Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(4/2020) Thraen – malarz pl, Cybularny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wniosek o arbitraż w sprawie (4/2020) Thraen – malarz pl, Cybularny[edytuj | edytuj kod]

Wniosek składam wobec obu administratorów, bowiem obaj podjęli wobec mnie nieuzasadnione czynności administracyjne. Co do moich oczekiwań. Wobec takiego skandalicznego naruszenia zasad przez malarza.pl w każdorazowym przypadku oczekiwałbym przeprowadzenia procedury admin_ver, ale oczywiście nie ma to sensu wobec użytkownika o takim wkładzie w projekt. Oczekuję więc oficjalnych przeprosin za określenie mnie trollem i niesłuszną blokadę na stronie PDA, sądzę że to niezbyt wiele. Co do administratora Cybularnego nie mam żadnych oczekiwań, jest to świeżo upieczony administrator, może jeszcze popełniać błędy i pozostawiam decyzję w gestii Komitetu (uzup. mail Thraena z 17:35 - Jacek555 18:07, 11 mar 2020 (CET))

Stan faktyczny i dowody[edytuj | edytuj kod]

[wniosek wpłynął 11 marca 2020 o 11:03 w formie maila]:
Witaj, ponieważ zostałem zablokowany, nie mam innej możliwości złożenia wniosku do KA. Tym samym występuję tutaj. Zwracam się z oficjalną skargą na blokadę, jaka wobec mnie została nałożona przez administratora malarz pl, a zmieniona przez administratora Cybularny. W uzasadnieniu podano, że przyczyną jest trolling na stronie wyborów do KA, w dyskusji nad wyborem Wojciecha Pędzicha. Zdaję sobie sprawę. że wniosek powinna poprzedzić mediacja między uczestnikami sporu, ale po pierwsze nie wiem z kim i nad czym miałbym tu mediować, a po drugie nie mam takiej możliwości właśnie z powodu nałożonej blokady. Uważam, że nałożenie tej blokady było rażącym nadużyciem uprawnień administratora przez nakładającego. Nie wykazano. jakiż to trolling miałem tam uprawiać, jaki też to atak osobisty wykonałem na rzekomo pokrzywdzonego, jak już to wykazało wiele osób uczestniczących w dyskusji na stronie PDA, wykorzystano słowo wytrych aby bronić interesów kolegi. Uważam też, że mam pełne prawo głosując kierować się własnymi przesłankami, w końcu po to są wybory. Mam uzasadniony żal do Wojciecha Pędzicha, że stanowisko skonfliktowanej ze mną Magalii wpłynęło na jego głos w moim PUA, bo zmieniając swój głos, nie umotywował go jakimikolwiek moimi uchybieniami w mojej pracy administratora czy też redaktora, a wyłącznie zastrzeżeniami koleżanki w WMPL odnośnie moich cech osobistych. Tym samym zepsuł mi cztery głosy, mnie popierające. Nie widzę jakichkolwiek przesłanek trollingu w uzasadnieniu mojego głosu, będącym formą przysługującego mi tu rewanżu, a nałożoną blokadę uważam za przejaw kumoterstwa nie licującego ze sprawowaną funkcją.
Thraen.

(Uzup. mail Thraena z 17:35): Działanie administratora malarz.pl uważam za szczególnie naganne, w toczącej się na PDA dyskusji (w, której nb. nie było mi dane wziąć udziału) została wyrażona szeroko dezaprobata Wikipedystów, a jego działanie zostały określone jako "skandaliczne" czy też "obnażające podwójne standardy" i to przez takich użytkowników jacy niekoniecznie mi są przychylni. Blokujący nie wykazał, na czym jego zdaniem polegać miał mój trolling, czy też w jaki sposób wykonałem atak osobisty. Ba, nie pofatygował się nawet do powiadomienia mnie o tej decyzji i jej podstawie na mojej stronie dyskusji. Nie wykazał również, jaką to formą ochrony projektu jest nałożona na mnie blokada, bo tylko w tym celu ją można nakładać.

Działanie administratora Cybularnego, mimo pozornie przychylnej mi decyzji również jest nie do przyjęcia, bo skracając długość tym samym zaakceptował nieuzasadnioną moim zdaniem podstawę tej blokady.

Podjęte środki przedarbitrażowe[edytuj | edytuj kod]

Potwierdzenie[edytuj | edytuj kod]

(Uzup. mail Thraena z 17:45): [malarz pl i Cybularny] Zostali przeze mnie powiadomieni drogą mailową, bo tylko taką mam w tym momencie techniczną możliwość.

