Wojciech Dajczak

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wojciech Tadeusz Dajczak
Data i miejsce urodzenia

19 grudnia 1962
Poznań

Profesor nauk prawnych
Specjalność: prawo rzymskie, porównawcze prawo prywatne, historia prawa
Alma Mater

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Doktorat

1994 – nauki prawne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Habilitacja

1999 – nauki prawne
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Profesura

13 stycznia 2009

Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej
Wydział

Prawa i Administracji UAM

Okres zatrudn.

2002–2005

Kierownik
Katedra

Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego

Poprzednik

Ewa Borkowska-Bagieńska

Wojciech Tadeusz Dajczak (ur. 19 grudnia 1962 w Poznaniu) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki, sędzia, radca prawny.

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Pochodzi z rodu Dajczaków, który zamieszkiwał Kresy Wschodnie na Podolu. Jego ojcem był Piotr Dajczak (1910–1982)[1].

W 1986 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym został zatrudniony jako pracownik naukowy. W latach 1991–1993 był asesorem sądowym, a następnie w latach 1993–1994 sędzią Sądu Rejonowego w Świeciu, a później w Bydgoszczy. 24 stycznia 1994 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Zapisy na rzecz żony w prawie rzymskim (promotor: prof. zw. dr hab. Władysław Bojarski).

23 marca 1999 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zwrot „bona fides” w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego (recenzenci: prof. zw. dr hab Władysław Bojarski, prof. zw dr hab. Władysław Rozwadowski, dr hab. Edward Szymoszek).

1 lutego 2000 został zatrudniony na stanowisku profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2002–2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ds. współpracy międzynarodowej oraz kierownika Studium Prawa Niemieckiego na tymże wydziale. Obecnie pełni funkcję wydziałowego koordynatora programu stypendialnego Socrates/Erasmus WPiA UAM.

Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi m.in. w Heidelbergu, Kolonii, Padwie, Trydencie. Wielokrotnie wygłaszał referaty na konferencjach międzynarodowych i wykłady w wielu ośrodkach akademickich za granicą. Członek Collegium Invisibile[2].

Był współredaktorem (wraz z A. J. Szwarcem i P. Wilińskim) „Handbook of Polish Law” (2011, ISBN 978-83-262-0987-1). Uczestnik (wspólnie m.in. z Franciszkiem Longchamps de Bérier) projektów badawczych m.in. „Polnisches und deutsches Sachenrecht im 20. Jahrhundert – Romanistische Tradition, gemeinsame Erfahrungen, europäische Perspektive, 2001–2004”.

Został wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023[3].

Stypendysta różnych fundacji m.in.

 • Padwa IV 1989 r. Instytut Prawa Rzymskiego Uniwersytetu w Padwie
 • Rzym XI i XII 1990 r. Centro Incontri e Studi Europei Instytut Prawa Rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza
 • Rzym XI 1995 Fundacji Szyszkowskich Instytut Prawa Rzymskiego Uniwersytetu La Sapienza
 • Neapol IV 1997 IMG Komisji Europejskiej Instytut Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Fryderyka II
 • Kolonia I i IV 2000 Fundacji Hertza Instytut Prawa Rzymskiego Uniwersytetu w Kolonii
 • Kolonia 2004 Fundacji Alexandra von Humboldta Instytut Prawa Rzymskiego Uniwersytetu w Kolonii

Publikacje z zakresu prawa rzymskiego[edytuj | edytuj kod]

 • 2009, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 2009, wspólnie z Tomaszem Giaro i Franciszkiem Longchamps de Bérier
 • 2008, Dyskusja o zakresie przedmiotowym własności. Uwagi z perspektywy tradycji prawa rzymskiego, Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym, Opole, 25-35
 • 2007, Rzymska res incorporalis a kształtowanie się pojęć ‘rzeczy’ i ‘przedmiotu praw rzeczowych’ w europejskiej nauce prawa prywatnego, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • 2005 Zapisy na rzecz żony w prawie rzymskim, Toruń
 • 1998 Zwrot „bona fides” w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego, Toruń
 • 1995 „Verba iuris”. Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń, publikacja napisana wspólnie z Władysławem Bojarskim i Andrzejem Sokalą.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dajczak Stanisław, Piotr Dajczak – Poznań, kdajczak.republika.pl [dostęp 2017-05-01] [zarchiwizowane z adresu 2008-04-07].
 2. Lista tutorów Collegium Invisibile. ci.edu.pl. [dostęp 2011-04-02].
 3. Komitet Nauk Prawnych PAN. pan.pl. [dostęp 2020-02-23].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]