Witold Kosiński

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Witold Kosiński
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

13 sierpnia 1946
Kraków

Data i miejsce śmierci

14 marca 2014
Warszawa

profesor dr hab. nauk technicznych
Specjalność: sztuczna inteligencja, inteligencja obliczeniowa, matematyka stosowana, mechanika
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski

Doktorat

1972

Habilitacja

1984

Profesura

1993

Praca zawodowa, nauczyciel akademicki
Instytut

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Stanowisko

adiunkt, profesor

Okres zatrudn.

1972 - 2001

Uczelnia

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

Okres zatrudn.

1999 - 2014

Uczelnia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Stanowisko

profesor zwyczajny

Okres zatrudn.

1996 - 2014

Prorektor ds. naukowych
Uczelnia

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

Okres spraw.

1999–2005

Kierownik
Katedra

Systemów Inteligentnych (do 2005 r. Katedra Sztucznej Inteligencji) PJWSTK

Okres spraw.

1999–2014

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi

Witold Kosiński (ur. 13 sierpnia 1946 w Krakowie, zm. 14 marca 2014 w Warszawie[1]) – polski matematyk i informatyk. Twórca generalizacji liczb rozmytych, tzw. Skierowanych Liczb Rozmytych.

Przez wiele lat związany z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk[2]. Prorektor ds. Naukowych Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (obecnie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych) w Warszawie oraz Kierownik Katedry Systemów Inteligentnych na tej Uczelni[3]. Wykładowca na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy[4].

Profesor zwyczajny, specjalista z zakresu termodynamiki ośrodków ciągłych i propagacji fal oraz podstaw matematycznych informatyki ze szczególnym uwzględnieniem systemów inteligentnych, logiki rozmytej i algorytmów genetycznych[5]. Zainteresowania Profesora obejmowały takie dziedziny, jak matematyka stosowana, równania hiperboliczne, mechanika continuum, sieci neuronowe, komputerowa analiza obrazów, inteligencja obliczeniowa[6][7]

Naukowiec, wychowawca kadr naukowych i wielu pokoleń młodzieży akademickiej, aktywny sportowiec. 

Wykształcenie i kariera zawodowa[edytuj | edytuj kod]

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1964 roku w VII Liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie[7][8] rozpoczął studia na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1969 roku uzyskał tytuł magistra matematyki na tym Wydziale, broniąc pracy magisterskiej pt. O istnieniu funkcji dwóch zmiennych spełniającej pewną nierówność różniczkową. Trzy lata później (w 1972 roku) uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) w Warszawie (rozprawa pt. Liniowa teoria materiałów reologicznych z wewnętrznymi zmianami strukturalnymi).

W 1984 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki stosowanej i mechaniki technicznej (rozprawa pt. Równania ewolucji ciał dyssypatywnych)[9]. Tytuł profesora został nadany Witoldowi Kosińskiemu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 1993 roku. 

Przez większość swojej kariery zawodowej był związany z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk początkowo jako adiunkt, m.in. w Zakładzie Mechaniki Ośrodków Ciągłych, a następnie jako profesor nadzwyczajny. W 1981 roku otrzymał nagrodę Sekretarza Naukowego PAN, a w latach 1983, 1986 i 1998 Dyrektora IPPT PAN.

W 1986 roku objął kierownictwo (do 1999 roku) Samodzielnej Pracowni Optyczno-Komputerowych Metod Mechaniki, Ośrodka Mechaniki i Informatyki Stosowanej w IPPT PAN[5][10].

Od 2001 roku był zewnętrznym członkiem Rady Naukowej IPPT PAN oraz przewodniczącym Komisji Rady Naukowej ds. Przewodów Doktorskich z dziedziny informatyki[11][12].

