Przejdź do zawartości

MMPI-2

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) – jeden z najczęściej używanych psychologicznych testów osobowości. Dostępna jest polska adaptacja MMPI-2 opracowana i wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP w wersji papierowej. MMPI zawiera 567 pytań, na które należy odpowiedzieć prawda lub fałsz lub nie wiem. W wyniku daje trzy skale kontrolne, dziesięć skal klinicznych (skala Męskość/kobiecość nie jest skalą kliniczną) i kilkadziesiąt podskal. Każda skala i podskala testu jest normalizowana do skali tenowej.

Skale kontrolne[edytuj | edytuj kod]

Skale kontrolne mają na celu tzw. walidację testu, czyli sprawdzenie, czy jego wyniki mają szansę być uznane za prawdziwe (np. czy badany nie kłamał).

 • F – Skala rzadkiego odpowiadania – liczba odpowiedzi nietypowych w stosunku do grupy normalizacyjnej.
 • L – Skala kłamstwa – wysokie wyniki (ponad 70 w wersji pierwszej MMPI; dla wersji MMPI-2 granicą odcięcia jest 65) świadczą o możliwości zafałszowania testu.
 • K – Skala nastawień obronnych – wysokie wyniki (ponad 70 w wersji pierwszej MMPI; dla wersji MMPI-2 granicą odcięcia jest 65) świadczą o możliwości przedstawienia się badanego w lepszym świetle.
 • Różnica F - K w skali surowej (tzw. wskaźnik Gougha) informuje o tym czy pacjent próbuje symulacji (Gough > 14 lub F ≥ 70), dyssymulacji (Gough < -8 lub K ≥ 70).

Skale kliniczne[edytuj | edytuj kod]

Skale i podskale są znormalizowane tak, aby 50 było wynikiem średnim w społeczeństwie u osób o tej samej płci co badany, 10 to odchylenie standardowe. Normą w każdej skali są wyniki w zakresie od 30 do 70.

1 - Hs – Hipochondria[edytuj | edytuj kod]

Skala miała mierzyć zaburzenia hipochondryczne, w praktyce reaguje także na poziom zaburzeń psychosomatycznych.

Brak podskal.

2 - D – Depresja[edytuj | edytuj kod]

Wskaźnik poziomu nastroju.

Podskale:

 • D1 - Subiektywne poczucie depresji
 • D2 - Spowolnienie psychomotoryczne
 • D3 - Złe samopoczucie fizyczne
 • D4 - Otępienie psychiczne
 • D5 - Pogrążanie się w smętnych rozmyślaniach

3 - Hy – Histeria[edytuj | edytuj kod]

Mierzy poziom konwersji histerycznej (konwersji, a nie osobowości histerycznej).

Podskale:

 • Hy1 - Zaprzeczanie lękom społecznym
 • Hy2 - Potrzeba kontaktu emocjonalnego
 • Hy3 - Zmęczenie - złe samopoczucie
 • Hy4 - Skargi somatyczne
 • Hy5 - Hamowanie agresji

4 - Pd – Psychopatia[edytuj | edytuj kod]

Mierzy poziom zaburzeń psychopatycznych/socjopatycznych.

Podskale:

 • Pd1 - Konflikty rodzinne
 • Pd2 - Postawa wobec autorytetów
 • Pd3 - Niewzruszoność społeczna
 • Pd4A - Alienacja społeczna
 • Pd4B - Autoalienacja

5 - Mf – Męskość/kobiecość[edytuj | edytuj kod]

Mierzy zaburzenia tożsamości płciowej - kobiecość w przypadku mężczyzn, męskość w przypadku kobiet.

Podskale:

 • Mf1 - Nadwrażliwość
 • Mf2 - Stereotypowe zainteresowania kobiece
 • Mf3 - Zaprzeczanie stereotypowym zainteresowaniom męskim
 • Mf4 - Dyskomfort heteroseksualny - pasywność
 • Mf5 - Introwertywność - krytycyzm
 • Mf6 - Społeczne wycofywanie się

6 - Pa – Paranoja[edytuj | edytuj kod]

Mierzy poziom zaburzeń paranoidalnych.

Podskale:

 • Pa1 - Idee prześladowcze
 • Pa2 - Przewrażliwienie
 • Pa3 - Naiwność

7 - Pt – Psychastenia[edytuj | edytuj kod]

Mierzy poziom zaburzeń psychastenicznych (uogólniona nerwica). Obok skali Sc najsłabsza skala testu. Brak podskal.

8 - Sc – Schizofrenia[edytuj | edytuj kod]

Zaburzenia schizofreniczne. Skala kiepsko działająca, w praktyce wyniki ponad 70 obserwowano także dla osób nieprzystosowanych społecznie, które mają silne konflikty z otoczeniem, ale niekoniecznie schizofrenię. Prawdziwi schizofrenicy za to często uzyskują wyniki w granicach normy.

Różnica między skalami Pt i Sc stanowi wskazówkę co do możliwej przyczyny obserwowanych zaburzeń (o ile występują). Jeśli skala Pt jest większa, zaburzenia są prawdopodobnie natury nerwicowej, jeśli Sc, rośnie szansa zaburzeń psychotycznych.

Podskale:

 • Sc1A - Alienacja społeczna
 • Sc1B - Alienacja emocjonalna
 • Sc2A - Brak panowania Ego w sferze poznawczej
 • Sc2B - Brak panowania Ego w sferze woli
 • Sc2C - Brak panowania Ego w sferze kontroli
 • Sc3 - Dziwaczne doznania sensoryczne

9 - Ma – Hipomania[edytuj | edytuj kod]

Zaburzenia hipomaniakalne i maniakalne.

Podskale:

 • Ma1 - Amoralność
 • Ma2 - Pobudzenie psychoruchowe
 • Ma3 - Niewzruszoność
 • Ma4 - Inflacja Ego

0 - Si – Introwersja społeczna[edytuj | edytuj kod]

Wycofywanie się z życia społecznego, nieśmiałość.

Podskale:

 • Si1 - Poczucie niższości - dyskomfort osobisty
 • Si2 - Dyskomfort w kontaktach z innymi
 • Si3 - Stateczność - sztywność
 • Si4 - Nadwrażliwość
 • Si5 - Nieufność
 • Si6 - Zainteresowanie wyglądem fizycznym i funkcjonowaniem ciała

Wskaźniki Goldberga[edytuj | edytuj kod]

Trzy wskaźniki obliczane na podstawie wartości skal klinicznych, odpowiadające na trzy pytania (do kolejnego pytania należy przejść, jeśli wynikami poprzednich pytań było "tak"):

Niektóre skale dodatkowe[edytuj | edytuj kod]

Skale treściowe Wigginsa[edytuj | edytuj kod]

Prócz tego istnieje również szereg innych, rzadziej używanych wskaźników i skal.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • M. Matkowski: MMPI – badanie, opracowanie, interpretacja. Poznań: Pracownia Terapii i Rozwoju Osobowości, 1992.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]