Strona postępowania

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Strona postępowania (w procesie sądowym: strona procesowa) – w prawie to podmiot, który ma interes prawny w wydaniu korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia będącego przedmiotem określonego postępowania sądowego (zwłaszcza cywilnego, karnego, administracyjnego i administracyjnosądowego), a występuje sam w swoim imieniu bądź w którego imieniu i na jego rzecz działa inny podmiot (pełnomocnik procesowy, np. adwokat).

Proces cywilny[edytuj | edytuj kod]

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Postępowanie cywilne nieprocesowe[edytuj | edytuj kod]

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Postępowanie karne[edytuj | edytuj kod]

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

Zobacz też: pokrzywdzony.

Postępowanie administracyjne[edytuj | edytuj kod]

Art. 28 KPA stanowi, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Stronami postępowania mogą być:

 1. osoby fizyczne - osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika;
 2. osoby prawne - urząd i bank;
 3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
 4. organizacje społeczne

W postępowaniu administracyjnym mogą występować również określone jednostki organizacyjne, które nie będąc stronami mogą działać na prawach strony: - organy społeczne, - prokurator, - Rzecznik Praw Obywatelskich. Uczestnicy na prawach strony to podmioty, których celem nie jest ochrona własnego interesu prawnego, lecz interesu innych podmiotów lub interesów społecznych, Przysługują uprawnienia procesowe, które ma strona są to m.in.:

 • żądanie udostępnienia spraw,
 • zgłaszanie dowodów,
 • branie udziału w postępowaniu dowodowym,
 • składanie odwołań.

Postępowanie administracyjnosądowe[edytuj | edytuj kod]

Art. 32 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że stronami w postępowaniu administracyjnosądowym są skarżący i organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Oprócz stron ustawa ta przewiduje udział w postępowaniu innych podmiotów - uczestników na prawach strony.

Uczestnikiem obligatoryjnym jest osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jest interesu prawnego.

Uczestnikami fakultatywnymi mogą być:

 • osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego[1],
 • organizacja społeczna w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności[1],
 • prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli według ich oceny wymaga tego ochrona praworządności lub praw człowieka i obywatela.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. a b Sąd może nie dopuścić do udziału w sprawie; orzeczenie zapada w formie postanowienia. Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie przysługuje zażalenie.