W latach 1999-2005 piastował stanowisko Prorektora ds. Naukowych Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (PJWSTK) oraz stanowisko Kierownika Katedry Systemów Inteligentnych (dawniej Katedra Sztucznej Inteligencji). Zasiadał w Senacie PJWSTK, był członkiem Rady Wydziału Informatyki i kierownikiem Centrum Badawczego oraz specjalizacji: Inteligentne Systemy Przetwarzania Danych i Systemy Wspomagania Biznesu i Administracji.

Jako specjalista od metod sztucznej inteligencji dołączył w 1996 roku do zespołu Zakładu Mechaniki Środowiska wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Po powstaniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został kierownikiem Zakładu Systemów Baz Danych i Inteligencji Obliczeniowej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS) tej Uczelni. Od 2009 roku był przewodniczącym Rady IMIS[13].

Kierownik wielu projektów naukowych, m.in. w ramach KBN, uczestnik naukowych konferencji międzynarodowych oraz wykładowca w polskich, m.in. na Politechnice Białostockiej na Wydziale Informatyki[14] oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie[15], oraz zagranicznych ośrodkach naukowych.

Działalność zagraniczna[edytuj | edytuj kod]

W okresie zatrudnienia w IPPT PAN przebywał na stypendiach naukowych na University of Iowa (USA), Division of Materials Engineering w ramach National Science Foundation (1975-1976) oraz na Uniwersytecie w Bonn w Institut für Angewandte Mathematik, Uniwersytecie w Heidelbergu w Institut für Mathematik, Technische Hochschule Darmstadt w Institut für Mechanik w Niemczech jako stypendysta Fundacji im. Aleksandra von Humboldta (1983-1985, 1988)[16].

Był profesorem wizytującym w Laboratoire Modélisation en Mécanique na Université Pierre et Marie Curie w Paryżu (1989/1990), w Department of Mathematics and Computer Science na Loyola University w New Orleans, USA (1991), w Faculté des Sciences et Techniques na Université Aix – Marseille III we Francji (1994/1995), a także przebywał na uniwersytetach we Włoszech (m.in. na University of Napoli, University of Rome „La Sapienza”), Niemiec (Universität Rostock), Japonii (Nagoya University), USA i Irlandii[16].

Był stypendystą Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej (Japan International Cooperation Agency - JICA) i przebywał kilkakrotnie w Japonii[17][18].

Działalność stowarzyszeniowa[edytuj | edytuj kod]

Członek wielu Stowarzyszeń i Towarzystw Naukowych, w tym m.in.:

 • Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od 1979 roku), również jako członek Zarządu Oddziału Warszawskiego[1];
 • Polskiego Towarzystwa Informatycznego[19];
 • Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, również jako członek Zarządu[20];
 • Towarzystwa Przetwarzania Obrazów, którego był inicjatorem oraz m.in. wiceprezesem[21][22];
 • Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu[23];
 • Stowarzyszenia JAAP - JICA Alumni Association in Poland[17];
 • Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, również jako założyciel i członek Komisji Rewizyjnej[24][25];
 • Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej[26];
 • American Mathematical Society (od 1973 roku)[27]
 • International Society for Interaction of Mechanics and Mathematics[28]
 • Komitetu Informatyki PAN i Komitetu Mechaniki PAN oraz komitetów programowych, m.in. Konferencji Zastosowań Matematyki organizowanej przez Instytut Matematyczny PAN[29] oraz Konferencji  International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC)[30]
 • komitetów redakcyjnych i naukowych wielu czasopism, m.in. Archiwum Mechaniki Stosowanej (Archives of Mechanics), Metod Informatyki Stosowanej (obecnie Journal of Theoretical and Applied Computer Science), Machine Graphics and Vision oraz Journal of Applied Mathematics and Computer Science.
 • Societas Humboldtiana Polonorum, Stowarzyszenia Stypendystów Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej[31].

W latach 2000-2011 był redaktorem naczelnym Annales Societatis Mathematicae Polonae Series III. Matematyka Stosowana-Matematyka dla Społeczeństwa pisma Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM)[1][32].

Ważniejsze publikacje oraz działalność jako promotor[edytuj | edytuj kod]

Redaktor wielu tomów prac zbiorowych i materiałów konferencyjnych[16].

