Objawienia amsterdamskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Obraz Pani Wszystkich Narodów w kaplicy przy ulicy Diepenbrockstraat 3 w Amsterdamie

Objawienia amsterdamskie (znane również jako Orędzia Pani Wszystkich Narodów) – seria pięćdziesięciu sześciu objawień maryjnych, które miały miejsce w latach 1945-1959 w Amsterdamie. Najświętsza Maryja Panna objawiła się Idzie Peerdeman jako Pani Wszystkich Narodów, przekazując wizjonerce swój nowy Tytuł, Modlitwę i Obraz. Zasadniczym przesłaniem Orędzi jest prośba Pani Wszystkich Narodów o pracę na rzecz ogłoszenia w Kościele nowego, piątego dogmatu maryjnego – o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. Objawienia zostały uznane za mające pochodzenie nadprzyrodzone 31 maja 2002 roku przez biskupa diecezji Haarlem-Amsterdam, Jozefa Punta[1]. Decyzja biskupa nie została jednak dotąd oficjalnie potwierdzona przez Kongregację Nauki Wiary, a same objawienia wciąż nie przestają budzić kontrowersji[2].

Struktura Orędzi[edytuj | edytuj kod]

Całość pięćdziesięciu sześciu Orędzi Pani Wszystkich Narodów można podzielić na trzy grupy[3]:

 • Orędzia 1-25 (przekazane w latach 1945-1950 – zawierają głównie liczne przepowiednie dla Kościoła i świata; Pani zapowiada między innymi następujące wydarzenia historyczne: proklamowanie niezależnego państwa Izrael, wojna w Iraku, proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej, lądowanie człowieka na Księżycu, wojna na Bałkanach, spotkanie ekumeniczne papieża z arcybiskupem Canterbury, Zimną wojnę, upadek Muru Berlińskiego, katastrofę reaktora atomowego w Czarnobylu[4]
 • Orędzia 26-49 (przekazane w latach 1951-1954 – Pani Wszystkich Narodów objawia wizjonerce swój Tytuł, Modlitwę i Obraz, a także wzywa do modlitwy i pracy na rzecz ogłoszenia w Kościele piątego dogmatu maryjnego – o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. Również w Orędziach z tego okresu pojawiają się przepowiednie, np. zapowiedź zwołania Soboru Watykańskiego II[4].
 • Orędzia 50-56 (przekazane w latach 1954-1959 – począwszy od Orędzia pięćdziesiątego Pani Wszystkich Narodów przez kolejne sześć lat objawia się zawsze 31 maja (wyjątkiem jest Orędzie pięćdziesiąte czwarte z 19 lutego 1958 roku, w którym Pani zapowiada śmierć papieża Piusa XII[5]). Pani wciąż kładzie nacisk na potrzebę ogłoszenia nowego dogmatu maryjnego i zachęca wiernych do odmawiania Modlitwy, którą przekazała. Ukazuje też wizjonerce i opisuje ze szczegółami jak ma wyglądać świątynia, która wedle słów Pani ma powstać w Amsterdamie przy ulicy Wandelweg[6]. Świątynia do dziś nie została wybudowana.

Przesłanie[edytuj | edytuj kod]

Można wyróżnić cztery podstawowe elementy przesłania Pani Wszystkich Narodów[7]:

1. Tytuł "Pani Wszystkich Narodów":
Już w swym pierwszym Orędziu z 25 marca 1945 roku Pani wspomina o swym nowym tytule: Będą mnie nazywać Panią, Matką[8]. Jednak w pełnym brzmieniu po raz pierwszy Tytuł pojawia się dopiero w Orędziu dwudziestym czwartym z 16 listopada 1950 roku, gdy Matka Boża zwraca się do widzącej: Dziecko, stoję na tej kuli ziemskiej, ponieważ chcę być nazywana Panią Wszystkich Narodów[9]. Pani dopuszcza także inną wersję swego Tytułu: Możesz mówić Pani Wszystkich Narodów lub Matka Wszystkich Narodów[10]. Tytuł "Pani Wszystkich Narodów" podkreśla uniwersalne powołanie Maryi względem wszystkich ludzi odkupionych przez Jej Syna[11]. Ze swym nowym Tytułem Pani wiąże też obietnicę pomocy: Ona [Pani Wszystkich Narodów] pod tym Tytułem uratuje świat[12].

