Wykształcenie średnie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty[1] wykształcenie średnie posiada osoba, która:

 1. ukończyła szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem:
  1. zasadniczej szkoły zawodowej,
  2. szkoły zasadniczej lub
  3. innej szkoły im równorzędnej,
 2. ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem:
  1. zasadniczej szkoły zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających
  2. trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst ujednolicony z dnia 2010-09-13. Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425