Średniowieczne optimum klimatyczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Temperatury w średniowiecznym optimum klimatycznym

Średniowieczne optimum klimatyczne – okres ocieplenia znany głównie z rejonu północnego Atlantyku (Europa, Ameryka Północna), które miało miejsce ok. 800–1300 n.e. Nastąpiło ono po chłodnym okresie tzw. średniowiecznej wędrówki ludów w Europie, czyli wczesnośredniowiecznym ochłodzeniu. Kończy ten okres mała epoka lodowa. Ocieplenie to jest jednym z wielu tej rangi ociepleń w holocenie np. optimum klimatyczne epoki brązu i epoki rzymskiej[1].

Średniowieczne optimum klimatyczne szczególnie zaznaczyło się w Skandynawii i rejonach polarnych, dlatego na ten okres przypada rozkwit cywilizacji wikingów, którzy m.in. skolonizowali wtedy południową Grenlandię[2]. Także w tym czasie w Anglii i innych rejonach Europy uprawiano winorośl[3]. W Alpach na przedpolach obecnie wycofujących się czół lodowców znajdowane są zakorzenione lub przywleczone z wyższych położeń pnie drzew pochodzące z tego ciepłego okresu[1]. Są to bezpośrednie dowody na mniejszy zasięg lodowców w tym czasie. Na podstawie badań nacieków jaskiń alpejskich stwierdzono, iż podczas średniowiecznego optimum średnia temperatura roczna była wyższa o 1,7 C° niż podczas najzimniejszego okresu małej epoki lodowej i porównywalna z XX-wiecznym ociepleniem[4].

W Ameryce Północnej ocieplenie spowodowało długotrwałe susze, które wpłynęły na wiele plemion indiańskich oraz doprowadziły prawdopodobnie do końca kultury Anasazi[2][5].

Ze względu na to, że zmiany klimatu związane ze „średniowiecznym optimum klimatycznym” oraz „małą epoką lodową” mają duże implikacje dla obecnego ocieplenia, gdyż wskazują na naturalne fluktuacje klimatu w skali setek lat, terminy te stały się przedmiotem debaty naukowo-politycznej. Według raportu IPCC, początkowo sądzono, że zmiany temperatury były globalne[6]. Pogląd ten zakwestionowano; raport IPCC podsumował te badania, oświadczając, że „...obecne dowody naukowe nie popierają globalnie synchronicznych okresów nietypowego oziębienia lub ocieplenia w tym przedziale czasowym, a konwencjonalne terminy ‘Mała epoka lodowa’ i ‘Średniowieczne optimum klimatyczne’ okazują się mieć ograniczoną użyteczność w opisywaniu trendów hemisferycznych lub globalnych zmian temperatury w ostatnich stuleciach”[7]. Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna (NOAA) oświadcza, że „idea globalnego lub hemisferycznego ‘Średniowiecznego optimum klimatycznego’ cieplejszego niż obecnie okazała się błędna” a te „istniejące pomiary wykazują, że nie było wielosetletnich okresów, w których globalne lub hemisferyczne temperatury były takie same lub cieplejsze niż w XX wieku.”[6] Istniejące pomiary temperatury ze rdzeni lodowych, słojów rocznych i osadów z jezior wykazują, że Ziemia z okresu 1000–1200 n.e. była o 0,03 °C chłodniejsza niż w okresie 1901–1970 n.e.[8] Te same dane wskazują, że najcieplejszym 50-letnim okresem półkuli północnej przed 1900 r. były lata 1146–1195, które były równie ciepłe jak okres 1901–1970. Według dostępnych 71 krzywych paleoklimatycznych zmiany temperatury podczas ostatnich 2000 lat osiągały amplitudę od 0,5 °C do 4 °C (średnio 1,5–2 °C), gdzie najlepiej zaznaczyły się okresy ŚOK i małej epoki lodowej oraz obecne ocieplenie. Wcześniejsze okresy: Dark Age Cold Period („Ciemne Wieki” – ochłodzenie wczesnośredniowieczne) i optimum epoki rzymskiej są słabiej zaznaczone[9].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Holzhauser H., Magny M., Zumbühl H.J: Glacier and lake-level variations in west-central Europe over the last 3500 years. (ang.). Holocene, 2005.
  2. a b Mit: W średniowieczu było cieplej niż dziś. [dostęp 2015-05-17].
  3. Gregory Jones: Making Wine in a Changing Climate. Geotimes, sierpień 2004. [dostęp 2007-09-04].
  4. A. Mangini, C. Spötl, P. Verdes: Reconstruction of temperature in the Central Alps during the past 2000 yr from a d18O stalagmite record. (ang.). Earth and Planetary Science Letters, 2005.
  5. Possible impacts of early-11th-, middle-12th-, and late-13th-century droughts on western Native Americans and the Mississippian Cahokians (ang.). [dostęp 2015-05-17].
  6. a b NOAA: Paleoclimatology Global Warming – The Data (ang.). 2006-11-10. „idea of a global or hemispheric „Medieval Warm Period” that was warmer than today however, has turned out to be incorrect”, „records that do exist show is that there was no multi-century periods when global or hemispheric temperatures were the same or warmer than in the 20th century”.
  7. IPCC: Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis 2.3.3 Was there a „Little Ice Age” and a „Medieval Warm Period”?. [dostęp 2006-05-04].”…current evidence does not support globally synchronous periods of anomalous cold or warmth over this time frame, and the conventional terms of ‘Little Ice Age’ and ‘Medieval Warm Period’ appear to have limited utility in describing trends in hemispheric or global mean temperature changes in past centuries”.
  8. Bradley, R.S. et al., „Climate Change in Medieval Times”, Science, 302 (2003): 404–405, „Large-scale reconstructions of mean annual or summer temperatures for the Northern Hemisphere show a decline in temperatures from 1000 A.D. to the late 19th century, followed by an abrupt rise in temperature (6). Such analyses, when scaled to the same base of reference, show that temperatures from 1000 to 1200 A.D. (or 1100 to 1200 A.D.) were almost the same (or 0,03 °C cooler) as from 1901 to 1970 A.D.
  9. Charpentier Ljungqvist F: Temperature proxy records covering the last two millennia: a tabular and visual overview (ang.). Geografiska Annaler, 2009-03-02.