Wikiprojekt:GLAM/Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie/Faras

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Faras w Wikipedii

Faras w Wikipedii to wspólny projekt Muzeum Narodowego w Warszawie i stowarzyszenia Wikimedia Polska, mający na celu wzbogacenie Wikipedii o zagadnienia związane z Galerią Faras im. Profesora Kazimierza Michałowskiego. Tematem projektu są wykopaliska w Faras i udział w nich polskich archeologów, poczynione tam odkrycia, w tym malowidła prezentowane w MNW, dzieje tych terenów, chrześcijaństwo nubijskie, wreszcie historia i współczesność samej Galerii. Faras w Wikipedii jest częścią współpracy MNW z projektami Wikimedia, w ramach której zrealizowano już projekt związany z wystawą czasową Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego, a od wielu miesięcy trwa udostępnianie fotografii dzieł znajdujących się w zbiorach muzeum na Wikimedia Commons. Współpraca ta jest związana z pierwszym w Polsce projektem polegającym na obecności w muzeum wikipedysty rezydenta (Wikipedian in Residence) – osoby pełniącej funkcję łącznika pomiędzy społecznością Wikipedii i projektów siostrzanych a pracownikami instytucji kultury i pomagającej w udostępnianiu dóbr kultury w projektach Wikimedia.

Projekt Faras w Wikipedii jest wspierany przez uczestnika ekspedycji w Faras, dr. Stefana Jakobielskiego, zaś merytoryczną opiekę nad tworzonymi artykułami sprawuje dr hab. Aleksandra Sulikowska. Od strony projektów Wikimedia projekt koordynuje wikipedystka rezydentka Maria Drozdek – Gytha.

Konferencja Muzeum cyfrowe w MNW

Podsumowaniem projektu Faras w Wikipedii była konferencja Muzeum Cyfrowe, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie 19 października 2016, w drugą rocznicę otwarcia nowej Galerii Faras. Doświadczenia współpracy MNW z projektami Wikimedia stały się jednocześnie punktem wyjścia do szerszej dyskusji o dobrych praktykach digitalizacyjnych, otwartym udostępnianiu zasobów instytucji kultury użytkownikom i otwartości instytucji na udział odbiorców w tworzeniu wiedzy o kulturze. Konferencji towarzyszyła publikacja Otwarte projekty cyfrowe. Zbiory MNW w Wikipedii.

Wyróżnienie w konkursie Sybilla 2016

Projekt Faras w Wikipedii otrzymał wyróżnienie w XXXVII Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla w kategorii „Digitalizacja i nowe technologie”.


Nowe treści w Wikipedii

W kwietniu 2016 około 15-osobowa grupa wolontariuszy – studentów, doktorantów i osób już zawodowo zajmujących się archeologią, historią sztuki, filologią klasyczną – została przeszkolona w zakresie zasad Wikipedii i jej edytowania. Następnie uczestnicy wybrali z przygotowanej listy tematy artykułów do napisania lub poszerzenia. Pierwsza grupa, tematycznie związana z malowidłami odkrytymi w Faras, to artykuły o samej Galerii Faras, o konserwacji malowideł, o chrześcijańskim malarstwie nubijskim i opisujące cztery dzieła: wizerunek św. Anny, apostołów Piotra i Jana oraz biskupów Petrosa i Marianosa ze świętymi opiekunami. Poszerzono też hasło o samej katedrze. Powstały lub zostały znacznie poszerzone biogramy: prof. Kazimierza Michałowskiego oraz uczestników wykopalisk w Faras: archeologa Stefana Jakobielskiego i konserwatora Józefa Gazy. Gotowe są też hasła o tematyce związanej z historią tamtych terenów: Makuria, Nobadia, a także opisujące stanowiska archeologiczne w Faras i Starej Dongoli oraz rękopisy nubijskie i listę biskupów Faras.

Wiele z napisanych artykułów została przetłumaczona na inne języki, przede wszystkim angielski i rosyjski, a także białoruski, niektóre też na niemiecki, ukraiński i hiszpański. Zostały one następnie opublikowane w Wikipediach w tych językach. W miarę możliwości planowany jest dalszy przekład najważniejszych haseł.

Uczestnicy:

W projekcie Faras w Wikipedii wzięli udział wikipedyści z Polski i z zagranicy oraz studenci i doktoranci z warszawskich i poznańskich uczelni: Ainiur, Albertinese, ArcheoGirl, Blityri, Ezana1986, Farary, Gytha, Halibutt, Loraine, Lomogorov, Luklsok, Marta Malina, Martaper, Michalbyz, N Ivy, oukoun, Piotr967, Witold111, Stacy ps, tojestmo, Torrosbak, Volodymyr D-k.

Wybrane artykuły:


Grafiki w Wikimedia Commons

Równolegle MNW udostępnia w Wikimedia Commons grafiki związane z projektem. Są to zdjęcia samej Galerii Faras i prezentowanych w niej eksponatów, w tym malowideł ściennych z katedry w Faras, ale także fotografie archiwalne. Szczególnie ciekawe są zdjęcia z wykopalisk w Faras oraz – pozyskane dzięki zaangażowaniu MNW i uprzejmości agencji FOTONOVA – zdjęcia prof. Kazimierza Michałowskiego w otoczeniu dzieł z Faras, wykonane na początku lat 70. przez Harry'ego Weinberga.

Trwa też przesyłanie fotografii innych dzieł z kolekcji MNW. Wszystkie przesłane dzięki współpracy z MNW pliki znajdują się w kategorii „Media contributed by the National Museum in Warsaw”.