Reaktor Maria

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Budynek reaktora Maria

Reaktor Maria (zapis stylizowany: „MARIA”[1]) – jedyny działający polski reaktor jądrowy o mocy cieplnej 30 MW. Reaktor nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie. Jego budowę rozpoczęto w czerwcu 1970 r., a uruchomiony został w grudniu 1974 w Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) w Otwocku-Świerku pod Warszawą. Po podziale IBJ 13 grudnia 1982 r.[2] zarządzał nim Instytut Energii Atomowej (IEA). 1 września 2011 r. IEA zostało włączone w skład Instytutu Problemów Jądrowych, a ponownie połączonym instytutom nadano nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych[3]. Główną rolą reaktora jest produkcja radiofarmaceutyków – zapewnia m.in 10% światowej produkcji molibdenu-99[4]; jest liczącym się światowym producentem jodu-131, jego praca pokrywa 100% polskiego zapotrzebowania na tę substancję[5].

Historia[edytuj | edytuj kod]

 • 1970, 16 czerwca – rozpoczęcie budowy reaktora Maria, drugiego reaktora w Polsce, pierwszym był EWA,
 • 1974, 18 grudnia – uruchomienie reaktora, uzyskał po raz pierwszy stan krytyczny,
 • 1985 – wyłączenie reaktora na okres modernizacji (m.in. wymiana systemu sterowania, przegląd bloków grafitowych i berylowych, modernizacja systemów chłodzenia, wentylacji i kontroli temperatur),
 • 1992 – reaktor nieomal został trwale wyłączony z powodu braku środków finansowych[6]
 • 1992, grudzień – ponowne uruchomienie reaktora,
 • od 1993 – regularna eksploatacja,
 • 1995 – zakończenie działalności reaktora EWA, Maria staje się jedynym działającym reaktorem jądrowym w Polsce,
 • 1999 – początek przechodzenia z paliwa wysokowzbogaconego (80%) na średniowzbogacone (36%)[7],
 • 2005, luty – wznowienie pracy po prawie rocznej przerwie spowodowanej brakiem paliwa uranowego,
 • 2008 – modernizacja układu akwizycji danych pomiarowych[8]
 • 2009–2016 – wywiezienie do Rosji (kraju pochodzenia) wysoko wzbogaconego wypalonego paliwa z reaktora Maria i reaktora EWA w ramach amerykańskiego rządowego programu Global Threat Reduction Initiative[9].
 • 2012 – modernizacja układu chłodzenia, początek produkcji molibdenu-99 w rdzeniu reaktora[8][10]
 • 2014 – zakończenie przechodzenia na niskowzbogacone paliwo (LEU), wywożenie reszty paliwa HEU do Rosji zakończono do 2016 roku[7][11],
 • 2015 – modernizacja układu awaryjnego zasilania energią elektryczną i układu wentylacji technicznej obudowy bezpieczeństwa[8]
 • 2016 – kłopoty finansowe reaktora związane z brakiem pieniędzy na paliwo jądrowe[12].

Budowa[edytuj | edytuj kod]

Reaktor Maria w czasie budowy
Promieniowanie Czerenkowa w reaktorze Maria

Rdzeń[edytuj | edytuj kod]

Rdzeń reaktora zanurzony jest w wodzie demineralizowanej na głębokości 7 m. Woda spełnia rolę osłony przed promieniowaniem, chłodziwa i, przede wszystkim, moderatora (spowalniacza neutronów)[13]. W spowalnianiu neutronów uczestniczą także bloki berylowe otoczone blokami grafitowymi, pełniącymi rolę reflektora. Pomiędzy blokami berylowymi znajdują się kanały paliwowe, służące do wprowadzania zestawów paliwowych. Bloki i pręty paliwowe umieszczone są w aluminiowej konstrukcji – stożkowatym „koszu”. Pręty sterujące, kompensacyjne i awaryjne wykonane są z węgliku boru. Reaktor otoczony jest betonową ścianą o grubości 220 cm.

W reaktorze znajdują się także pionowe aluminiowe rury służące do napromieniowywania materiałów. Napromieniowywane materiały umieszcza się w specjalnych zasobnikach, a następnie wystawia na promieniowanie przez określony czas. Do transportu zasobników używa się systemów hydraulicznych, wykorzystujących wodę z basenu reaktora. Przy reaktorze znajdują się dwie komory izotopowe (komory gorące) wraz z manipulatorami. Pozwalają one na operowanie materiałami wyjętymi z reaktora lub basenu przechowalniczego.