2. Modlitwa:
Podobnie jak w przypadku Tytułu, tak też o Modlitwie Pani wspomina już w pierwszym Orędziu: Modlitwa musi być rozpowszechniona![8]. Jednak dopiero sześć lat później, w Orędziu z 11 lutego 1951 roku, Matka Boża przekazuje Idzie Peerdeman słowa Modlitwy:
Módl się przed Krzyżem: Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz Ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani Wszystkich Narodów, która kiedyś była Maryją, stanie się naszą Orędowniczką[13]
W swych Orędziach Pani kładzie silny nacisk na rozpowszechnianie Modlitwy, która ma zostać przetłumaczona na wszystkie języki świata i odmawiana każdego dnia[14]. Pani zapewnia, że każdy kto co dzień będzie pobożnie odmawiał tę Modlitwę otrzyma szczególne dary Ducha Świętego: Tak jak śnieg topiąc się wnika w ziemię, tak Owoc-Duch wniknie do serc wszystkich ludzi, którzy będą odmawiać każdego dnia tę Modlitwę[15].
W 2005 Kongregacja Nauki Wiary nakazała wprowadzić zmianę do Modlitwy Pani Wszystkich Narodów, zastępując niejednoznaczne sformułowanie "która kiedyś była Maryją" słowami "Święta Dziewica Maryja"[16]. Modlitwa w zmienionej postaci posiada obecnie Imprimatur władz kościelnych[17].

3. Obraz:
Po przekazaniu Modlitwy, w kolejnym Orędziu Pani przekazuje wizjonerce swój Obraz. Ida widzi Maryję stojącą na kuli ziemskiej: jej twarz, włosy i ręce są wyraźne, jak u człowieka, reszta zaś zdaje się być duchem. Pani stoi na tle Krzyża - ponad Jej głową i ramionami Ida widzi jego belki. W tym samym Orędziu Pani przekazuje widzącej: Dasz ten Obraz do namalowania i będziesz go rozpowszechniać razem z Modlitwą, którą ci przekazałam[18].
Namalowanie Obrazu zlecono niemieckiemu malarzowi, Heinrichowi Repke z Wiedenbrück[19]. W 1951 roku Obraz jest gotowy, lecz wciąż pozostaje w Niemczech. Dopiero pod koniec 1953 roku, na wyraźne życzenie Pani, Obraz trafia do Amsterdamu, gdzie przez krótki czas wystawiony jest publicznie w kościele św. Tomasza. W 1966 Obraz Pani Wszystkich Narodów na krótki czas trafia do Paryża, aby w kolejnym roku znów powrócić do Holandii. Tutaj kilkakrotnie zmienia miejsce swego pobytu, aby ostatecznie znaleźć się w kaplicy Pani Wszystkich Narodów przy ulicy Diepenbrockstraat 3 w Amsterdamie, gdzie znajduje się do dziś.[20].
Również w związku z Obrazem Pani składa obietnicę: Wszystkim, którzy będą się modlić przed Obrazem i będę prosić Maryję, Panią Wszystkich Narodów, udzielę łaski dla duszy i ciała stosownie do woli Syna[21].

4. Dogmat o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce:
Zasadniczym elementem przesłania Orędzi amsterdamskich jest prośba Pani Wszystkich Narodów o ogłoszenie w Kościele nowego, piątego dogmatu maryjnego - o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. Charakterystyczne jest to, iż Pani w swych Orędziach po raz pierwszy wspomina o nowym dogmacie dopiero po ogłoszeniu dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny przez papieża Piusa XII w 1950 roku. Począwszy od Orędzia z 1 kwietnia 1951 roku prośba ta staje się motywem przewodnim objawień - Pani wciąż do niej powraca, wzywając wiernych, a szczególnie teologów i hierarchów kościelnych do pracy na rzecz ogłoszenia nowego dogmatu[22]. Z ogłoszeniem nowego dogmatu Pani wiąże swą szczególną obietnicę: Gdy dogmat, ostatni dogmat w maryjnej historii, zostanie ogłoszony, wtedy Pani Wszystkich Narodów podaruje światu pokój, Prawdziwy Pokój![23].

Stanowisko Kościoła[edytuj | edytuj kod]