Autor dwóch monografii[33][34]:

 1. W. Kosiński: Wstęp do teorii osobliwości pola i analizy fal, PWN, Warszawa-Poznań (1981)
 2. W. Kosiński: Field Singularities and Wave Analysis in Continuum Mechanics, Ellis Horwood Limted – John Wiley & Sons, PWN – Polish Scientific Publishers, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Warsaw (1986)

oraz ponad 220 publikacji naukowych[35][36][37].

Promotor 11 prac doktorskich oraz licznych prac magisterskich i inżynierskich[2]

Prywatnie[edytuj | edytuj kod]

Przez prawie 45 lat żonaty z Ewą Kosińską, redaktor Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Ojciec Izabeli oraz Witolda Konrada. Miłośnik sportu, zwłaszcza tenisa, pływania, kajakarstwa, nurkowania głębinowego (posiadał licencję PADI) oraz tańca. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim (kwatera 134-3-20)[38].

Bibliografia (wybrane pozycje)[edytuj | edytuj kod]

 • Witold Kosiński, Piotr Prokopowicz, Agnieszka Rosa, Defuzzification functionals of Ordered Fuzzy Numbers, IEEE Trans. Fuzzy Systems, 21 (6), 2013, 1163-1169, DOI: 10.1109/TFUZZ.2013.2243456
 • Bartłomiej Starosta and Witold Kosiński, Metasets, certainty and uncertainty, in: Chapter X of New Trends in Fuzzy Sets, Intuitionistic Fuzzy Sets, Generalized Nets and Related Topics. Volume I: Foundations, Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences, Warszawa, 2013, pp. 139–165, ISBN 83-894-7546-4.
 • Anna Chwastyk and Witold Kosiński, Fuzzy calculus with applications, Mathematica Applicanda, (Matematyka Stosowana 16/57), 41 (1), 47-96, 2013.
 • Witold Kosiński, Tomasz Kuœmierczyk, Paweł Rembelski, Marcin Sydow, Application of ant-colony optimisation to compute diversified entity summarisation on semantic knowledge graphs, in Proceedings of Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2013, Krakow, September 8-11, 2013 IEEE Conference Publications, pp. 69– 76.
 • Witold Kosiński, Anna Chwastyk, Ordered Fuzzy Numbers in financial stock and accounting problems, in Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress and NAFIPS Annual Meeting, IFSA/NAFIPS 2013, art. no. 6608459, pp. 546–551
 • W. Konrad Kosiński, Witold Kosiński, Rafał Muniak, Ordered Fuzzy Numbers approach to an investment project evaluation, Management and Production Engineering Review, 4 (2), 50-62, DOI: 10.2478/mper-2013-0015.
 • Dariusz Kacprzak, Witold Kosiński, W. Konrad Kosiński: Financial stock data and Ordered Fuzzy Numbers, in: L. Rutkowski et al. (Eds.), 12th International Conference, ICAISC 2013, Zakopane, Poland, June 2013, Proceedings, Part I, LNAI 7894, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, pp. 259–270.
 • Magdalena Kacprzak, Witold Kosiński., Katarzyna Wegrzyn-Wolska: Diversity of opinion evaluated by Ordered Fuzzy Numbers, in: L. Rutkowski et al. (Eds.), 12th International Conference, ICAISC 2013, Zakopane, Poland, June 2013, Proceedings, Part I, LNAI 7894, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, pp. 271–281.
 • Bartłomiej Starosta, Witold Kosiński: Metasets, intuitionistic fuzzy sets and uncertainty, in: L. Rutkowski et al. (Eds.), 12th International Conference, ICAISC 2013, Zakopane, Poland, June 2013, Proc. Part I, LNAI 7894, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, pp. 388–399.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Polskie Towarzystwo Matematyczne. [dostęp 2015-01-06].
 2. a b Prof. Witold Kosiński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-01-06].
