Aplikacja adwokacka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Aplikacja adwokacka – przygotowuje aplikantów adwokackich do wszechstronnego i należytego wykonywania zawodu adwokata. Aplikantem adwokackim może zostać wyłącznie osoba posiadająca stopień zawodowy magistra prawa, bądź absolwent studiów prawniczych realizowanych za granicą, które uznane zostały w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto aplikant adwokacki musi być nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Nabór na aplikację adwokacką przeprowadza się w drodze egzaminu wstępnego, który przeprowadzany jest przez ministra sprawiedliwości[1].

Prawo polskie[edytuj | edytuj kod]

Sytuację prawną aplikantów kształtują przepisy art. 75–79 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze[1], a także uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką Regulamin aplikacji adwokackiej[2].

Aplikację adwokacką może odbywać osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra, bądź ukończyła studia prawnicze za granicą uznane w RP. Aby rozpocząć aplikację, należy uzyskać pozytywny wynik z państwowego egzaminu, który organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Po sześciu miesiącach aplikacji adwokackiej aplikant adwokacki może zastępować adwokata przed sądami, organami ścigania, organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu. Po roku i sześciu miesiącach aplikacji może także zastępować adwokata przed innymi sądami, z wyjątkiem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu[3].

Szkolenie trwa trzy lata. Korporacja adwokacka nakłada na aplikanta obowiązek odbywania aplikacji pod kierunkiem patrona, czyli adwokata, który wyraził pisemną gotowość do bycia patronem, jest niekarany dyscyplinarnie, z minimum 5-letnim stażem (wyjątkowo – za pozwoleniem dziekana okręgowej rady adwokackiej – także z 3-letnim stażem). Po aplikacji adwokackiej można podejść do egzaminu adwokackiego, który składany jest przed komisją powoływaną spośród przedstawicieli ministra sprawiedliwości i samorządu zawodowego. Aplikacja jest odpłatna. Wysokość opłaty rocznej za aplikację adwokacką jest określana przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i nie może przekroczyć 6-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1184)
  2. Tekst Regulaminu aplikacji adwokackiej. Naczelna Rada Adwokacka. [dostęp 2016-01-20].
  3. adwokatura.pl: Aplikacja Adwokacka. Naczelna Rada Adwokacka – Warszawa. [dostęp 2017-04-19].

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.