. ż.ś. Krzysztof Woś, dr inż. Anna Galor, dr inż. Bogusz Wiśnicki, mgr inż. Marcin Breitsprecher: Analiza potrzeb inwestycyjnych w zakresie żeglugi śródlądowej na rzece Odrze w latach 2007-2013 (pol.). AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, INSTYTUT INŻYNIERII TRANSPORTU, 2006. s. 56. [dostęp 2010-05-31].
 2. a b c d Tomasz Moś: Część VII Żegluga śródlądowa (diagnoza) (pol.). W: Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego [on-line]. bip.umwd.pl, Warszawa, Wrocław, maj 2006. s. 35. [dostęp 2010-06-28].
 3. a b c mgr inż. arch. Mirosław Gandziarski, mgr Janusz Hońko, mgr inż. Agata Matijczak – Budnicka, mgr inż. arch. Agnieszka Wałęga, przy współpracy innych osób: Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych (pol.). W: Studium uchwalono Uchwałą nr 1095/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2004 r. [on-line]. www.wbu.wroc.pl, 2004. s. 196. [dostęp 2010-10-07].
 4. Dr Jan Pyś: Trasa E-30 (CETC) – Co przemawia za budową wodnego połączenia śródlądowego sieci AGN – E 30 tzw. Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC) (pol.). www.terazodra.org – TERAZ ODRA. [dostęp 2010-06-28].
 5. Jan Pyś: Perspektywy żeglugi na Odrze. W: Kulczyk Jan (red.): Rola śródlądowego transportu wodnego w rozwoju regionów Unii Europejskiej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza NDiO, 2008, s. 183-195, seria: Biblioteka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. ISBN 978-83-89908-85-8. [dostęp 2015-12-23].
 6. a b Dz.U. z 2002 r. Nr 210, poz. 1786 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych.
 7. Oława, Rzeka Odra (pol.). wroclaw.hydral.com.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-10-08].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

Wratislaviae Amici[edytuj | edytuj kod]

 • Oława, Rzeka Odra (pol.). wroclaw.hydral.com.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-10-08].
 • Śluza Oława (pol.). wroclaw.hydral.com.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-10-08].
 • Stara Śluza Oława (pol.). wroclaw.hydral.com.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-10-08].
 • Mała Śluza Oława (pol.). wroclaw.hydral.com.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-10-08].
 • Kanał Młyński (pol.). wroclaw.hydral.com.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-10-08].
 • Elektrownia wodna (pol.). wroclaw.hydral.com.pl – Wratislaviae Amici. [dostęp 2010-10-08].

Foto Polska[edytuj | edytuj kod]