 3. Nekrolog PJWSTK. wyborcza.pl. [dostęp 2015-01-06].
 4. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej: informacje o prof. W. Kosińskim. [dostęp 2015-01-06].
 5. a b Nekrolog IPPT PAN. wyborcza.pl. [dostęp 2014-11-02].
 6. Witold Kosiński: webpage: zainteresowania. [dostęp 2014-11-02].
 7. a b Societas Humboldtiana Polonorum: Wspomnienie o prof. W. Kosińskim. [dostęp 2014-11-02].
 8. Nekrolog VII Liceum im. J. Słowackiego w Warszawie. wyborcza.pl. [dostęp 2014-11-02].
 9. Witold Kosiński: webpage: kariera naukowa. [dostęp 2014-11-02].
 10. Witold Kosiński: webpage: zatrudnienie. [dostęp 2014-11-02].
 11. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN: Komisje Rady Naukowej IPPT PAN. [dostęp 2014-11-02].
 12. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN: Członkowie Rady Naukowej IPPT PAN. [dostęp 2014-11-02].
 13. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW: historia i Rada Instytutu. [dostęp 2014-11-02].
 14. Uniwersytet Białostocki: Wydział Informatyki PB: informacje o prof. W. Kosińskim. [dostęp 2014-12-17].
 15. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Seminaria Katedry Zastosowań Matematyki. [dostęp 2015-01-06].
 16. a b c Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: Wspomnienie o prof. W. Kosińskim. [dostęp 2015-01-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-15)].
 17. a b JAAP - JICA Alumni Association in Poland: Wspomnienie o prof. W. Kosińskim. [dostęp 2015-01-06].
 18. JAAP - JICA Alumni Association in Poland: Album „In Japan” 2000. [dostęp 2014-11-02].
 19. Polskie Towarzystwo Informatyczne: Wspomnienie o prof. W. Kosińskim. [dostęp 2014-11-02].
 20. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych: Protokół z I Walnego Zebrania. [dostęp 2015-01-05].
 21. Towarzystwo Przetwarzania Obrazów: członkowie. [dostęp 2015-01-06].
 22. Towarzystwo Przetwarzania Obrazów: władze. [dostęp 2015-01-06].
 23. Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu: in memoriam. [dostęp 2015-01-06].
 24. Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji: Sprawozdanie z Walnego Zebrania PSSI w dn. 8 listopada 2013 r.. [dostęp 2014-11-02].
 25. Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji: Członkowie Rady Naukowej PSSI. [dostęp 2015-01-06].
 26. Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej: lista członków. [dostęp 2015-01-06].
 27. American Mathematical Society: contributions (str. 593). [dostęp 2015-01-06]. (ang.).
 28. International Union Of Theoretical And Applied Mechanics: Report 2012 (str. 91). [dostęp 2014-12-08]. (ang.).
 29. Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki: Rada Programowa. [dostęp 2015-01-06].
 30. International Conference „Artificial Intelligence and Soft Computing”: Programm Committee. [dostęp 2015-01-06]. (ang.).
 31. Societas Humboldtiana Polonorum: Władze SHP w latach 1986-2013. [dostęp 2015-01-06].
 32. Matematyka stosowana. Redakcja / Komitet Redakcyjny.
 33. Google Books: Wstęp do teorii osobliwości pola i analizy fal. [dostęp 2015-01-06].
 34. Jacek Czerniak: Kosinski's heritage UKW. [dostęp 2015-01-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-01-15)].
 35. Google Scholar: Lista publikacji. [dostęp 2015-01-06]. (ang.).
 36. Witold Kosiński: webpage: lista publikacji. [dostęp 2015-01-06].
 37. Witold Kosiński: Lista publikacji. [dostęp 2015-01-06].
 38. Cmentarz Stare Powązki: ZDZISŁAW POMIANOWSKI, [w:] Warszawskie Zabytkowe Pomniki Nagrobne [online] [dostęp 2019-12-02].