Decybel

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
decybel
10 log10 (X)  
  wartość X  
30 1000
20 100
10 10
0 1
-10 0,1
-20 0,01
-30 0,001

Decybellogarytmiczna jednostka miary równa bela, oznaczana symbolem dB. Używana jest ona w sytuacji, gdy należy porównywać wielkości zmieniające się liniowo w bardzo szerokim zakresie, a najbardziej interesujące są zmiany względne (np. procentowe). Przykładem takiej sytuacji jest pomiar wielkości, których zmiany ludzkie zmysły rejestrują zgodnie z prawem Webera-Fechnera (np. głośność dźwięku, wrażenia węchowe).

Jednostką podstawową jest bel [B], jednak przyjęło się używać jednostki pochodnej – 10 razy mniejszej – czyli 1 dB = 0,1 B (stąd przedrostek decy). Wartości wyrażane w decybelach odnoszą się do ilorazu dwóch wielkości, danej wielkości do pewnej wielkości odniesienia

gdzie:

– wielkość w decybelach,
logarytm dziesiętny,
– wielkość odniesienia.

Przykład[edytuj | edytuj kod]

Założeniem jest, że należy pokazać na wykresie jak zmienia się pewna wielkość :

= 1
= 10
= 100
= 1000
= 10000

Jeżeli te wartości zostałyby naniesione na skalę liniową, to punkty , (i zwykle , dla mniej dokładnego wykresu) byłyby zupełnie niewidoczne, przesłonione największa wartością . Zmieniając skalę na decybelową (logarytmiczną) oraz przyjmując jako wielkość odniesienia otrzymuje się wielkości :

= = 0 dB
= = 10 dB

i podobnie:

= 20 dB
= 30 dB
= 40 dB.

Teraz na jednym wykresie można umieścić widoczne zmiany wszystkich wartości, podczas gdy na poprzednim wartości początkowe wydają się być zerowe.

Moc w skali logarytmicznej[edytuj | edytuj kod]

W skali logarytmicznej (w decybelach) często wyraża się moc:

Jeżeli wielkością, którą należy wyrazić w decybelach, jest natężenie, energia lub moc związana z drganiami harmonicznymi (drgania mechaniczne, fala elektromagnetyczna, prąd zmienny), wówczas zamiast mocą można posłużyć się amplitudą . Ponieważ moc jest w tym przypadku proporcjonalna do kwadratu amplitudy, wzór przybierze postać:

Elektronika[edytuj | edytuj kod]

W przypadku wielkości typu wzmocnienie napięciowe wykorzystuje się następującą definicję decybela:

.

Wzór ten wykorzystywany jest przy analizie charakterystyk amplitudowych filtrów elektronicznych oraz obiektów automatyki, w których np. o sytuacji, gdy 10-krotny wzrost częstotliwości powoduje 10-krotny wzrost napięcia, mówi się o wzroście 20 dB na dekadę. Dla stosunku napięć lub prądów będzie to .

Akustyka[edytuj | edytuj kod]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.
Krzywe częstotliwościowych charakterystyk korekcyjnych A oraz C

Głośność dźwięku jest pojęciem psychoakustycznym związanym przede wszystkim z jego natężeniem lub ciśnieniem akustycznym. Zgodnie z prawem Webera-Fechnera postrzeganie głośności dźwięku przez człowieka związane jest ze względną zmianą bodźca. Zatem z pojęciem głośności związane jest pojęcie poziomu natężenia dźwięku oraz poziomu ciśnienia akustycznego [1]:

dB(A) – jednostka natężenia dźwięku. Przy pomiarze wykorzystuje się częstotliwościową charakterystykę korekcyjną , która optymalizuje pomiar ze względu na charakterystykę słuchu człowieka. W pomiarach akustycznych wykorzystywane są również częstotliwościowe charakterystyki korekcyjne oraz (tzw. zerową).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Comparison of sound pressure level SPL and sound intensity level (ang.). Tontechnik-Rechner – sengpielaudio. [dostęp 2013-01-19].