Aleksandra Cieślikowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aleksandra Cieślikowa (ur. 7 stycznia 1936 w Wieliczce) – polska polonistka, specjalistka językoznawstwa.

W marcu 1990 r. uzyskała doktorat w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie, w listopadzie 1990 r. – habilitację, w lipcu 1997 r. – tytuł profesorski.

Od 1958 r. pracuje w Zakładzie Onomastyki Polskiej, początkowo należącego do Zakładu Językoznawstwa PAN, następnie IBL PAN oraz Instytutu Języka Polskiego PAN na stanowiskach asystenta, adiunkta dokumentacji naukowej, dokumentalisty, docenta, a w końcu profesora. Od marca 1992 r. jest kierownikiem Pracowni Antroponimicznej IJP PAN.

Specjalizuje się głównie w badaniach nad historycznymi i współczesnymi procesami kształtowania się nazw własnych różnych kategorii: imion, nazwisk, przezwisk, a także nazw miejscowych; związkami funkcjonowania nazw własnych ze zjawiskami kulturowymi, społecznymi, obyczajowymi. Prowadzi badania etymologiczne oraz rekonstruuje antroponimię prasłowiańską, w tym wyjaśnianie genezy, etymologii imion i nazwisk.

Od 1960 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

Członkostwo w organizacjach oraz pełnione funkcje
 • od 1985 – sekretarz Zespołu Antroponimicznego przy Komisji Onomastycznej.
 • od 1993 – członek Komisji Językoznawstwa.
 • od 1994 – członek Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy Ministerstwie Administracji
 • od 1994 – sekretarz Komisji Onomastyki Polskiej przy Komitecie Językoznawstwa.
 • od 1994 – członek ICOS (International Council of Onomastic Sciences).
 • od 1998 – zastępcą przewodniczącej Komisji Onomastyki Słowiańskiej PTJ, członek Komitetu Językoznawstwa i Komisji Kultury Języka Polskiego.
 • od 2003 – Przewodnicząca Komisji Językoznawstwa PAN
 • od października 2004 – Przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych
 • od 2004 – Członek Rady Języka Polskiego
 • od 2004 – Członek zarządu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
 • Członek Komisji Kultury Języka przy Komitecie Językoznawstwa
 • Członek Komisji Teorii Języka
Publikacje
 • Mały słownik odmiany nazw własnych. Kraków. 2008
 • Słownik staropolskich nazw osobowych, I–VI pod red. W. Taszyckiego , Wrocław 1965–1981; VII (Suplement) pod red. M. Malec, Wrocław 1984–1987.
 • Derywacja paradygmatyczna w staropolskiej antroponimii, Kraków 1992, s. 157 (praca doktorska). Recenzent. E. Wolnicz-Pawłowska, Onomastica XXXVIII, 289–295.
 • Index a tergo do Słownika staropolskich nazw osobowych pod red. A. Cieślikowej i M. Malec, Kraków 1993.
 • Odapelatywne nazwy osobowe, Kraków 2000. Suplement, Kraków 2002, stron 500.
 • Mały słownik odmiany nazw własnych. Kraków 2002, stron 282.
 • Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. Autorstwo rozdziałów: 1. Historia onomastyki, 2. Teorie onomastyczne, 3. Metody badawcze i ich ewolucja, 4. Stan badań, 5. Polityka i pragmatyka w zakresie nazw własnych, 6. Antroponimia: Przezwiska, Pseudonimy, nazwy etniczne, Nazwy heraldyczne i dynastyczne, Inne nazwy osobowe. Warszawa–Kraków 2002, 550 stron.
 • Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej (41/2006). Profesor Kazimierz Rymut. (1935–2006)
 • Przegląd Humanistyczny (Humanistic Review). Kilka uwag o zmianach znaczeniowych i słowotwórstwie (nazwotwórstwie) onimów. 2006.
 • Aleksandra Cieślikowa, Barbara Czopek-Kopciuch. Toponimia i oronimia. 2001