Bank BGŻ BNP Paribas

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Data założenia 1975
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Numer KRS 0000011571
Prezes po. Józef Wancer
Rodzaj banku bank uniwersalny
Kapitał własny 4 156 304 000 zł
Strona internetowa

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.bank komercyjny z siedzibą w Warszawie powstały poprzez połączenie BNP Paribas Bank Polska z Bankiem Gospodarki Żywnościowej.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Początki Banku Gospodarki Żywnościowej należy wiązać z Polskim Bankiem Rolnym, który powstał w 1919 w Warszawie (od 1921 roku – Państwowy Bank Rolny, od 1948 roku – Bank Rolny)[1].

Bank Gospodarki Żywnościowej powstał w 1975 roku w wyniku połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych i państwowego Banku Rolnego[2].

Bardzo ważnym momentem w historii banku był rok 1994, w którym został on przekształcony w spółkę akcyjną. Minister Finansów, w uzgodnieniu z prezesem Narodowego Banku Polskiego, nadał statut BGŻ S.A. oraz powołał pierwszy zarząd i radę nadzorczą. W tym samym roku BGŻ rozpoczął współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podpisano umowę w sprawie warunków i trybu przyznawania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych ze środków banku na realizację przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej objętych programami branżowymi lub regionalnymi. Biuro Maklerskie BGŻ jako pierwsze biuro maklerskie w Polsce, uzyskało w 1994 zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych na prowadzenie zawodowego doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi[2].

W 2001 bank wzbogacił swoją ofertę o możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej[2]. W 2011 r. Bank BGŻ uruchomił platformę BGŻOptima oferującą rozwiązania oszczędnościowe, która jest oddziałem banku BGŻ. Z platformy BGŻOptima korzystało na koniec I poł. 2014 r. ok. 158 tys. użytkowników[3].

30 kwietnia nastąpiło połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej z BNP Paribas Bank Polska. Nowy bank funkcjonuje pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Działalność[edytuj | edytuj kod]

Bank BGŻ obsługuje ponad 1,16 mln klientów indywidualnych, a w ramach bankowości korporacyjnej - ok. 130 tys. przedsiębiorstw, w tym 65 tys. firm z sektora rolnego. Udział rynkowy w bankowości korporacyjnej dla sektora rolno-spożywczego w Polsce wynosi ok. 30%. Bank BGŻ ma sieć ok. 400 oddziałów zlokalizowanych w 90% powiatów w Polsce. Niemal 80% oddziałów zlokalizowana jest w małych i średnich miejscowościach. 

Przeciętne zatrudnienie w roku 2013 dla banku wyniosło 5537,94 etatów[4].

We wrześniu 2013 Józef Wancer został prezesem zarządu banku BGŻ SA[5]

W styczniu 2015 roku ujawniono informacje o planowanej redukcji zatrudnienia w Banku BGŻ oraz braku porozumienia pomiędzy związkowcami a zarządem banku[6][7].

Akcjonariat[edytuj | edytuj kod]

Do listopada 2004 dominującym właścicielem banku był Skarb Państwa, którego udział w akcjonariacie wynosił ponad 69 proc. Pozostałe akcje należały do sektora bankowości spółdzielczej, w tym do banków: Banku Polskiej Spółdzielczości w Warszawie, Gospodarczego Banku Wielkopolski w Poznaniu i Mazowieckiego Banku Regionalnego w Warszawie. 6 grudnia 2004 dokonano zmian w księdze akcyjnej poprzez wpisanie nowych akcjonariuszy, tj. Rabobank International Holding B.V. (13,76%) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (15,00%)[8].

3 stycznia 2005 udział Rabobank w akcjonariacie zwiększył się do 35,30% w wyniku dokonanego przez niego zakupu akcji należących dotąd do banków zrzeszających[9].

Na początku 2008 Rabobank nabył wszystkie akcje należące do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a 4 kwietnia 2008 przejął kontrolę nad BGŻ uzyskując ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu[10].

Przed debiutem banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie udziałowcami byli: Rabobank (59,35%) oraz Skarb Państwa (37,29%) oraz inne osoby fizyczne i prawne (3,36%)[10]. 27 maja był pierwszym dniem notowania akcji BGŻ na giełdzie[11]. Skarb Państwa zmniejszył swój udział do 25,17% kapitału[12].

17 września 2012 r. Rabobank powiększył swój udział w kapitale zakładowym Banku BGŻ do 98,26%. 20 września 2012 r. Rabobank poinformował również, że zamierza połączyć BGŻ z Rabobank Polska[13]. 18 czerwca 2014 r. nastąpiło połączenie obu banków poprzez przeniesienie całości majątku Rabobank Polska na rzecz Banku BGŻ[14].