Paliwo[edytuj | edytuj kod]

Elementy paliwowe mają konstrukcję sześcio- (rosyjskie paliwo MR) lub pięciorurową (francuskie paliwo MC)[14]. Pierwotnie stosowano paliwo zawierające uran wzbogacony do 80% w izotop 235U. Od 2000 r. zaczęto wprowadzać paliwo zawierające 36% 235U, a następnie 20% 235U, które w 2014 r. stało się jedynym wykorzystywanym paliwem. Równolegle zmodernizowany został system chłodzenia[15].

Każdy element paliwowy zawiera maks. niecałe 0,5 kg 235U, a łącznie w reaktorze znajduje się 6–7,5 kg tego izotopu. Paliwo eksploatuje się do momentu zużycia na poziomie 40–60%. Zużyte paliwo jest przechowywane przez kilka lat w basenie wypełnionym wodą, a następnie oddawane producentowi[15].

Chłodzenie[edytuj | edytuj kod]

Reaktor ma dwa chłodzące obiegi pierwotne: zamknięty obieg kanałów paliwowych i otwarty obieg basenu. Oba połączone są poprzez wymienniki ciepła ze wspólnym otwartym obiegiem wtórnym, który za pomocą chłodni wentylatorowej odprowadza ciepło do atmosfery.

W obiegu kanałów paliwowych podwyższone ciśnienie zapewniają pompy obiegowe i stabilizator ciśnienia. Na wlocie do kanału paliwowego wynosi ono około 1,7 MPa. Jest to obieg o kontrolowanej szczelności, a utrzymywanie w nim wysokiego ciśnienia pozwala na pracę bez wrzenia chłodziwa (wody) w temperaturach do 150 °C. Zastosowanie obiegu z podwyższonym ciśnieniem pozwala na bezpieczne podwyższenie temperatury elementów paliwowych, a przez to na istotne zwiększenie mocy reaktora. Pompy zapewniają cyrkulację chłodziwa we wszystkich obiegach.

Woda chłodząca musi mieć określone parametry czystości (przede wszystkim twardość, odczyn, zawartość chloru i przewodność elektryczną), co zapewniają zespoły filtracyjne i stacja demineralizacji. Czystość wody jest niezbędna by zapobiec możliwości aktywowania zanieczyszczeń w strumieniu neutronów[13].

Hala główna[edytuj | edytuj kod]

Kompleks reaktora Maria składa się z kilku budynków, wśród których są budynki badawcze, stacje pomp, układów chłodzenia i wentylacji oraz budynek reaktora. Przed wejściem na halę główną znajduje się sterownia reaktora oraz makieta ukazująca jego budowę w skali 1:100. Na halę wchodzi się przez specjalną śluzę, ze względu na utrzymywane wewnątrz niewielkie podciśnienie wywoływane systemem filtrującym powietrze. Na najwyższym poziomie, ponad powierzchnią basenu reaktora, znajdują się mechanizmy sterujące prętami paliwowymi i bezpieczeństwa. Jest tu także śluza oddzielająca basen reaktora od basenu, gdzie składuje się aktywne materiały. Niżej znajdują się komory gorące, pozwalające na manipulację obiektami, które wcześniej poddane były działaniu promieniowania. Na poziomie reaktora (otoczonego ścianami z betonu) znajdują się stanowiska badawcze, korzystające z poziomych kanałów, dostarczających wiązki neutronów. W ścianie komory izotopowej znajdują się wzierniki ze szkła z domieszką ołowiu, przez które można obserwować rdzeń.

Znaczenie[edytuj | edytuj kod]

Maria jest reaktorem doświadczalno-produkcyjnym. Ma korzystne położenie geograficzne (izolacja od osiedli ludzkich) i dzięki temu uniknął losu wielu europejskich badawczych reaktorów jądrowych, które zostały zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Reaktor wykorzystywany jest do[16]:

 • napromieniowań materiałów tarczowych do produkcji izotopów promieniotwórczych, wykorzystywanych między innymi w medycynie nuklearnej (m.in. technet-99 – w 2014 NIBJ zapewnił 18% dostaw na świecie), eksportowanych m.in. do USA[17] (Maria jest jednym z siedmiu największych reaktorów na świecie, w których produkuje się tego typu izotopy)[18],
 • badań materiałowych i technologicznych
 • neutronowego domieszkowania materiałów półprzewodnikowych,
 • neutronowej modyfikacji materiałów,
 • badań fizycznych i neutronograficznych,
 • wykorzystania wiązek neutronów dla celów medycznych, w tym stanowisko do badań nad terapią borowo-neutronową[19]
 • celów szkoleniowych w zakresie fizyki i techniki reaktorowej.

