Studia Źródłoznawcze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Studia Źródłoznawcze
Cometationes
Częstotliwość

rocznik

Państwo

 Polska

Adres

Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa

Wydawca

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Tematyka

historia

Język

polski, angielski

Pierwszy numer

1957

Redaktor naczelny

Maria Koczerska, Andrzej Rachuba

Średni nakład

150 egz.

Format

A4

Liczba stron

250

ISSN

0081-7147

Strona internetowa

Studia Źródłoznawcze. Comentationes – polskie czasopismo poświęcone naukom pomocniczym historii i źródłoznawstwu, czyli klasyfikacji źródeł historycznych, metodom badań i krytyki właściwym dla poszczególnych rodzajów źródeł oraz edytorstwu źródeł historycznych w zakresie czasowym od starożytności do XIX wieku, wydawane od 1957 roku przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Na jego łamach publikuje się studia i artykuły, materiały, edycje krytyczne niewielkich źródeł historycznych, recenzje i zapiski krytyczne z bieżących publikacji mieszczących się w profilu wydawnictwa, a także kronikę naukową. Zostało założone przez środowisko mediewistów poznańskich i warszawskich. Przez szereg lat było redagowane jednocześnie w Poznaniu i Warszawie.

W skład pierwszego komitetu redakcyjnego weszli Aleksander Gieysztor, Gerard Labuda i Brygida Kürbis jako sekretarz, która od 1958 roku stała się członkiem komitetu. W latach 1958–1987 sekretarzem komitetu redakcyjnego był Ryszard Walczak. Kolejnymi sekretarzami byli Tomasz Jasiński i Danuta Zydorek. W 1969 roku do komitetu redakcyjnego dołączył Ireneusz Ihnatowicz. Tomy 19 i 20 za lata 1974 i 1976 przygotowane zostały przez komitet poszerzony o Emanuela Rostworowskiego. W 1976 roku wszedł do niego Ryszard Kiersnowski, w 1990 roku Maria Koczerska, Stefan K. Kuczyński i Józef Szymański.

Od tomu 37 (2000) „Studia Źródłoznawcze” ukazują się w Warszawie. W skład komitetu redakcyjnego weszli: Zbigniew Dalewski, Maria Koczerska (redaktor), Stefan K. Kuczyński (redaktor) i Marek Słoń (sekretarz). W 2001 roku skład komitetu poszerzono o Marię Starnawską, w 2009 roku o Piotra Węcowskiego i Annę Salinę (sekretarza), w 2011 roku o Andrzeja Rachubę (redaktor), w 2012 roku o Marka D. Kowalskiego. W 2010 roku sekretarzem Studiów została Marta Piber-Zbieranowska, obecnie funkcję tę pełni Jacek Adamczyk. Asystentem redakcji od 2013 roku jest Rafał Rutkowski.

Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełnią wspólnie profesor Maria Koczerska (IH UW) oraz profesor Andrzej Rachuba (IH PAN).

Studia Źródłoznawcze są czasopismem recenzowanym. Znajdują się na liście European Science Foundation (ERIH PLUS) oraz w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (10 punktów). Pierwotną wersją czasopisma jest wydanie cyfrowe. Studia Źródłoznawcze wydawane są na zasadach open acces na licencji CC BY-ND.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]