W odpowiedzi na wniosek[edytuj | edytuj kod]

Odpowiedź Cybularnego[edytuj | edytuj kod]

Korzystając z prawa do ustosunkowania się do wniosku, w pierwszej kolejności chciałbym przeprosić Malarza za zbyt szybkie podjęcie działań zmieniających jego decyzję, bez dania administratorowi nakładającemu blokadę czasu na uzgodnienie tejże zmiany. W tamtym czasie blokada wyglądała na nałożoną zbyt surowo, oceniając tak wziąłem pod uwagę pozytywne strony działalności zablokowanego, których nie brakuje i dotychczasową praktykę, w której za wszelakie personalne rozgrywki poza main stosuje się raczej krótkie blokady „na ochłonięcie” poza naprawdę poważniejszymi przypadkami. Tym niemniej na podstawie dalszego rozwoju wypadków, sam mam poważne wątpliwości czy to właśnie nie był taki poważniejszy przypadek i czy ta na pozór zbyt restrykcyjna blokada nie była w istocie zasadna w swej pierwotnej długości. Czytając treść wniosku o arbitraż, jednoznacznie widzę, że wnioskodawca nie działał w nerwach czy przypływie emocji, lecz próbował „na zimno” mścić się na nielubianej przez niego użytkowniczce, co oceniam negatywnie, a moja pierwotna diagnoza sytuacji i sposób jej rozwiązania wynikały z niedostatecznego doświadczenia w tematyce rozwiązywania konfliktów i tego, że z przyczyn osobistych mogę czasem mieć problem z prawidłowym odczytaniem intencji czy emocji. Ten błąd będzie dla mnie nauką na przyszłość.

Chciałbym skierować jeszcze kilka słów do wnioskodawcy, Thraena. Po pierwsze naprawdę doceniam wiele aspektów Twojej działalności na Wikipedii, co przedstawiłem chociażby w gwiazdce, którą Ci kiedyś przyznałem, tym niemniej chciałbym doradzić Ci prostsze metody załagodzenia sytuacji. Po pierwsze zauważ, że składając wniosek do Komitetu Arbitrażowego, zgodnie z polityką arbitrażu, sięgnąłeś po ostatnią instancję szerokiej gamy sposobów rozwiązywania i unikania konfliktów. Miałeś formalnie do tego prawo, gdyż zgodnie ze wspomnianym dokumentem Komitet Arbitrażowy może zajmować się rozwiązywaniem sporów powstałych w związku z użyciem uprawnień administratorskich, jednak warto, byś zapoznał się z metodami z przeciwnego końca drabiny instancji. Zobacz chociażby ten wikiesej. Nie jest on nominalnie zasadą ani zaleceniem, jednakże stosowanie się do niego może pomóc w unikaniu zbędnych konfliktów, jak ten z Magalią, który doprowadził do blokady Twojego konta. Wyobraź sobie projekt, w którym wszyscy reprezentowaliby takie podejście, jak Ty w tej sprawie. Wówczas Magalia odgrywałaby się na Tobie proporcjonalnie bardziej za to, że ty odegrałeś się na niej, potem vice versa itd. Wikipedia, na której obowiązywałyby takie stosunki między użytkownikami, nie miałaby optymistycznej przyszłości. Znacznie bardziej wartościowym podejściem jest założenie dobrej woli adwersarza, tu zarówno Magalii, jak i Malarza, w szczególności nieplanowanie odgrywania się. Zarówno Magalia jak i Wojciech Pędzich mieli pełne prawo głosować przeciw Twojej kandydaturze, na tym właśnie polega PUA i tak samo Ty miałeś pełen wybór na PUKA Wojciech Pędzicha, problemem były Twoje komentarze, nie sam głos przeciw. Natomiast co do nałożenia blokady przez Malarza, była ona wynikiem dyskusji na liście dyskusyjnej administratorów, gdzie rozkład opinii był diametralnie inny niż później w PdA, a jedyne co możnaby Malarzowi zarzucić, to świadomy brak wpisu w dyskusji. Nie jest to podstawa do weryfikacji uprawnień. Nie jest też zasadne mieszanie w sprawę Stowarzyszenia Wikimedia Polska – choć Magalia do niego należy, głos w PUA to jej prywatna edycja jako Wikipedystki, a nie w imieniu Stowarzyszenia. ~CybularnyNapisz coś ✉ 21:53, 13 mar 2020 (CET)

Odpowiedź malarza_pl[edytuj | edytuj kod]

Nie zamierzałem odnosić się do wniosku zanim nie dostanę odpowiedniego zaproszenia od Komitetu Arbitrażowego. W związku z powyższą odpowiedzią Cybularnego, postanowiłem jednak coś napisać (choć całkowicie pominę sprawy merytoryczne).

Polityka Arbitrażu przewiduje:

Podobnie w przypadku kwestionowania nałożonej blokady użytkownik powinien podjąć próbę wyjaśnienia sytuacji z blokującym go administratorem lub zwrócić się do innego administratora.

Oświadczam, że nie zostałem poproszony przez składającego wniosek o wyjaśnienia przed jego złożeniem przed Komitetem Arbitrażową. Nic nie wiem też o zwróceniu się wnioskodawcy do innego administratora. Blokada nałożona na wnioskodawcę nie uniemożliwiała mu wysłania do mnie wiadomości poprzez stronę Specjalna:E-mail, którą to drogę wnioskujący wykorzystał do poinformowania mnie o złożeniu wniosku. Podejrzewam również, że jako były administrator otrzymał listy ówcześnie wysyłane przeze mnie na listę admińską, więc dysponował również moim adresem poczty elektronicznej.

