Rolnik

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Rolnik podczas pracy

Rolnik (forma żeńska – rolniczka), farmer (forma żeńska – farmerka) – osoba pracująca na roli, uprawiająca swoje lub cudze pole (rolnictwo). Często specjalista w zakresie rolnictwa.

Zawody związane z rolnictwem (tytuły zawodowe)[edytuj | edytuj kod]

 • Rolnik chmielarz
 • Rolnik łąkarz
 • Rolnik pracujący na własne potrzeby
 • Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
 • Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • Rolnik upraw mieszanych
 • Rolnik upraw polowych
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik rolnik
 • Technik agrobiznesu

Rolnicy w Polsce[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: zawód rolnika w Polsce.

W świetle przepisów prawa polskiego rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki[1]:

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, [w:] Internetowy System Aktów Prawnych [online], Kancelaria Sejmu RP, 11 kwietnia 2003, Art. 6. 1 [dostęp 2020-11-17], Cytat: Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. (pol.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 227)