Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Państwo  Polska
Adres 00-762 Warszawa
ul. Belwederska 6A
Data założenia 1990
Forma prawna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Prezes dr Aleksandra Jaworowska
Nr KRS 0000259763
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
52°12′10,5830″N 21°02′05,5480″E/52,202940 21,034874
Strona internetowa

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o. – największy wydawca testów psychologicznych w Polsce, działający z ramienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracownia Testów Psychologicznych publikuje narzędzia polskich i zagranicznych autorów, a także książki dotyczące diagnozy i innych praktycznych zastosowań psychologii w obszarach edukacji, zdrowia oraz pracy i organizacji.

Historia[edytuj | edytuj kod]

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego podjęły wspólną inicjatywę stworzenia placówki opracowującej i rozpowszechniającej testy psychologiczne. Inicjatywa ta znalazła opiekunów w osobach prof. Marii Żebrowskiej – Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz prof. Tadeusza Tomaszewskiego – Dyrektora Instytutu Psychologii UW.

Powstanie placówki stało się możliwe dzięki umowie podpisanej w roku 1975 przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Psychologii UW, a przede wszystkim dzięki donacji, na którą składały się m.in. pokaźne zbiory biblioteczne. Donatorem był prof. Bohdan Zawadzki – psycholog działający przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób powstało Laboratorium Technik Diagnostycznych im. Bohdana Zawadzkiego. Celem tej placówki było prowadzenie działalności naukowej, szkoleniowej i wydawniczej, z której mieli korzystać zarówno studenci psychologii jak pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kierownikami Laboratorium zostali kolejno mgr Włodzimierz Grodzicki i mgr Ewa Oleszkiewicz. Od roku 1981 Laboratorium było kierowane przez dr Teresę Szustrową, a w skład zespołu tej placówki wchodziły: dr Anna Ciechanowicz, mgr Joanna Filipczuk, dr Aleksandra Jaworowska. Przy Laboratorium działała Komisja Ekspertów, do której należeli profesorowie: Maria Manturzewska, Janusz Kostrzewski, Jerzy Brzeziński, Jacek Paluchowski, Elżbieta Hornowska. Laboratorium skupiło się przede wszystkim na realizacji zadania najważniejszego dla środowiska polskich psychologów, a mianowicie rozpoczęło prace nad adaptacją i normalizacją testów uznanych przez Komisję Ekspertów za wchodzące w skład kanonu narzędzi diagnostycznych. W okresie od 1981 roku do 1990, mimo trudności wynikających z nieuregulowanych jeszcze wówczas warunków politycznych i gospodarczych, psychologowie-praktycy zaczęli mieć dostęp do licencjonowanych, znormalizowanych, poprawnie przygotowanych pod względem edytorskim testów autorów polskich i zagranicznych oraz do literatury z zakresu psychometrii. Wśród pierwszych wydanych na polskim rynku narzędzi znalazły się: Testy Matryc Ravena, Kwestionariusz osobowości Eysencka EPQ-R, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-R i Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia.

W roku 1990 umowa, na podstawie której działało Laboratorium, została rozwiązana. Powstały wówczas dwie niezależne placówki: Pracownia Testów Psychologicznych – samodzielna pod względem finansowym i merytorycznym, wydzielona jednostka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która stała się największym wydawcą testów w Polsce, oraz Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii UW, którego zadaniem miało być przede wszystkim wspomaganie dydaktyki uniwersyteckiej.

W latach 1990-2006 Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego kierowana była kolejno przez dr Teresę Szustrową i dr Annę Ciechanowicz. Merytoryczny zespół Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego stopniowo powiększał się. W 2006 roku w jego skład wchodziły: dr Aleksandra Jaworowska (w Pracowni – od początku jej istnienia), prof. Anna Matczak (w Pracowni od 1996 roku), mgr Joanna Stańczak (w Pracowni – od 1990 roku), mgr Diana Fecenec (w Pracowni – od 1995 roku) i mgr Ewa Zalewska (w Pracowni – od 2004 roku). Zorganizowana została kierowana przez mgr Joannę Filipczuk księgarnia prowadząca sprzedaż testów i książek psychologicznych.

Pracownia dokonała w tym czasie adaptacji i normalizacji wielu testów autorów polskich i zagranicznych. Wydała testy, które w latach poprzedzających działalność Pracowni były oczekiwane przez praktyków; w ofercie Pracowni znalazły się Skale Inteligencji Wechslera (WAIS-R, WISC-R), wszystkie Testy Matryc Ravena, testy zdolności ogólnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kwestionariusze do badania osobowości i temperamentu, narzędzia przygotowane z myślą o poradnictwie zawodowym i selekcji pracowników. Opublikowane zostały programy reedukacyjne dla dzieci mających trudności w nauce czytania i pisania, a także programy do diagnozy i terapii zaburzeń spowodowanych uszkodzeniami centralnego układu nerwowego. Pracownia publikowała też książki dotyczące technik diagnozy, a także różnych problemów i kierunków terapii psychologicznej. Obok działalności badawczej i wydawniczej Pracownia prowadziła też cenione przez praktyków szkolenia dotyczące stosowania i interpretacji wybranych testów. Księgarnia zorganizowana i prowadzona przez Pracownię stała się bardzo ważnym i cennym elementem w życiu środowiska. Odbiorcami narzędzi diagnozy psychologicznej przygotowywanych przez Pracownię były poradnie psychologiczno-pedagogiczne, uniwersytety, placówki służby zdrowia, wojsko, policja, banki, urzędy państwowe, organizacje pozarządowe oraz rosnąca z każdym rokiem grupa psychologów pracujących samodzielnie i rozwijających własne, prywatne miejsca pracy. Pracownia osiągała z prowadzonej działalności dochody pozwalające na finansowanie kolejnych programów badawczych. Wspomagała także działalność statutową Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, na którą corocznie przeznaczane było 15% z zysku Pracowni.