Eksploatacja[edytuj | edytuj kod]

Stan reaktora podlega ciągłej i ścisłej kontroli. Badania dotyczące stanu reaktora i efektów jego pracy są prowadzone w instytutach mieszczących się w obrębie kompleksu badawczego w Świerku. Są to:

 • Zakład Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego,
 • Centrum Doskonałości MANHAZ, kontrolujące bezpieczeństwo reaktora i składowania wypalonego paliwa,
 • Zakład Energetyki Jądrowej, kontrolujący wypalone paliwo,
 • Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych, badające metody pomiarów promieniowania,
 • Laboratorium Badań Materiałowych, badające wypływ promieniowania na materiały budujące elementy reaktora,
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, regulujący gospodarkę odpadami promieniotwórczymi powstałymi podczas eksploatacji reaktora.

Zakres działalności powyższych instytutów i laboratoriów wykracza znacznie poza kontrolę stanu reaktora. Jednostki te, jako unikatowe w skali kraju, mają kluczowe znaczenie dla różnych dziedzin życia i nauki związanych z promieniotwórczością. Reaktor Maria jest źródłem materiału badawczego dla tych ośrodków.

Reaktor pracuje w podstawowych tygodniowych cyklach stugodzinnych przy znamionowych parametrach, a każde jego uruchomienie wymaga zestawu ekspertyz. W 2003 roku przewidziano 4000 godzin eksploatacji reaktora przy znamionowych parametrach. Dzięki modernizacji od 2009 roku wydajność pracy reaktora została zwiększona do 4800 h/rok.

Reaktor ma zezwolenie na eksploatację ważne do 31.03.2025 r[20][16]. Według aktualnych ocen technicznych po modernizacji może być eksploatowany do 2060 [21].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Badawczy reaktor jądrowy MARIA, Narodowe Centrum Badań Jądrowych [dostęp 2020-04-22].
 2. Zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1982 r. w sprawie organizacji jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych atomistyki (M.P. z 1982 r. nr 32, poz. 279).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie połączenia Instytutu Problemów Jądrowych imienia Andrzeja Sołtana oraz Instytutu Energii Atomowej POLATOM z dnia 5 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 173, poz. 1032).
 4. Reaktor MARIA w ekspresowym tempie zapełnił lukę w światowym systemie dostaw radioizotopów ratujących życie, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 25 stycznia 2022 [dostęp 2023-04-12] (pol.).
 5. Interpelacja nr 39013 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, sejm.gov.pl [dostęp 2023-04-12].
 6. S. Chwaszczewski, Bitwa o reaktor MARIA po modernizacji, „Postępy Techniki Jądrowej”, z. 2, 2015, ISSN 0551-6846 [dostęp 2023-04-12] (pol.).
 7. a b Andrea, Civil HEU Watch: Tracking Inventories of Civil Highly Enriched Uranium | Institute for Science and International Security, isis-online.org [dostęp 2018-12-09] (ang.).
 8. a b c Andrzej Mikulski, Prace modernizacyjne w reaktorze MARIA, „Postępy Techniki Jądrowej”, 2018, s. 33–37 [dostęp 2023-04-12] (pol.).
 9. Zużyte wysoko wzbogacone paliwo z reaktora Maria trafiło do zakładu przerobu - Ministerstwo Aktywów Państwowych - Portal Gov.pl, Ministerstwo Aktywów Państwowych [dostęp 2023-07-02] (pol.).
 10. NCBJ: dodatkowe moce "Marii" zapewniają ciągłość diagnostyki nowotworów, Nauka w Polsce [dostęp 2023-04-12] (pol.).
 11. Zużyte ....
 12. Admin4, Resort nauki nie ma pieniędzy na NCBJ. Kłopoty reaktora Maria, BiznesAlert.pl, 3 października 2016 [dostęp 2023-04-12].
 13. a b opis reaktora Maria. [dostęp 2009-06-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-01-20)].
 14. Historia reaktora MARIA, NCBJ [dostęp 2022-11-15].
 15. a b Paliwo reaktora MARIA, NCBJ [dostęp 2022-11-15].
 16. a b Badawczy reaktor jądrowy MARIA. Narodowe Centrum Badań Jądrowych. [dostęp 2020-04-25].
 17. Matthew Wald. Poland emerges as new source of rare medical isotope. „International Herald Tribune”, s. 2, 2010-02-18. (ang.). 
 18. Pozostałe to kanadyjski NRU, holenderski HFR, francuski Osiris, belgijski BR2, południowoafrykański Safari i australijski Opale. Patrz: Stéphane Foucart. L’imagerie médicale menacée de paralysie mondiale. „Le Monde”, s. 4, 2010-02-24. (fr.). 
 19. Reaktor MARIA szykuje się do badań nad terapią borowo-neutronową. [dostęp 2020-04-25].
 20. National Report of Poland on Compliance with the Obligations of the Convention on Nuclear Safety; 2020. https://www.gov.pl/attachment/ce8883b7-d257-40ff-80a5-f045c5a0da24
 21. Polski reaktor pracuje bezpiecznie, Metro 9.04.2015.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]