Zbrodnia przeciwko pokojowi

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zbrodnia przeciwko pokojowiprzestępstwo polegające na planowaniu, przygotowaniu, rozpętaniu bądź prowadzeniu wojny napastniczej.

Ustanowienie tej reguły można wywodzić już od rzymskiej tradycji wojny sprawiedliwej. Pierwszą umową międzynarodową zawierającą zakaz prowadzenia wojny agresywnej był Traktat wersalski w art. 10 i następnych, rozszerzony przez układ Brianda-Kellogga na wyrzeczenie się wojen. Zakaz ten został potwierdzony i rozszerzony przez Kartę Narodów Zjednoczonych, zgodnie z ustępem 4 artykułu 2 której, wszyscy członkowie ONZ zobowiązali się "powstrzymać się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub jej użycia zarówno przeciw całości terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa, jak i w inny sposób, niezgodny z celami Narodów Zjednoczonych".

Porozumienie powołujące Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze definiuje zbrodnię przeciw pokojowi jako planowanie, przygotowywanie, początkowanie lub prowadzenie wojny napastniczej albo wojny będącej pogwałceniem traktatów, porozumień lub gwarancji międzynarodowych, albo współudział w planie lub zmowie w celu dokonania jednego z wyżej wymienionych czynów (art. VI c).

Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego po zmianach z 2010 roku penalizuje działania określone jako agresja w rezolucji Nr 3314 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjętej 14 grudnia 1974[1].

Praktyka[edytuj | edytuj kod]

W praktyce norma ta rzadko ma zastosowanie, ze względu na niemal powszechną praktykę usprawiedliwiania się agresora racjami innymi niż ofensywne czy zaborcze (tzw. casus belli). Przykładem mogą być np. argumenty III Rzeszy, którymi ta usprawiedliwiała inwazję na Polskę we wrześniu 1939 r. (m.in. dyskryminacja ludności pochodzenia niemieckiego), stanowisko ZSRR, twierdzącego, że nastąpiło rozpadnięcie się państwa polskiego wskutek czego traktaty zawarte między ZSRR a Polską utraciły swą moc[2], bądź racje wysuwane przez Stany Zjednoczone, usprawiedliwiające inwazję na Irak w 2003 roku. W sytuacji konfliktu indyjsko-pakistańskiego obie strony twierdzą, że toczą jedynie walki obronne.

W prawie polskim[edytuj | edytuj kod]

Polski kodeks karny za wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej przewiduje karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności (art. 117 Kodeksu karnego). Zbrodnia ta nie ulega przedawnieniu[3].

Przypisy