Witold Janeczek

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Witold Janeczek
Data i miejsce urodzenia

22 sierpnia 1948
Dzierżoniów

profesor nauk weterynaryjnych
Specjalność: profilaktyka weterynaryjna, zoohigiena
Alma Mater

Wyższa Szkoła Rolnicza we Wrocławiu

Doktorat

1979

Habilitacja

1989

Profesura

12 lipca 1999

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi

Witold Janeczek (ur. 22 sierpnia 1948 r. w Dzierżoniowie[1]) – polski lekarz weterynarii, specjalizujący się w profilaktyce weterynaryjnej i zoohigienie; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu[2].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Urodził się w 1948 roku w Dzierżoniowie. W tym mieście ukończył szkołę podstawową, a następnie II Liceum Ogólnokształcące. W 1966 roku rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Po uzyskaniu dyplomu lekarza weterynarii w 1972 roku rozpoczął pracę w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnego swojej macierzystej uczelni. W 1975 roku przeniósł się do Poznania, gdzie podjął pracę w tamtejszym oddziale Instytucie Weterynarii w Puławach. W 1977 roku ponownie przeniósł się do Wrocławia i rozpoczął pracę w ówczesnym Zakładzie Zoohigieny Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1979 roku na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie pracy pt. Wartość diagnostyczna oznaczeń wybranych wskaźników biochemicznych dla potrzeb metafilaktyki okresu okołoporodowego u krów. W roku 1989 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na Wydziale Zootechniki na podstawie rozprawy nt. Kształtowanie się gospodarki wodno-elektrolitowej u cieląt utrzymywanych od pierwszego dnia życia bez dostępu do wody[1]. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1999 roku z rąk prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego[2]. Od 1994 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska Hodowlanego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu[1].

Odbył długoterminowy staż w Republice Federalnej Niemiec (Instytut Anatomii, Biochemii i Higieny Zwierząt Uniwersytetu w Bonn). Był członkiem Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Rektorskiej Komisji ds. Płac Nauczycieli Akademickich, od 1999 do 2005 roku sprawował stanowisko prodziekana, a w latach 2005-2008 dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt[1].

Dorobek naukowy i odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Jest autorem 1 skryptu z zakresu profilaktyki weterynaryjnej, 120 publikacji naukowych. Wyniki swoich prac prezentował na międzynarodowych i krajowych konferencjach m.in. w Hanowerze, Stuttgarcie, Lipsku, Sankt Petersburgu i Maastricht[1].

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów: wpływu warunków środowiskowych na zdrowotność i efekty produkcyjne zwierząt gospodarskich, termoregulacji u zwierząt gospodarskich, zaburzeń metabolicznych przebiegających w postaci subklinicznej u krów mlecznych i cieląt, reakcji układu odpornościowego cieląt na stres. Jest członkiem International Society of Animal Hygiene, PTNW i PTZ, Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniono go 10-krotnie nagrodą rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu[1].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d e f Biografia na stronie Wrocławskiego Środowiska Akademickiego. wsa.dbc.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-08-20)]. [on-line] [dostęp: 27.10.2013]
  2. a b Prof. Witold Janeczek, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2013-10-29].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]