Przejdź do zawartości

Charakterystyka Bodego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Charakterystyka Bodego, charakterystyka częstotliwościowa logarytmiczna – w teorii sterowania jedna z najważniejszych charakterystyk częstotliwościowych układu regulacji (lub jego członu, elementu). Wyznacza się ją dla układu opisanego transmitancją widmową.

Charakterystyka ta obrazuje logarytmiczną zależność amplitudy i fazy od częstotliwości. Składa się z dwóch wykresów:

  1. charakterystyki amplitudowej,
  2. charakterystyki fazowej.

Osie i skaluje się logarytmicznie, wprowadzając tzw. moduł logarytmiczny którego jednostką jest decybel (dB), wzmocnieniu 10-krotnemu odpowiada 20 dB, wzmocnieniu jednostkowemu 0 dB. Dla charakterystyki fazowej oś skaluje się logarytmicznie, oś pozostaje liniowa. Sposób przedstawienia w postaci częstotliwościowych charakterystyk logarytmicznych, czyli w postaci wykresów Bodego, stosuje się bardzo często – charakterystyki i w skali liniowej są stosowane raczej rzadko.

Nazwa charakterystyka Bodego pochodzi od nazwiska amerykańskiego naukowca holenderskiego pochodzenia – Henrika Wade’a Bodego.

Charakterystyki Bodego podstawowych elementów

[edytuj | edytuj kod]

W poniższej tabeli górny wykres przedstawia logarytmiczną charakterystykę amplitudową, a dolny logarytmiczną charakterystykę fazową. Amplitudę wyrażono w decybelach, fazę w stopniach, a częstość w radianach na sekundę. Częstość jest liniowo zależna od częstotliwości:

Nr Nazwa Transmitancja operatorowa Charakterystyka Bodego Uwagi
1 Element proporcjonalny
2 Element całkujący
3 Element różniczkujący
4 Element inercyjny
pierwszego rzędu
5 Element oscylacyjny
6 Element opóźniający

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]