Stanowisko Kościoła odnośnie do objawień amsterdamskich przez wiele lat było jednoznacznie negatywne. Na przestrzeni niespełna pięćdziesięciu lat sprawą tą zajmowało się pięciu kolejnych ordynariuszy diecezji Haarlem, na terenie której miały miejsce objawienia. Dwukrotnie powoływano też komisje ekspertów[24]. W końcu 31 maja 2002 roku, po ponownym zbadaniu sprawy, biskup Jozef M. Punt, ordynariusz Haarlemu, uznał objawienia amsterdamskie za nadprzyrodzone[1]. Kongregacja Nauki Wiary do dziś oficjalnie nie zaaprobowała, ani nie odrzuciła decyzji biskupa Punta[25].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b J. M. Punt, In Response to Inquiries Concerning the Lady of All Nations Apparitions (eng) – ewtn.com (dostęp: 24.08.2016).
 2. Por. M. Marcinkowski, Maryja jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka w Orędziach Pani Wszystkich Narodów. Analiza w świetle współczesnej nauki Kościoła, Warszawa 2016, s. 53-54.
 3. Por. Orędzia Pani Wszystkich Narodów, Kamyk 2003, s. 17.
 4. a b W. Wojciechowski, Fakty 1945-2005. Wydarzenia, które Matka Boża przepowiedziała w swych Orędziach, a które się dotychczas spełniły (pl) – p-w-n.de (dostęp: 24.08.2016).
 5. Por. M. Marcinkowski, Maryja jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka w Orędziach Pani Wszystkich Narodów. Analiza w świetle współczesnej nauki Kościoła, Warszawa 2016, s. 46.
 6. Por. M. Marcinkowski, Maryja jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka w Orędziach Pani Wszystkich Narodów. Analiza w świetle współczesnej nauki Kościoła, Warszawa 2016, s. 43-45.
 7. Por. M. Marcinkowski, Maryja jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka w Orędziach Pani Wszystkich Narodów. Analiza w świetle współczesnej nauki Kościoła, Warszawa 2016, s. 55- 93.
 8. a b Orędzia Pani Wszystkich Narodów, Kamyk 2003, s. 26.
 9. Orędzia Pani Wszystkich Narodów, Kamyk 2003, s. 78.
 10. Orędzia Pani Wszystkich Narodów, Kamyk 2003, s. 87.
 11. Por. M. Marcinkowski, Maryja jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka w Orędziach Pani Wszystkich Narodów. Analiza w świetle współczesnej nauki Kościoła, Warszawa 2016, s. 62.
 12. Orędzia Pani Wszystkich Narodów, Kamyk 2003, s. 140.
 13. Orędzia Pani Wszystkich Narodów, Kamyk 2003, s. 88.
 14. Por. Orędzia Pani Wszystkich Narodów, Kamyk 2003, s. 95.
 15. Orędzia Pani Wszystkich Narodów, Kamyk 2003, s. 100.
 16. Por. G. Heinzelmann, A.W. Leeman, Change by the Congregation for the Doctrine of the Faith 2006 (en) - de-vrouwe.info (dostęp: 25.08.2016).
 17. Imprimatur udzielił biskup J. M. Punt dnia 6 stycznia 2009 roku. Por. P. M. Sigl, Bóg prowadzi nas do prawdziwego pokoju przez Maryję, Matkę Wszystkich Narodów (pl) - de-vrouwe.info (dostęp: 25.08.2016).
 18. Orędzia Pani Wszystkich Narodów, Kamyk 2003, s. 92.
 19. Por. W.Wojciechowski, Pani Wszystkich Narodów. Jej Tytuł, Modlitwa i Obraz, Kamyk 2003, s. 40.
 20. Por. M. Marcinkowski, Maryja jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka w Orędziach Pani Wszystkich Narodów. Analiza w świetle współczesnej nauki Kościoła, Warszawa 2016, s. 78-81.
 21. Orędzia Pani Wszystkich Narodów, Kamyk 2003, s. 108.
 22. Por. M. Marcinkowski, Maryja jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka w Orędziach Pani Wszystkich Narodów. Analiza w świetle współczesnej nauki Kościoła, Warszawa 2016, s. 91-92.
 23. Orędzia Pani Wszystkich Narodów, Kamyk 2003, s. 153.
 24. Por. R. Soffner, Stanowisko Kościoła odnośnie Objawień Pani Wszystkich Narodów. Publikacja Komisji Towarzyszącej, w: Orędzia Pani Wszystkich Narodów, Kamyk 2003, s. 200-204.
 25. Por. M. Marcinkowski, Maryja jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka w Orędziach Pani Wszystkich Narodów. Analiza w świetle współczesnej nauki Kościoła, Warszawa 2016, s. 53.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Gamrat S., Ostatni dogmat? Pani Wszystkich Narodów, „Królowa Różańca Świętego” 2015, nr 2, s. 3-4.
 • Kryszczuk M., Problem współodkupicielstwa, pośrednictwa i orędownictwa Maryi w świetle objawień amsterdamskich, Lublin 2012 (praca dyplomowa obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 • Marcinkowski M.Ł., Maryja jako Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka w Orędziach Pani Wszystkich Narodów. Analiza w świetle współczesnej nauki Kościoła, Warszawa 2016 (praca dyplomowa obroniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Orędzia Pani Wszystkich Narodów, opr. Fundacja Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie, Kamyk 2003. ​ISBN 83-916604-3-5​.
 • Sigl P.M., Die Frau aller Völker - Miterlöserin, Mittlerin, Fürsprecherin, Amsterdam 1998.
 • Wojciechowski W., Ida Peerdeman. Prorokini XX wieku. Obraz życia, Kamyk 2003.
 • Wojciechowski W., Pani Wszystkich Narodów. Jej Tytuł, Modlitwa i Obraz, Kamyk 2003.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]