Stopa (metryka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Stopa (od łac. pes) – najmniejsza jednostka miary wierszowej. W antycznej wersyfikacji iloczasowej (w literaturze greckiej i łacińskiej) stopami były powtarzające się układy sylab długich i krótkich. W nowożytnej wersyfikacji – dla potrzeb literatury tworzonej w językach pozbawionych zjawiska iloczasu – pojęcie stopy zmodyfikowano, określając nim powtarzające się układy sylab akcentowanych i nieakcentowanych. We współczesnej wersologii stopę definiuje się jako element metrum, który nie istnieje samodzielnie[1]. Podstawową jednostką budowy utworu wierszowanego w tym ujęciu jest wers, natomiast stopa to dająca się wydzielić część abstrakcyjnego wzorca, a nie realny byt językowy. Adam Kulawik pisze, że stopa to "powtarzalny w swym kształcie sylabiczno-akcentowym segment metru"[2]. Niektórzy badacze – zwłaszcza Kazimierz Budzyk – w ogóle odrzucają teorię stopową, motywując swoją decyzję tym, że obiektem badań powinny być rzeczywiste zjawiska prozodyczne, a nie konstrukty myślowe[3].

Lista stóp[edytuj | edytuj kod]

Legenda: duże S oznacza sylabę długą lub akcentowaną; małe s oznacza sylabę krótką lub nieakcentowaną.

Według liczby mor[edytuj | edytuj kod]

 • Dwumorowa:
 • Trzymorowe:
 • Czteromorowe:
 • Pięciomorowe:
  • amfimakr (amfimacer, kretyk): SsS
  • antybakch (antybakchej, palimbakchej): SSs
  • bakch (bakchej): sSS
  • peon pierwszy: Ssss
  • peon drugi: sSss
  • peon trzeci: ssSs
  • peon czwarty: sssS
 • Sześciomorowe:
  • antyspast: sSSs
  • chorijamb: SssS
  • jonik a maiore: SSss
  • jonik a minore: ssSS
  • dyjamb: sSsS
  • dytrochej (dychorej): SsSs
  • molos (trymakr): SSS
 • Siedmiomorowe:
  • epitryt pierwszy: sSSS
  • epitryt drugi: SsSS
  • epitryt trzeci: SSsS
  • epitryt czwarty: SSSs
 • Ośmiomorowa:
  • dyspondej: SSSS

Według liczby sylab[edytuj | edytuj kod]

 • Dwusylabowe:
 • Trzysylabowe:
  • amfibrach: sSs
  • amfimakr (amfimacer, kretyk): SsS
  • anapest: ssS
  • antybakch (antybakchej, palimbakchej): SSs
  • bakch (bakchej): sSS
  • daktyl: Sss
  • molos (trymakr): SSS
  • trybrach: sss
 • Czterosylabowe:
  • antyspast: sSSs
  • chorijamb: SssS
  • jonik a maiore: SSss
  • jonik a minore: ssSS
  • dyjamb: sSsS
  • dypirychej (tetrabrach, proceleusmatyk): ssss
  • dyspondej: SSSS
  • dytrochej (dychorej): SsSs
  • epitryt pierwszy: sSSS
  • epitryt drugi: SsSS
  • epitryt trzeci: SSsS
  • epitryt czwarty: SSSs
  • peon pierwszy: Ssss
  • peon drugi: sSss
  • peon trzeci: ssSs
  • peon czwarty: sssS

Najczęstsze stopy w poezji polskiej (na podstawie "Poetyki" Kulawika)[edytuj | edytuj kod]

 • trochej: Ss
 • jamb: sS
 • daktyl: Sss
 • amfibrach: sSs
 • anapest: ssS
 • peon3: ssSs

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Wiktor Jarosław Darasz, Mały przewodnik po wierszu polskim, Kraków 2003, s. 88-89.
 2. Adam Kulawik, Wersologia. Studium wiersza, metru i kompozycji wersyfikacyjnej, Kraków 1999, s. 113.
 3. Taka jest teza monografii Budzyka Spór o polski sylabotonizm, Warszawa 1957.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]