W związku z niewypełnieniem przez wnioskodawcę cytowanego wyżej wymagania polityki arbitrażu, uważam, że wniosek powinien zostać odrzucony z powodów formalnych. Jeżeli Komitet postanowi inaczej to oczywiście złoże stosowne wyjaśnienia. ~malarz pl PISZ 23:26, 13 mar 2020 (CET)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego[edytuj | edytuj kod]

Komitet Arbitrażowy postanowił wniosek odrzucić. Zgłoszona sprawa mieści się w ramach określonych w Polityce arbitrażu, jednak wnioskodawca nie podjął żadnych przewidzianych zasadami projektu środków odwoławczych, nie zainicjował dialogu i mediacji. Arbitrzy przypominają, że Komitet działa jako ostatnia instancja, więc wniesienie wniosku o arbitraż powinno być ostatecznością stosowaną tylko wtedy, gdy zawiodły inne środki załagodzenia sporu. Kolejność postępowania przewidziana w zasadach dotyczących odwołania od blokady zakłada, że wnioskodawca najpierw powinien się odwołać do administratora, który nałożył blokadę, wysyłając do niego maila. W razie niepowodzenia kolejnym krokiem powinno być odwołanie do innego administratora, następnym podjęcie próby mediacji. Gdyby zaś decydował się na skierowanie sprawy do Komitetu Arbitrażowego, który – zgodnie z regulacjami – stanowi ostatnią instancję, to także winien wykazać, że podjęte zostały wcześniejsze działania zmierzające do rozwiązania konfliktu. Arbitrzy zwracają uwagę na fakt, że wnioskodawca nie miał zablokowanej możliwości wysyłania e-maili za pośrednictwem opcji „Wyślij e-mail do tego użytkownika”, a jako dawny subskrybent listy admińskiej dysponował adresami mailowymi wielu administratorów. Tym samym nie zaistniał brak możliwości wysłania wiadomości do jakiegokolwiek administratora z wnioskiem zawierającym odwołanie od blokady. Zasady blokowania jasno określają tryb odwoływania się, tak samo jak Polityka arbitrażu określa minimalne wymagania dla wniosków w tej sprawie. Można oczekiwać, że Wnioskodawca, należący w przeszłości do grona administratorów Wikipedii, zna zasady obowiązujące w obrębie projektu (w tym zakres formalnych wymagań stawianym wnioskom kierowanym do KA). Podjęcie dialogu i mediacji także nie było uniemożliwione.

Arbitrzy stwierdzają, że użyte podczas wyborów członków KA uzasadnienie głosu przez Thraena mogło być interpretowane jako noszące znamiona zachowania wykraczającego poza normę współżycia wikipedystów, a w związku z tym mogło być obiektem działań administracyjnych. Członkowie Komitetu odnotowali informację, która wypłynęła podczas dyskusji w ramach PdA, że zastosowanie blokady było konsultowane w gronie administratorów, co pozostaje w zgodności z zaleceniami w zakresie zasad blokowania. Komitet przypomina administratorom, że w podobnych sytuacjach można zastosować nieco niższy poziom ograniczenia edycji i zawęzić zakres blokady do wszystkich przestrzeni poza przestrzenią główną. Należy także pamiętać zgodnie z zasadami blokowania przy stosowaniu blokady należy w zwięzły i zrozumiały sposób podać jej powód w opisie blokady.

Równocześnie arbitrzy potwierdzają aktualność wyrażanego we wcześniejszych orzeczeniach stanowiska, że nie każde pojedyncze, zgodne z zasadami realizacji UA działanie administratora może stanowić realne uzasadnienie złożenia wniosku do Komitetu Arbitrażowego. Przywołując werdykty w sprawach 9/2013, 10/2013 i 1/2019 Komitet przypomina, że istniejące reguły dotyczące administrowania Wikipedią dają pewną swobodę działania każdemu administratorowi. Decyzja (związana z użyciem narzędzi administratorskich), jaką podejmują administratorzy jest wypadkową istniejących reguł oraz przygotowania osobowego poszczególnych administratorów, a poszczególne decyzje mogą budzić kontrowersje – tak jak w przypadku innych edycji bez użycia uprawnień administratorskich.

Po raz kolejny arbitrzy przypominają, że jako modelowy przykład wniosku do Komitetu w sprawie edycji łamiących podstawowe zasady Wikipedii oraz działań polegających na niewłaściwym użyciu uprawnień administratora skład arbitrów poprzednich kadencji wskazywał wniosek nr 9 z 2011 roku. Członkowie Komitetu 26. kadencji potwierdzają tę opinię.

Arbitrzy zachęcają wnioskodawcę do podjęcia kontaktu z użytkownikami, których dotyczył przedmiotowy wniosek. Być może dialog pozwoli na rozwiązanie konfliktu.

Jeden arbiter wyłączył się ze sprawy. Za odrzuceniem wniosku głosowało pięciu arbitrów, za przyjęciem jeden, jeden się wstrzymał od głosu. W imieniu Komitetu, Jacek555 22:09, 21 mar 2020 (CET)