W roku 2006 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mającego od listopada 2005 roku status organizacji pożytku publicznego, podjął decyzję o przekształceniu Pracowni Testów Psychologicznych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym wspólnikiem jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Spółka o nazwie „Pracownia Testów Psychologicznych” sp. z o.o. została zarejestrowana we wrześniu 2006. Przejęła ona działalność merytoryczną, wydawniczą i popularyzatorską a także majątek poprzedniczki. W nowej firmie znaleźli się też wszyscy dotychczasowi pracownicy poprzedniej placówki. Prezesem Spółki została dr Aleksandra Jaworowska. Od 2008 roku spółce przywrócono poprzednią nazwę – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sp. z o.o. – i pod tą nazwą funkcjonuje ona do dnia dzisiejszego.

Działalność bieżąca[edytuj | edytuj kod]

Obecnie Pracownia zatrudnia 20 osób, które prowadzą działalność badawczą, wydawniczą, szkoleniową oraz handlową. W księgarni Symptomy odbywa się sprzedaż stacjonarna oraz wysyłkowa testów i książek psychologicznych. Aktualnie katalog Pracowni obejmuje już ponad 150 metod już wydanych oraz kilkanaście nowych testów w zapowiedziach. Oferta księgarni Symptomy to także ponad 20 tys. tytułów książek dla psychologów, pedagogów, specjalistów ds zarządzania oraz książek dla dzieci.

Dział Merytoryczny Pracowni Testów prowadzi prace naukowo – badawcze związane z adaptacją, normalizacją i tworzeniem nowych testów oraz działalność szkoleniową w zakresie stosowania testów psychologicznych. Pracownia współpracuje z zagranicznymi partnerami – największymi wydawcami testów psychologicznych na świecie. Najważniejsi z nich to: Pearson Assessment, Psychological Assessment Resources (PAR), Stoelting, Hogrefe, Mind Garden, Inc. (MGI), Consulting Psychologists Press (CPP), Minnesota University Press i Harvard University Press. Przedstawiciele Działu Merytorycznego biorą aktywny udział w międzynarodowych konferencjach i grupach roboczych międzynarodowych organizacji, stawiających sobie podobne cele, takich jak m.in. EFPA (European Fedaration of Psychologists’ Assocciation).

Wybrane testy wydane przez Pracownię[edytuj | edytuj kod]

W ciągu 20 lat swojego istnienia Pracownia Testów Psychologicznych wydała wiele narzędzi diagnostycznych, będących zarówno polskimi adaptacjami narzędzi zagranicznych, jak i własnego autorstwa. Do najważniejszych należą:

 • WISC-RSkala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, z podziałem na inteligencję werbalną i niewerbalną – najpopularniejsza rodzina testów określających iloraz inteligencji;
 • WAIS-R (PL)Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, z podziałem na inteligencję werbalną i niewerbalną – najpopularniejsza rodzina testów określających iloraz inteligencji;
 • DSRDziecięca Skala Rozwojowa – służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka;
 • BENTONTest Pamięci Wzrokowej Bentona – służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.
 • TMS-KTest matryc Ravena – służy do pomiaru poziomu inteligencji płynnej;
 • NEO-FFIInwentarz Osobowości Costy i McCrae– służy do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki;
 • NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości – służy do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech Wielkiej Piątki;
 • LEITERMiędzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – niewerbalny test inteligencji;
 • WKPWielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji – pozwala na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy;
 • FCZ-KTFormalna Charakterystyka Zachowania Jana Strelaua – polski kwestionariusz cech osobowości, służący do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania;
 • CISSKwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych – służy do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem;
 • APIS-P(R)Bateria Testów – wielowymiarowa bateria służąca do pomiaru inteligencji ogólnej;
 • KKSKwestionariusz Kompetencji Społecznych – służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych;
 • EPQ-RKwestionariusz Osobowości Eysencka – służy do badania podstawowych – w teorii Eysencka, wymiarów osobowości;
 • STAIInwentarz Stanu i Cechy Lęku – jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości;
 • MMPI-2Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2) – najpopularniejszy na świecie kwestionariusz szeroko stosowany w diagnozie klinicznej, przeznaczony do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych;

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 1. http://www.practest.com.pl

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]