W następstwie podpisanego 5 grudnia 2013 r. porozumienia we wrześniu 2014 r. BNP Paribas przejęło od Rabobanku kontrolę nad Bankiem BGŻ za pośrednictwem wezwania na sprzedaż akcji Banku BGŻ ogłoszonego przez BNP Paribas 25 sierpnia 2014 r. We wrześniu 2014 r. BNP Paribas oraz Rabobank podały, że Rabobank zapisał się na sprzedaż akcji Banku BGŻ stanowiących ponad 74% kapitału. W październiku 2014 r. BNP Paribas dokupił dodatkowe 14,39% udziałów w Banku BGŻ.

Obecna struktura akcjonariatu BGŻ (stan z 7 maja 2015 roku):

 • BNP Paribas SA – 88,33%
  • Rabobank International Holding B.V. – 6,66%
 • pozostali – 5,01%[15]

Plan połączenia z BNP Paribas Bankiem Polska[16]

Zarządy Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska 10 października 2014 uzgodniły i podpisały plan połączenia obu podmiotów, w wyniku którego powstanie Bank BGŻ BNP Paribas SA. Połączenie będzie polegało na przeniesieniu całego majątku BNP Paribas Banku Polska na Bank BGŻ. Jednocześnie nastąpi podwyższenie kapitału Banku BGŻ, z kwoty 56.138.764 PLN do kwoty 84.238.318 PLN poprzez emisję 28.099.554 akcji (Akcje Połączeniowe) o wartości nominalnej 1 PLN każda.

Bank BGŻ wyda wyemitowane akcje dotychczasowym akcjonariuszom BNP Paribas Banku Polska. W zamian za 6 akcji BNP Paribas Banku Polska akcjonariusze tego banku otrzymają 5 Akcji Połączeniowych. Docelowo na giełdzie notowane mają być akcje połączonego banku.

Proces łączenia obu Banków jest następstwem przejęcia kontroli nad Bankiem BGŻ[17] przez Grupę BNP Paribas w połowie września 2014 r. Udział połączonego Banku w rynku wyniesie ok. 4% i w konsekwencji będzie on siódmym co do wielkości bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów.

Fuzja prawna Banku Gospodarki Żywnościowej i BNP Paribas Bank Polska nastąpiła 30 kwietnia 2015 r. poprzez przeniesienie całości majątku spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. na BGŻ S.A. Po połączeniu bank będzie funkcjonować pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas S.A.[18]

Sponsoring[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Tradycja, rozwój i kolejne etapy w historii (przed 1975), bgz.pl [dostęp 26.10.2009].
 2. 2,0 2,1 2,2 Tradycja, rozwój i kolejne etapy w historii (1975-2002), bgz.pl [dostęp 26.10.2009].
 3. Bank BGŻ: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku w I połowie 2014 roku.
 4. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, bgz.pl.
 5. media.bgz.pl
 6. wSensie.pl: Będzie strajk w Banku BGŻ. Czy polscy pracownicy banku zapłacą stratą pracy za posadę Tuska? (pol.). [dostęp 02-02-2015].
 7. Bank BGŻ: Zawiadomienie o możliwości ogłoszenia strajku przez organizacje związkowe (pol.). [dostęp 02-02-2015].
 8. Tradycja, rozwój i kolejne etapy w historii (2004), bgz.pl [dostęp 26.10.2009].
 9. Tradycja, rozwój i kolejne etapy w historii (2005), bgz.pl [dostęp 26.10.2009].
 10. 10,0 10,1 Tradycja, rozwój i kolejne etapy w historii (2008), bgz.pl [dostęp 26.10.2009].
 11. Harmonogram oferty publicznej BGŻ [dostęp 13.07.2011].
 12. Informacja o akcjonariacie, bgz.pl [dostęp 13.07.2011].
 13. Tradycja, rozwój i kolejne etapy w historii (2012) [dostęp 20.12.2013].
 14. Fuzja prawna BGŻ i Rabobank Polska sfinalizowana (pol.). Parkiet Gazeta Giełdy, 2014-06-18. [dostęp 2014-07-07].
 15. BGŻ - relacje inwestorskie - akcjonariat (pol.). [dostęp 2015-05-15].
 16. BNP Paribas Bank Polska: Plan połączenia Banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska.
 17. Bank BGŻ: BGŻ SA zawiadomienie w sprawie nabycia przez BNP PARIBAS SA akcji banku.
 18. Bank BGŻ: Raport bieżący nr 36/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. (pol.). [dostęp 2015-05-15].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]