Opłaty lokalne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Opłaty lokalne - obok podatków lokalnych stanowią bardzo ważne źródło dochodów budżetów gmin.

Rodzaje opłat lokalnych[edytuj | edytuj kod]

Gminy czerpią dochody z opłat lokalnych, do których zaliczamy opłatę:

 • targową;
 • miejscową;
 • uzdrowiskową;
 • od posiadania psów;
 • opłata skarbowa;
 • opłata adiacencka;
 • opłata eksploatacyjna;
 • opłata koncesyjna;

Opłaty te reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 849). Od 1 stycznia 2007 r. na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1628) została zniesiona opłata administracyjna.

Opłata targowa[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Opłata targowa.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

 Osobny artykuł: Targowisko.

Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, przy czym opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw. Z opłaty zwolnieni są podatnicy płacący podatki od nieruchomości znajdujących się na targowisku.

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Opłata miejscowa.

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach o korzystnych właściwościach klimatycznych, walorach krajobrazowych oraz warunkach umożliwiających pobyt osób w tych celach oraz w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399). Opłata jest pobierana za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

 Osobny artykuł: Opłata uzdrowiskowa.

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa nie są pobierane:

 • pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • od osób przebywających w szpitalach;
 • od osób niewidomych i ich przewodników;
 • od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
 • od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Od osób, od których pobierana jest opłata uzdrowiskowa, nie pobiera się opłaty miejscowej.

Wysokość stawek opłat lokalnych w 2008 r.[edytuj | edytuj kod]

Rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek powyższych opłat, z tym, że w 2008 r.[1]:

 • stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 631,94 zł dziennie,
 • stawka opłaty miejscowej nie może przekroczyć 1,78 zł dziennie, w miejscowościach uzdrowiskowych zaś - 2,55 zł dziennie,
 • stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,54 zł dziennie.

Przypisy

 1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M. P. z dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr. 47 poz. 557)

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • J. Wilk, O właściwości nadzorczej regionalnej izby obrachunkowej nad uchwałami organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie podatków i opłat lokalnych, Nowe Zeszyty Samorządowe 2012, nr 1, s. 9-23.
 • Owsiak S., "Finanse publiczne - teoria i praktyka", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Wolański R., "System podatkowy w Polsce", Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 849)
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M. P. z dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr. 47 poz. 557)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]